• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Staw promieniowo-nadgarstkowy

  Przeczytaj także...
  Dłoń, powierzchnia dłoniowa (łac. palma manus) – u naczelnych okolica ciała obejmująca powierzchnię przednią (w pozycji anatomicznej) ręki, pozbawiona owłosienia, której skóra pokryta jest liniami papilarnymi. Według profesora Bochenka do dłoni nie zalicza się okolicy dłoniowej palców (zatem dotyczy jedynie śródręcza i nadgarstka). W języku potocznym określenie dłoń stosuje się w odniesieniu do całej ręki.Przedramię (łac. Antebrachium) – w anatomii człowieka – część kończyny górnej, znajdująca się między ręką i ramieniem (dokładnie między nadgarstkiem i stawem łokciowym).
  Kość trójgraniasta (os triquetrum) - to jedna z ośmiu kości nadgarstka. Położona jest w szeregu bliższym po stronie łokciowej.

  Staw promieniowo-nadgarstkowy, także staw bliższy ręki (łac. articulatio radiocarpea) – w anatomii człowieka stanowi połączenie przedramienia z nadgarstkiem. Panewkę stawu tworzy powierzchnia nadgarstkowa kości promieniowej, a także krążek śródstawowy (oddzielający od nadgarstka dystalną część kości łokciowej). Z kolei główkę stanowią trzy z czterech kości szeregu bliższego nadgarstka: łódeczkowata, księżycowata i trójgraniasta.

  Kość łokciowa (łac. ulna) – jest kością długą. Nasada bliższa (proksymalna) jest zaopatrzona w dwa wyrostki. Wyrostek tylny większy stanowi górne zakończenie kości i nazywa się wyrostkiem łokciowym (olecranon). Mniejszy, niżej położony i skierowany swym wierzchołkiem do przodu to wyrostek dziobiasty (processus coronoideus). Trzon kości łokciowej ma w przekroju poprzecznym kształt trójkątny. Wyróżnia się trzy brzegi ograniczające trzy powierzchnie: przednią, przyśrodkową i tylną. Nasadę dalszą (dystalną) stanowi głowa kości łokciowej, przedłużająca się po stronie przyśrodkowej w wyrostek rylcowaty (processus styloideus). Głowa kości łokciowej jest zakończona powierzchnią dla połączenia z trójkątną chrząstką, oddzielającą tę kość od nadgarstka.Adam Wawrzyniec Bochenek (ur. 10 sierpnia 1875 w Krakowie, zm. 25 maja 1913 tamże) – polski lekarz, anatom, histolog, antropolog. Autor wielokrotnie wznawianego podręcznika anatomii.

  Ruch w stawie (typu elipsoidalnego) odbywa się w dwóch płaszczyznach: strzałkowej – zginanie grzbietowe i zginanie dłoniowe nadgarstka (w kierunku grzbietu lub wnętrza dłoni), w płaszczyźnie czołowej – odwodzenie i przywodzenie (w stronę kości promieniowej lub łokciowej).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Adam Bochenek, Michał Reicher, Anatomia człowieka.
 • Janina Sokołowska-Pituchowa, Anatomia człowieka.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Anatomia (z gr. anatomē - sekcja (zwłok), krajanie od anatémnein - pociąć) – dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów. Przedmiotem zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji narządów, tkanek i komórekKość promieniowa (łac. radius) jest kością długą, jedną z dwóch kości przedramienia. Koniec bliższy tworzy głowa kości promieniowej, którą od trzonu oddziela szyjka. Koniec dalszy jest zgrubiały, czworoboczny, posiada skierowaną ku dołowi powierzchnię stawową nadgarstkową, po stronie przyśrodkowej-wcięcie łokciowe, a po stronie bocznej-krótki wyrostek rylcowaty.
  Warto wiedzieć że... beta

  Krążek stawowy - występuje w niektórych stawach jak element uzupełniający. Zbudowany ze zbitej tkanki łącznej włóknistej, który dopasowuje powierzchnie stawowe, a ponadto, dzieląc jamę stawową na dwie komory, może wzbogacić lub zwiększyć ruchomość stawu np: w stawie mostkowo-obojczykowym.
  Michał Reicher, Michał Reicher-Sosnowski (ur. 17 listopada 1888 w Sosnowcu, zm. 31 sierpnia 1973 w Gdańsku) – polski anatom i antropolog pochodzenia żydowskiego; profesor zwyczajny dr nauk biologicznych. Współautor i kontynuator prac nad kompleksowym podręcznikiem Anatomia Człowieka, rozpoczętych przez prof. dra Adama Bochenka. Twórca działającego do dziś wileńskiego Collegium Anatomicum oraz jeden ze współtwórców Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Rodzice Stanisław Reicher i Maria Permuter (Perlmutter).
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
  Staw elipsoidalny (articulatio elipsoidea), inaczej kłykciowy (articulatio condylaris) – rodzaj stawu, w którym na przekroju jedna powierzchnia ma kształt eliptyczny, wypukły w stosunku do swojej osi długiej i krótkiej, a druga powierzchnia jest wklęsła. Wykonywane ruchy to: zginanie i prostowanie, odwodzenie i przywodzenie oraz ruch wypadkowy – obwodzenie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.587 sek.