• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Start-up

  Przeczytaj także...
  Ryzyko biznesowe – ryzyko nieosiągnięcia założonych i koniecznych celów ekonomicznych z powodu niepowodzenia w rywalizacji rynkowej. Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.
  Teleinformatyka, ICT (akronim od ang. Information and Communication Technologies) – dział telekomunikacji i informatyki, zajmujący się technologią przesyłu informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz transmisją danych za pomocą różnych medium. Jest obecnie uznawane za jedną z ważniejszych gałęzi IT.

  Startup lub start-up – tymczasowa organizacja lub młode innowacyjne przedsiębiorstwo poszukujące modelu biznesowego, który zapewniłby mu zyskowny wzrost.

  Opis[ | edytuj kod]

  Istnieje wiele definicji startupów. Najczęściej wskazywanymi cechami takich podmiotów są:

 • wykorzystywanie przez nie nowoczesnych technologii, zwłaszcza informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies, ICT)
 • krótki okres działalności (najczęściej do 5 lat),
 • poszukiwanie lub posiadanie powtarzalnego, skalowanego i rentownego modelu biznesowego,
 • działalność w warunkach dużego ryzyka,
 • dążenie do szybkiego wzrostu.
 • Finansowanie działalności startupów odbywa się najczęściej z wykorzystaniem środków ich założycieli, aniołów biznesu i funduszy venture capital. Mogą one także pozyskiwać środki na rozwijanie działalności przez crowdfunding.

  Unicorn (pol. jednorożec) – startup wyceniany na co najmniej miliard dolarów amerykańskich. Twórcą terminu jest Aileen Lee. Venture Capital – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Forma i ilość akcji bądź udziałów, jaką otrzyma dostawca kapitału, wynika z wcześniejszych ustaleń pomiędzy nim a właścicielami, lub pomysłodawcami nowego rozwiązania. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, razem z założycielami czy pomysłodawcami uczestniczy w jego sukcesie. Występuje pomoc menadżerska, jaką otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy. Współpracę reguluje umowa inwestycyjna, zawierająca postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków stron. Zakres ingerencji w działalność spółki jest większy niż w przypadku większości typów inwestycji i polegają na wzajemnym zaufaniu stron.

  Popularnym narzędziem wspierania rozwoju i wzrostu startupów są programy akceleracyjne.

  Startup wyceniany na co najmniej miliard dolarów amerykańskich określany jest angielskim słowem unicorn (pol. jednorożec).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Startup Poland
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Agnieszka Skala: Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości. Kraków-Legionowo: Wydawnictwo edu-Libri, 2018, s. 7. ISBN 978-83-65648-89-1.
  2. Steve Blank, Bob Dorf: Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2013, s. 19, 648. ISBN 978-83-246-6616-4.
  3. Mirosław Bańko: Start-up. W: Poradnia językowa PWN [on-line]. sjp.pwn.pl, 16 maja 2013. [dostęp 2019-08-23].
  4. Start-up Latin America 2016: building an innovative future. Paris: OECD, 2016, s. 33. ISBN 978-92-64-26566-0.
  5. Agnieszka Skala: Startupy. Wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości. Kraków-Legionowo: Wydawnictwo edu-Libri, 2018, s. 25–31. ISBN 978-83-65648-89-1.
  6. Adrian Grycuk. Wybrane narzędzia wspierania startupów w Polsce. „Studia BAS”. 2(58), s. 155, 2019. 
  7. Adrian Grycuk. Wybrane narzędzia wspierania startupów w Polsce. „Studia BAS”. 2(58), s. 162, 2019. 
  8. From Leafy to lofty. „The Economist. Special Report: Tech Startups”, s. 6, 18 stycznia 2014. 
  9. Adrian Grycuk. Wybrane narzędzia wspierania startupów w Polsce. „Studia BAS”. 2(58), s. 159, 161, 2019. 
  10. Stefano Breschi, Julie Lassébie i in.. A portrait of innovative start-ups across countries. „OECD Science, Technology and Industry Working Papers”. 2, s. 9, 2018. OECD Publishing. 
  11. Martin Kenney, John Zysman. Unicorns, Cheshire cats, and the new dilemmas of entrepreneurial finance. „Venture Capital”. 21, s. 35, 2019. 
  Anioł biznesu (ang. business angel w Europie, angel investor w USA) jest zamożną osobą, która przeznacza kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Anioły zawsze inwestują swoje własne fundusze, w przeciwieństwie do venture capitals, które zarządzają pewną pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu.Skalowalność (ang. scalability) - zapewnienie coraz wydajniejszej pracy w miarę zwiększania liczby elementów składowych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Model biznesowy – przyjęta przez firmę długookresowa metoda na powiększenie i wykorzystanie zasobów w celu przedstawienia klientom oferty przewyższającej ofertę konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu organizacji dochodowości. Dobry model biznesowy ma na celu uzyskanie, a w późniejszym etapie utrzymanie, przewagi konkurencyjnej.
  Startup Poland – polska organizacja pozarządowa, której celem jest budowanie świadomości potencjału start-upów w środowisku administracji publicznej oraz uczestniczenie w procesach legislacyjnych jako głos społeczności polskich start-upów.
  Dolar amerykański (oficjalna nazwa – United States dollar, międzynarodowy skrót – USD) – oficjalna waluta Stanów Zjednoczonych, Portoryko, Mikronezji, Marianów Północnych, Palau, Wysp Marshalla, Panamy, Ekwadoru (od 2000), Salwadoru (od 2001), Timoru Wschodniego, Zimbabwe (od 2009) oraz Bonaire, Saby i Sint Eustatius od 2011 roku. Jeden dolar amerykański dzieli się na sto centów amerykańskich. Często zapisuje się go za pomocą symbolu $.
  Jednorożec – stworzenie fantastyczne, występujące w mitach i legendach, posiadające jeden róg pośrodku czoła. Najwcześniej opisane przez Ktezjasza w V-IV w. p.n.e.; Pliniusz Starszy dodał mu jeszcze łeb jelenia, stopy słonia i ogon lwa. W średniowieczu przedstawiano go z głową i korpusem białego (rzadziej czerwono-czarnego) konia, dodając niekiedy nogi jelenia i lwi ogon. Jednorożca uważano za jedyne zwierzę mające odwagę atakować słonia, posiadające tak ostre kopyta, że jedno ich uderzenie rozcina słoniowi brzuch.
  Finansowanie społecznościowe (ang. crowdfunding) – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się Internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.937 sek.