• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Status quo ante

  Przeczytaj także...
  Status quo (łac.) – termin prawniczy oznaczający obecny, niezmieniony stan rzeczy. Przeciwieństwo Status quo ante – dawniejszego stanu rzeczy.Paremia prawnicza – krótka sentencja (zasada, maksyma), sformułowana najczęściej przez jurystę będącego uznanym autorytetem prawniczym (z reguły jurystę starożytnego Rzymu), wyrażająca w przystępny sposób fundamentalną zasadę prawną.
  Termin można zdefiniować jako nazwę, o umownie ustalonym znaczeniu, przyporządkowaną do pojęcia wchodzącego w zakres zainteresowań określonej dziedziny: nauki, techniki, gospodarki, działalności zawodowej, działalności wychowawczej, sportu itp.

  Status quo ante (łac. dawniejszy stan rzeczy, poprzedni stan rzeczy) – fraza łacińska.

  Termin ten używany jest zazwyczaj jako paremia prawnicza. Zastosowanie znajduje w umowach, także międzynarodowych. Przeważnie używa się tych słów jako przeciwieństwo dla frazy status quo, która znaczy obecny stan rzeczy.

  Dość często można spotkać status quo ante w połączeniu ze słowem bellum (wojna). Powstałe w ten sposób wyrażenie – status quo ante bellum (przedwojenny stan rzeczy) – sygnuje dużą liczbę dawniejszych traktatów pokojowych.

  Wojna (ang. war, fr. guerre, niem. Krieg, hiszp. guerra, łac. bellum) – zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi.Status quo ante bellum – zasada prawa międzynarodowego, wedle której strony prowadzące konflikt zbrojny godzą się na jego zakończenie przez powrót do stanu posiadania sprzed wybuchu wojny.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.