• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Statek towarowy

  Przeczytaj także...
  SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) – międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu.Zbiornikowiec (pot. tankowiec z ang. tanker) – statek-cysterna, przeznaczony do transportowania materiałów płynnych. Zbiornikowce należą do największych statków handlowych. W przeciwieństwie do innych frachtowców nie posiadają ładowni, a zbiorniki ładunkowe – załadunek/wyładunek odbywa się za pośrednictwem systemu rurociągów i pomp. Mostek zbiornikowca najczęściej znajduje się w części rufowej jednostki.
  Statek wodny – dość szerokie i nie do końca sprecyzowane pojęcie, zawężające określenie jednostki pływającej do takich jednostek, które mogą poruszać się samodzielnie, lub też, w myśl innych definicji, są wykorzystywane ogólnie jako środek transportu (z własnym napędem lub bez). Przykładowo w rozumieniu międzynarodowego prawa drogi morskiej statek oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używane lub nadające się do użytku jako środek transportu wodnego.
  Kontenerowiec Delmas w porcie Zanzibar w Tanzanii

  Statek towarowystatek handlowy przeznaczony do przewozu ładunków. Jednostki te mogą też zabierać pasażerów w liczbie nieprzekraczającej 12 osób. Prędkość nawodna statków towarowych jest zróżnicowana i oscyluje w granicach od 25 węzłów dla np. chłodnicowców, kontenerowców, do 15 węzłów dla np. masowców.

  Chłodniowiec – statek służący do przewozu łatwo psujących się produktów spożywczych w chłodzonych ładowniach.Kontenerowiec, dawniej pojemnikowiec – statek specjalnie wyposażony w prowadnice i przeznaczony do przewozu kontenerów, przy założeniu ich pionowego załadunku i wyładunku.

  Definicja zgodna z konwencją SOLAS określa, że to każdy statek, który nie jest statkiem pasażerskim.

  Statki towarowe można podzielić na cztery podstawowe grupy, w zależności od rodzaju przewożonego ładunku:

 • ładunki suche
 • zbiornikowce
 • gazowce
 • wielozadaniowe
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Żegluga
 • Marynarka handlowa
 • Fracht
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Bronisław Gładysz: Poradnik marynarza. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1979, s. 8. ISBN 83-215-1108-2.
  2. Konwencja SOLAS 1974, Tekst ujednolicony, 2002, Rozdział I, Część A, Prawidło 2 (g), s. 19
  3. Jerzy Puchalski, Henryk Uciński: Vademecum marynarza pokładowego. Gdynia: Trademar, 2004, s. 18, 19. ISBN 83-915444-5-1.


  Żegluga (transport wodny) – jedna z form transportu. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe.Gazowiec – statek przeznaczony do transportu skroplonego naturalnego gazu ziemnego – LNG (ang. Liquefied Natural Gas) lub skroplonego gazu porafinacyjnego – LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas). Statki tego typu są w krajach anglojęzycznych nazywane LNG Carrier, LPG carrier; frankofońskich odpowiednio Méthanier, Propanier.
  Warto wiedzieć że... beta

  Statek wielozadaniowy – statek przeznaczony do przewozu bardzo zróżnicowanych ładunków. Konstrukcja tego typu jednostki jest przystosowana m.in. do przewozu ładunków masowych, ciężkich wyrobów stalowych, kontenerów, pojazdów mechanicznych, a nierzadko równocześnie do transportu drewna, pakietów celulozy oraz bel papieru (zapewnia specjalne warunki w trakcie załadunku i przewozu).
  Masowiec – statek, zazwyczaj z pojedynczym pokładem i dnem podwójnym, zbiornikami szczytowymi i obłowymi oraz z pojedynczym lub podwójnym poszyciem burtowym, przeznaczony głównie do przewozu suchych ładunków masowych luzem, tj. bez opakowania, wsypywanych bezpośrednio do ładowni, jak np. węgiel, ruda, nawozy mineralne, zboża, siarka granulowana, itp. Masowce używane są też bardzo często do przewozu ładunków półmasowych (break-bulk), czyli np. blach (także w kręgach), stali w innej postaci (szyn, kęsów hutniczych), drewna pakietyzowanego, papieru w rolach, a także kontenerów (masowco-kontenerowce) (Zapoznaj się również z: kontenerowiec).
  Fracht (niem. fracht) – opłata za przewóz towarów drogą morską. Stawki zwykle uzależnione są od masy i objętości przesyłki.
  Zanzibar – miasto w Tanzanii, na wyspie Zanzibar, nad Kanałem Zanzibarskim (Ocean Indyjski). Zanzibar jest trzecim pod względem wielkości miastem kraju, liczącym 495 074 mieszkańców (2010). Historyczne centrum miasta – Stone Town – zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
  Tanzania, Zjednoczona Republika Tanzanii (suahili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania) – państwo we wschodniej Afryce powstałe z połączenia dawnych kolonii brytyjskich: (do I wojny światowej niemieckiej) Tanganiki oraz brytyjskiego Zanzibaru, co symbolizowała nazwa utworzona z pierwszych sylab nazw obu krajów – TAN+ZAN. W skład Tanzanii jako republiki federacyjnej weszła również wyspa Pemba położona blisko Zanzibaru.
  Statek handlowy – to statek przeznaczony lub używany do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności do:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.