• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stary Brus - gmina

  Przeczytaj także...
  Czworak – w zespole zabudowań dworskich lub folwarcznych budynek mieszkalny o czterech mieszkaniach, z których każde ma osobne wejście z zewnątrz. Przeznaczony zazwyczaj dla służby.Wołoskowola – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Stary Brus. Leży przy drodze 819.
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Stary Brus (daw. gmina Wołoskowola) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie chełmskim.

  Siedziba gminy to Stary Brus.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 2244 osoby.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2013gmina Stary Brus ma obszar 132 km², w tym:

  Gmina Sosnowica (dawn. gmina Wołoskowola) – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
 • użytki rolne: 54,9%
 • użytki leśne: 45,1%
 • Gmina stanowi 10,62% powierzchni powiatu.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 31 grudnia 2017 roku:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Stary Brus w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Stary Brus.png

  Zabytki[ | edytuj kod]

 • kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starym Brusie wzniesiony w latach 1805-1807 jako cerkiew unicka. W 1918 r. rekoncyliowany na świątynię rzymsko-katolicką. Kościół parafialny, wraz z cmentarzem, dzwonnicą i kapliczką przykościelną został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/136.
 • Cerkiew pod wezwaniem św. Antoniego Pieczerskiego i św. Męczennicy Paraskiewy w Holi, wybudowana w 1702 jako unicka, w miejscu starszej świątyni, spalonej dwa lata wcześniej. Zespół cerkwi unickiej obecnie prawosławnej został wpisany do rejestru zabytków pod nr A/44.
 • Czworak dworski w Starym Brusie. Drewniany o konstrukcji sumikowo-łątkowej z czterospadowym dachem. Wpisany do rejestru zabytków pod nr A/184.
 • Wiatrak koźlak z Wołoskowoli, drewniany z XIX wieku. Obecnie znajduje się na terenie Skansenu w Holi. Wpisany do rejestru zabytków pod nr A/127/33.
 • Sołectwa[ | edytuj kod]

  Dębina, Dominiczyn, Hola, Kamień, Kołacze, Laski Bruskie, Lubowierz, Marianka, Nowiny, Nowy Brus, Skorodnica, Stary Brus, Wołoskowola, Zamołodycze.

  Gmina Wyryki – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.Gmina Wołoskowola (do 1927 gmina Turno; od 1973 gmina Sosnowica i gmina Stary Brus) – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1927-1954 na Lubelszczyźnie. Siedzibami gminy były: w latach 1927-1947 Wołoskowola a w 1947-54 Sosnowica .

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Dębowa Kłoda, Hańsk, Sosnowica, Urszulin, Wyryki

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • gmina Brus
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Gmina Dębowa Kłoda - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.Gmina Hańsk – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kołacze – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Stary Brus. Kołacze położone są przy DK 82 i DW 819.
  Województwo chełmskie - jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Położone było we wschodniej Polsce, przy granicy z Ukrainą. Sąsiadowało z województwami: bialskopodlaskim, lubelskim i zamojskim. W nowym podziale administracyjnym, od 1999 roku ziemie dawnego województwa znalazły się w całości w nowym i większym województwie lubelskim. Siedzibą władz województwa chełmskiego był Chełm.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Cerkiew św. Antoniego Pieczerskiego i św. Męczennicy Paraskiewy w Holi – prawosławna cerkiew filialna. Należy do parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie, w dekanacie Chełm diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Położona w sąsiedztwie Skansenu Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi. W pobliżu świątyni znajduje się prawosławny cmentarz z kaplicą Opieki Matki Bożej.
  Województwo lubelskie – jednostka samorządu terytorialnego i podziału administracyjnego Polski o powierzchni 25 122,49 km². Obejmuje obszar Niziny Południowopodlaskiej, Polesia Wołyńskiego, Wyżyny Lubelskiej, Wyżyny Wołyńskiej i Kotliny Sandomierskiej. Zamieszkuje je 2,15 mln osób. Siedzibą władz wojewódzkich jest Lublin.
  Gmina Urszulin (do 1954 gmina Wola Wereszczyńska) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.