• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Starszy zboru  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Głosiciel – kaznodzieja Świadków Jehowy, ochrzczony lub nieochrzczony członek zboru, który nieodpłatnie głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Na całym świecie w 2012 roku było maksymalnie 7 782 346 aktywnych głosicieli, należących do 111 719 zborów w 239 krajach i terytoriach (w Polsce 125 485 głosicieli w 1487 zborach).Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.
  Zobacz też[]
 • Biskup
 • Prezbiter
 • Przypisy

  1. Jaka jest rola starszych zboru?. „Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?”, s. 18, 2014. 
  2. Nadzorca. „Wnikliwe poznawanie Pism tom 2”. s. 124, 125. 
  3. Starszy. „Wnikliwe poznawanie Pism tom 2”. s. 787-790. 
  4. Jak w poszczególnych zborach są mianowani starsi i słudzy pomocniczy?. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 28, 15 listopada 2014. 
  5. Watchtower: Czy Świadkowie Jehowy mają duchownych, którzy pobierają opłaty za swoje posługi? (pol.). jw.org. [dostęp 2014-08-31].
  6. Pasterze, naśladujcie Największych Pasterzy. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 26-30, 15 listopada 2013. 
  7. Zorganizowani do spełnienia woli Jehowy. Towarzystwo Strażnica, 2015, s. 37-49.
  8. Królestwo Boże panuje!. Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 214.
  9. Jaką pomoc stanowi dla nas biblioteka w Sali Królestwa?. „Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?”, s. 30, 2014. 
  10. Dlaczego należy się ochrzcić?. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 13, 1 kwietnia 2002. 
  11. Chrześcijańscy starsi — ‛współpracownicy ku naszej radości’. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 29–31, 15 stycznia 2013. 
  12. Watchtower: Czy zrywacie wszelkie kontakty z byłymi członkami waszej religii? (pol.). jw.org. [dostęp 2014-09-01].
  13. „Pasterze odpowiadający memu sercu”. „Jeremiasz przekazuje nam słowo od Boga”, s. 128–139, 2014. 
  14. Jak pomagają nam nadzorcy obwodów?. „Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?”, s. 20, 2014. 
  15. Jak jest zorganizowana praca Biura Oddziału?. „Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy?”, s. 25, 2014. 
  16. Czy jesteś przygotowany do ocalenia?. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 24, 15 maja 2006. 
  17. Rocznik Świadków Jehowy 2003. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2003, s. 16.
  18. Teokratyczne szkolenia wyrazem miłości Jehowy. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 13-17, 15 września 2012. 
  19. Teokratyczne szkolenia wyrazem miłości Jehowy. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 13–17, 15 września 2012. 
  20. Ogłoszenia. „Nasza Służba Królestwa”, s. 4, luty 2014. 
  21. Teokratyczne szkolenia wyrazem miłości Jehowy. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 15, 15 września 2012. 
  Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy.Lansing – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Tompkins. W roku 2010 liczyło 11 033 mieszkańców. Ma powierzchnię 181,1 km², z czego 157,3 km² to stały ląd, a 23,9 km² stanowią obszary wodne.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.
  Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy (ang. The Watchtower Announcing Jehovah’s Kingdom) – czasopismo religijne wydawane od lipca 1879 roku przez Towarzystwo Strażnica, oficynę wydawniczą Świadków Jehowy. Jest wydawane jednocześnie w 254 językach. Rocznik „Strażnicy” zawiera 18 numerów w dwóch wydaniach: wydanie dwumiesięczne „do rozpowszechniania” (osiąga przeciętny nakład około 59 000 000 egzemplarzy co czyni je czasopismem o najwyższym nakładzie na świecie) i „Strażnica” (wydanie do studium), która ukazuje się jako miesięcznik o przeciętnym nakładzie około 15 252 000 egzemplarzy. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy” jest jedynym, regularnie wydawanym w około 50 językach periodykiem.
  Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (ang. Seventh-day Adventist Church, w skrócie SDA Church) – kościół chrześcijański, wywodzący się z grona wyznań protestanckich, będących wynikiem przebudzenia adwentowego, jakie nastąpiło w pierwszej połowie XIX wieku na terenie Ameryki Północnej.
  Świecki Ruch Misyjny „Epifania” – część międzynarodowego ruchu religijnego o nazwie Laymen’s Home Missionary Movement (dosł. Domowy Ruch Misjonarski Osób Świeckich). Nurt ten wywodzi się z milleryzmu, powstał w 1920 roku po podziałach w ruchu Badaczy Pisma Świętego, które nastąpiły po śmierci Charlesa T. Russella. W 2013 roku ruch liczył 1720 członków w 66 zborach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.058 sek.