• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stary Kornin

  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Województwo białostockie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998, położone w północno-wschodniej Polsce.
  Cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Starym Korninie – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

  Stary Korninwieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.

  Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z drugiej połowy XVI wieku. Jej założycielem (około 1570) był dworzanin królewski Ostafi Chalecki.

  Miejscowość jest siedzibą parafii prawosławnej św. Michała Archanioła.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Parafia św. Michała Archanioła w Starym Korninie – parafia prawosławna w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej.

  Wieś w 2011 roku zamieszkiwało 146 osób.

  Zabytki[]

 • drewniana cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Michała Archanioła (parafialna), 1884, nr rej.:630 z 31.12.1986
 • drewniana cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Anny, 1773, nr rej.:631 z 31.12.1986
 • drewniana plebania, po 1920, nr rej.:824 z 13.11.1996 .
 • Zobacz też[]

 • Zdobnictwo drewnianych domów na Podlasiu
 • Przypisy


  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.Gmina Dubicze Cerkiewne – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Województwo podlaskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju, w geograficznym środku Europy. Przez jego środek przepływa Narew. Stolicą jest Białystok.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Powiat hajnowski - powiat w Polsce (południowo-wschodnia część województwa podlaskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Hajnówka.
  Zdobnictwo drewnianych domów na Podlasiu – styl w architekturze, powstały w XX wieku na Podlasiu, charakterystyczny tylko dla tego regionu. Ozdoby i ornamenty były wycinane na deskach, które następnie malowano kontrastującym względem ścian kolorem i przybijano do drzwi, okien, szczytów, ganków, naroży i okapów. Podlaski styl zdobienia drewnianych domów zaczął zanikać po II wojnie światowej na skutek rozpowszechnienia budownictwa murowanego i stopniowego wyludniania wsi, a jego kres przypadł na lata siedemdziesiąte XX wieku.
  Plebania – budynek mieszkalny będący własnością parafii, zazwyczaj ulokowany w pobliżu kościoła, przeznaczony na mieszkanie dla proboszcza bądź rektora oraz na kancelarię parafialną. Może również stanowić mieszkanie dla innych księży (gości lub rezydentów).
  Cerkiew pod wezwaniem św. Anny w Starym Korninie – prawosławna cerkiew pomocnicza. Należy do parafii św. Michała Archanioła w Starym Korninie, w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.