• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Staw ogrodowy

  Przeczytaj także...
  Turzyca nibyciborowata, t. ciborowata (Carex pseudocyperus L.) - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych. W Polsce dość pospolity gatunek rodzimy.Cibora papirusowa (Cyperus papyrus L.) – gatunek roślin należący do rodziny ciborowatych. Pochodzi z Afryki (z wyjątkiem jej północno-zachodniej części) oraz wysp na Oceanie Indyjskim. Rośnie na brzegach wód.
  Lin (Tinca tinca) – słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Tinca. Inne nazwy: pszenicznik, oczeretniak oraz kaliniak.
  Oczko wodne w przydomowym ogrodzie

  Staw ogrodowy – naturalny lub sztuczny, obudowany zbiornik wodny, w dowolnym kształcie geometrycznym, będący ozdobą ogrodu, potocznie zwany oczkiem wodnym. Jest siedzibą roślin wodnych oraz zwierząt, głównie ryb. Może być połączony z fontanną, kaskadą, wodospadem.

  Prawo budowlane – najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.Fontanna (wodotrysk) – urządzenie wodne, najczęściej ozdobne, wyrzucające pod ciśnieniem wodę z dysz lub dyszy. Jest jednym z elementów tzw. małej architektury.
  Strefa bagienna wraz z żabami wodnymi

  Prawo budowlane[ | edytuj kod]

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. zezwala na budowę oczka wodnego pod pewnymi warunkami. Aby móc zbudować oczko bez zezwolenia należy nie przekraczać obszaru powierzchni wody 30 m² (art. 29 ust. 1 pkt. 15 Prawa budowlanego) z obowiązkowym zgłoszeniem w odpowiednim organie. Większe oczka wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

  Rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens L.) – gatunek byliny należący do rodziny rdestnicowatych (Potamogetonaceae Dumort.). W Polsce na niżu jest rośliną pospolitą. Rośnie w jeziorach i starorzeczach na głębokości od 1 do 4 m.Substancja – materia składająca się z obiektów (cząstek, atomów) posiadających masę spoczynkową. Substancją nie jest zatem np. fala lub pole fizyczne (grawitacyjne, elektryczne).

  Budowa oczek wodnych[ | edytuj kod]

 • z wykorzystaniem folii, papy
 • oczka plastikowe
 • oczka betonowe
 • Flora[ | edytuj kod]

  Rośliny podwodne, które żyją całkowicie pod wodą, czasami z kwiatami lub liśćmi znajdującymi się na powierzchni wody, np. lilie wodne. Rośliny te znajdują się zwykle 80 cm do 1,5 m pod wodą.

  Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego. Stabilnymi izotopami azotu są N i N. Azot w stanie wolnym występuje w postaci dwuatomowej cząsteczki N2. W cząsteczce tej dwa atomy tego pierwiastka są połączone ze sobą wiązaniem potrójnym. Azot jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości), a jego zawartość w litosferze Ziemi wynosi 50 ppm. Wchodzi w skład wielu związków, takich jak: amoniak, kwas azotowy, azotyny oraz wielu ważnych związków organicznych (kwasy nukleinowe, białka, alkaloidy i wiele innych). Azot w fazie stałej występuje w sześciu odmianach alotropowych nazwanych od kolejnych liter greckich (α, β, γ, δ, ε, ζ). Najnowsze badania wykazują prawdopodobne istnienie kolejnych dwóch odmian (η, θ).Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.
  Grążel żółty (Nuphar lutea)
 • grążel żółty
 • grzybienie białe (tzw. lilie wodne)
 • jaskier wodny
 • mech zdrojek
 • moczarka kanadyjska
 • ponikło igłowate
 • rdestnica kędzierzawa
 • rdestnica połyskująca
 • rogatek sztywny
 • rzęśl wiosenna
 • wywłócznik kłosowy
 • włosienicznik wodny
 • Rośliny wodne, czyli takie, których korzenie znajdują się pod wodą, jednak łodygi i liście znajdują się ponad lustrem wody.

  Bobrek trójlistkowy, b. trójlistny (Menyanthes trifoliata L.) – gatunek rośliny z monotypowego rodzaju bobrek należącego do rodziny bobrkowatych. Jest szeroko rozprzestrzeniony na całej półkuli północnej; występuje w Azji, Europie, Ameryce Północnej i w Maroku. W Polsce występuje na terenie całego niżu, niezbyt pospolicie.Powierzchnia to dwuwymiarowy odpowiednik pojęcia krzywej. Także potoczne określenie pola powierzchni (np. mówiąc o "powierzchni w km²" mamy na myśli właśnie pole powierzchni).
 • bobrek trójlistkowy
 • grzybieńczyk wodny
 • okrężnica bagienna
 • oroncjum wodne
 • osoka aloesowata
 • papirus
 • przęstka pospolita
 • rdest ziemnowodny
 • rozpław sercolistny
 • strzałka wodna
 • rzęśl
 • Rośliny pływające, czyli rośliny unoszące się na powierzchni wody, bez stałego podłoża.

  Folia - materiał wykonany najczęściej z metalu nieżeliwnego lub z tworzywa sztucznego, o grubości do 2 mm (do wyrobu np. opakowań).Zbiornik wodny – zagłębienie terenu wypełnione wodą stojącą (w przeciwieństwie do cieków – wód płynących).
  Rzęsa drobna (Lemna minor)
 • azolla
 • hiacynt wodny
 • kotewka orzech wodny
 • limnobium gąbczaste
 • osoka aloesowata
 • pistia rozetkowa
 • pływacz zwyczajny
 • rzęsa drobna
 • salwinia pływająca
 • żabiściek pływający
 • Rośliny przybrzeżne

 • jeżogłówka gałęzista
 • kosaciec żółty
 • łączeń baldaszkowy
 • pałka wodna
 • ponikło błotne
 • sit rozpierzchły
 • tatarak trawiasty
 • tatarak zwyczajny
 • turzyca nibyciborowata
 • trzcina pospolita
 • rutewka żółta
 • szachownica kostkowata
 • W strefie przybrzeżnej dominuje języczka zwyczajna i kosaciec syberyjski. W strefie bagiennej kwitnący kosaciec żółty, w strefie wody płytkiej dominuje pałka szerokolistna, centralnym akcentem są grzybienie białe odmiany purpurowej w strefie wody głębokiej.
  Foliowy staw ogrodowy z bujną roślinnością poszczególnych stref zbiornika
  pysznogłówka szkarłatna
 • Fauna[ | edytuj kod]

 • ryby:
 • karaś (Carassius auratus)
 • karp (karp koi)
 • lin (złoty lin)
 • jaź (Leuciscus idus) – złota orfa
 • jesiotr
 • ślimaki
 • traszki
 • węże
 • żaby
 • Drapieżniki polujące na zwierzęta zamieszkujące oczko wodne – koty, bociany, szopy.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Choroby ryb akwariowych
 • Przeciwdziałanie glonom[ | edytuj kod]

  Glony w oczku wodnym w strefie bagiennej

  Glony rozwijające się w oczku wodnym obniżają jego wartość estetyczną. Ich niekontrolowany rozwój może doprowadzić do zakwitu wody. Substancjami pokarmowymi glonów są związki azotu, fosforu i potasu, powstające głównie wskutek rozkładu materii organicznej. Silne nasłonecznienie również wspomaga rozwój glonów. Naturalną metodą ograniczenia rozwijania się ich jest możliwie jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni w oczku na zasadzenie roślin. Do kolejnych metod należą:

  Tatarak trawiasty (Acorus gramineus Sol. ex Aiton) - gatunek byliny, należący do rodziny tatarakowatych (Acoraceae). Występuje w od Himalajów po Japonię, Tajlandię i Filipiny. U nas jako roślina ozdobna.Kaskada – rodzaj wodospadu, w którym woda spada z progu lub po stopniach. Kaskada może być naturalna lub sztuczna. Naturalne kaskady powstają na potokach lub rzekach, w których układ warstw skalnych powoduje powstanie progów skalnych. Sztuczne kaskady w postaci betonowych lub drewnianych jazów tworzy się na ciekach wodnych o dużym spadku, w celu zmniejszenia go.
 • zmiana pH wody, do czego wykorzystuje się torf kwaśny, umieszczany w worku w oczku wodnym;
 • filtry wodne;
 • lampy emitujące promieniowanie UV;
 • środki chemiczne;
 • niektóre zwierzęta, m.in. ślimaki zjadają glony.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Art. 29 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).
  Liść (łac. folium) – organ roślinny, element budowy części osiowej (pędowej) roślin telomowych. Wyrastające z węzłów końcowe elementy rozgałęzień pędu, wyodrębniające się ze względu na funkcję i budowę od łodygi (nie mają np. zdolności do nieprzerwanego wzrostu). Pełnią głównie funkcje odżywcze i z tego powodu mają zwykle dużą powierzchnię umożliwiającą ekspozycję na odpowiednią ilość promieniowania słonecznego. Poza tym liście biorą udział w transpiracji, gutacji i wymianie gazowej. Nierzadko liście pełnią także funkcje spichrzowe, czepne, ochronne, obronne i pułapkowe, w takich przypadkach ulegając daleko idącym przystosowaniom w zakresie funkcji i budowy.Ponikło błotne (Eleocharis palustris (L. Roem. & Schult.) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych (turzycowatych). Jest szeroko rozprzestrzeniony na półkuli północnej. Występuje w Ameryce Północnej, Afryce Północnej i Makaronezji, w Europie i Azji. W Polsce występuje pospolicie w całym kraju (rzadko w górach).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ponikło igłowate (Eleocharis acicularis) – gatunek kosmopolitycznej rośliny z rodziny ciborowatych. Występuje wodach stojących Australii, Azji, Europy i Ameryki. W Polsce rozpowszechniony na niżu.
  Azolla (Azolla) – rodzaj wodnej paproci różnozarodnikowej należący do rodziny azollowatych lub salwiniowatych w zależności od ujęcia systematycznego. W Polsce gatunki tego rodzaju nie występują naturalnie, pojawiają się jako efemerofity. Gatunkiem typowym jest Azolla filiculoides Lam..
  Okrężnica bagienna (Hottonia palustris L.) – gatunek roślin wodnych z rodziny pierwiosnkowatych. Pochodzi z Europy. W Polsce gatunek rodzimy, pospolity na niżu, rzadszy w niżej położonych obszarach górskich.
  Żaba wodna (Pelophylax kl. esculentus, syn. Rana esculenta, właśc. Rana kl. esculenta) – płodny mieszaniec (hybryda) żaby jeziorkowej i żaby śmieszki z grupy żab zielonych. Na ogół wytwarza gamety zawierające genom tylko jednego z gatunków rodzicielskich, zwykle żaby śmieszki. Jest więc kleptonem – stąd skrót "kl" w nazwie systematycznej. Może być diploidalna lub triploidalna.
  Estetyka (gr. aisthetikos – dosł. „dotyczący poznania zmysłowego”, ale też „wrażliwy”) – dziedzina filozofii zajmująca się pięknem i innymi wartościami estetycznymi. W polskiej literaturze filozoficznej przedmiot estetyki w sposób najbardziej precyzyjny został określony przez Marię Gołaszewską w jej książce pt. Zarys estetyki, gdzie opisano estetykę jako naukę zajmującą się tzw. sytuacją estetyczną. W ramy sytuacji estetycznej wchodzą artysta (twórca), proces twórczy, dzieło sztuki, odbiorca, proces percepcji sztuki oraz wartości estetyczne. Zadaniem estetyki filozoficznej jest opisać relacje pomiędzy poszczególnymi elementami sytuacji estetycznej.
  Ryby – tradycyjna nazwa zmiennocieplnych kręgowców wodnych oddychających skrzelami i poruszających się za pomocą płetw. Obejmuje bezżuchwowe krągłouste (Cyclostomata) oraz mające szczęki ryby właściwe (Pisces).
  Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum) – gatunek rośliny z rodziny jeżogłówkowatych (Sparganiaceae) (według systemu Reveala) lub pałkowatych (Typhaceae) według Angiosperm Phylogeny Website. W Polsce występuje pospolicie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.