• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Starszy ogniomistrz

  Przeczytaj także...
  Młodszy aspirant – pierwszy stopień w korpusie aspirantów w Państwowej Straży Pożarnej (odpowiednik młodszego chorążego w wojsku).Starszy sierżant – to kolejny stopień wojskowy w korpusie podoficerów starszy w precedencji służbowej od sierżanta.
  Policja – umundurowana i uzbrojona formacja przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do jej głównych zadań należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w sytuacjach kryzysowych zarówno wobec ludzi jak i mienia. Jeżeli jest to konieczne, policja nadzoruje na poziomie operacyjnym także wszelkie służby ratownicze.
  Dystynkcja starszego ogniomistrza PSP

  Starszy ogniomistrz − najwyższy stopień podoficerski Państwowej Straży Pożarnej. Niższym stopniem jest ogniomistrz, a wyższym młodszy aspirant.

  Ludowe Wojsko Polskie (LWP) – potoczna nazwa polskich sił zbrojnych sformowanych w latach 1943–1944 w ZSRR oraz wywodzącego się z nich Wojska Polskiego w Polsce Ludowej w latach 1944–1952 i Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1952–1989.Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.

  W Wojsku Polskim prowadzony w 1924 roku. W wojskach rakietowych i artylerii odpowiadał stopniowi starszy sierżant. W Siłach Zbrojnych PRL należał do grupy podoficerów starszych. W Wojsku Polskim odpowiada mu stopień starszego sierżanta. W policji odpowiednikiem tego stopnia jest sierżant sztabowy Policji.

  Sierżant sztabowy Policji (sierż. szt.) to stopień podoficerski w Policji. Na stopień ten mianuje komendant wojewódzki Policji lub komendant szkoły. Nadanie wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu sierżanta sztabowego 2 lat. Odpowiednik wojskowego stopnia sierżanta sztabowego,starszego sierżanta sztabowego, oraz starszego ogniomistrza w Państwowej Straży Pożarnej.Państwowa Straż Pożarna (PSP) – zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Komendant Główny PSP jest organem podległym wobec Ministra Spraw Wewnętrznych.

  Przypisy

  1. Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. s. 411.
  2. Podręcznik dowódcy drużyny. s. 66.
  3. Dz. U. z 2010 r. Nr 27, poz. 135
  4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2012 r. (poz. 546)

  Bibliografia[]

 • Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979.
 • Ministerstwo Obrony Narodowej; Inspektorat Szkolenia: Podręcznik dowódcy drużyny; Szkol. 378/69. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1971. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.