• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stary Dwór - Olsztyn

  Przeczytaj także...
  Jezioro Starodworskie - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, położone w Olsztynie na terenie osiedla Kortowo, leżące na terenie Pojezierza Olsztyńskiego.Władysław Ogrodziński, pseud Stefan Sulima (ur. 2 czerwca 1918 w miejscowości Dolina koło Stanisławowa, zm. 6 lutego 2012 w Olsztynie) – polski prozaik, eseista, reportażysta, pracownik naukowy, działacz kulturalny i społeczny.
  Stanisław Achremczyk (ur. 10 stycznia 1951 w Masztalerzach koło Grodna) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, od 1990 dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

  Stary Dwór – dawniej folwark, obecnie część dzielnicy administracyjnej Kortowo w Olsztynie. Obejmuje zabudowania wokół Jeziora Stary Dwór.

  Teren położony nad Jeziorem Kortowskim o powierzchni 12 włók w 1390 r. nadany został podkomorzemu Gerkowi. Majątek ten nosił nazwę Nummergut, później Tiefensee.

  Nazwa osiedla wywodzi się od nazwy dawnego folwarku kapituły warmińskiej – Althof. Znajdował się on po zachodniej stronie traktu olsztynkowskiego (dzisiaj al. Warszawska), w odległości pół mili od miasta. Najstarsza wiadomość o nim pochodzi z 1656 r., ale istniał co najmniej w XVI w. W 1656 r. liczył 30 łanów, czyli 503,70 ha. Po zaborze Warmii folwark upaństwowiono i oddano w dzierżawę. W drugiej połowie XIX w. i później (do 1945 roku) folwark traktowany był jako część składowa majątku Posorty.

  Łan (łac. laneus, cs. lán, niem. Lahn lub Hube, w dialekcie szwabskim również hueb, huebm, hufe) – dawna jednostka podziału pól wspólnoty w średniowiecznej Europie Zachodniej. Jednostka ta służyła pomiarom powierzchni i długości ziemi przeznaczonej pod zasiewy, zgodnie z przywilejem nadanym osadnikowi przez głowę panującą z przeznaczeniem do uprawy. W Polsce i w Czechach od XIII wieku była to jednostka miernicza dla określania rozmiarów podstawy uposażenia chłopa osadzonego na wsi na prawie niemieckim.Pozorty (lub Posorty) (niem. Posorten) – osiedle w południowej części Olsztyna, obecnie nie stanowi oddzielnej jednostki administracyjnej (połączone zostało z osiedlem Brzeziny). W 2006 roku zostało przedzielone dwupasmową drogą (Al. J. Tuwima). Na terenie osiedla zachował się park z XVIII/XIX wieku, a także zabudowania przedwojennego folwarku. Na terenie likwidowanych sadów (sady byłej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie) powstaje północna część dzielnicy, ulice: Gruszowe Sady oraz ul. prof. Nowaka. Osiedle liczy ok. 500 mieszkańców.

  Zobacz też[]

 • Jezioro Starodworskie
 • Bibliografia[]

 • Praca zbiorowa pod red. Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzińskiego, Olsztyn 1353–2003, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2003, s.585–586, ISBN 83-87643-38-6
 • Georg Kellmann, Historia parafii Klebark Wielki, jej wiosek i okolic. Parafia p.w. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Klebarku Wielkim, Klebark Wielki 2007, ISBN 978-83-918968-1-5
 • Kortowo (dawniej niem. Kortau) – osiedle (jednostka pomocnicza gminy) w Olsztynie, stanowiące część oficjalnego podziału administracyjnego miasta, usytuowane w południowej jego części (na jego obrzeżach), nad Jeziorem Kortowskim. Kortowo tworzy wyraźnie wyodrębnioną od pozostałej części miasta dzielnicę – miasteczko uniwersyteckie (kampus), na terenie którego siedzibę ma większość instytucji uniwersyteckich lub związanych z Uniwersytetem (radio UWM FM, kluby studenckie itp.). Na terenie osiedla znajdują się jeziora Stary Dwór i Modrzewiowe.Aleja Warszawska – jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych Olsztyna. Rozciąga się od skrzyżowania z ulicami Śliwy, Barczewskiego, Polną i Kazimierza Jagiellończyka, do granicy administracyjnej miasta. Część alei, od skrzyżowania z ulicą Juliana Tuwima i ulicą prof. Prawocheńskiego do granicy miasta, jest częścią drogi krajowej nr 51.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama