• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Starostowie krośnieńscy

  Przeczytaj także...
  Krosno (niem. Krossen) – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.Czystogarb, gwarowo Czystohorb, Garbolin, Garb, Puszcza (1524 Czistohorb, 1563 Czystohorba, 1665-1877 Czystohorb, 1898 Horb, w latach 1977-1981 Górna Wieś) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza.
  Wołosate (w latach 1977-1981 Roztoka) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego przy drodze wojewódzkiej nr 897.

  Starostowie krośnieńscy od XIV wieku do czasów współczesnych pełniący urzędy na terenach ziemi krośnieńskiej

  W XVII w. starostwo krośnieńskie nawet w Bieszczadach obejmowało: Balnicę, Czystohorb, Dołżycę, Duszatyn, Jawornik, Komańczę, Łupków, Maniów, Mików, Prełuki, Roztoki Górne, Rzepedź, Smolnik, Solinkę, Szczawne, Szczerbanówkę, Turzańsk, Wolę Michową i Wołosate.

  Było to tak ważne stanowisko, że nawet w kłótni o starostwo krośnieńskie; sejm koronacyjny w 1669 r. zerwano, jak pisał Józef Szujski (Opowiadania i roztrząsania, 1888, t. 4, s. 210), gdy po Karolu Fredrze (zm. w 1669) król Jan Kazimierz starostwo (odebrane, jeszcze 24 grudnia 1667 r.), podpisał dla wojewody sandomierskiego Jana Aleksandra Tarły.

  Zygmunt Kazanowski herbu Grzymała, (ur. ok. 1563, zm. 1634) – dworzanin, podkomorzy wielki koronny Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy, nauczyciel i marszałek dworu królewicza Władysława IV Wazy.Szczawne – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza nad rzeką Osławą. Wieś lokowana w I poł. XV wieku, na prawie wołoskim, na wschodnim skraju pasma Bukowicy.

  ]

 • Stanisław Kazanowski- komisarz królewski (1523)- mąż Anny z Sienna
 • Zygmunt Kazanowski w l. 1613-1617 - marszałek królewski
 • Stanisław Kazanowski (syn Zygmunta), otrzymał od ojca w 1622 roku starostwo krośnieńskie za konsensem królewskim z 1620 roku.
 • Gabriel Wojniłłowicz ok. 1650,
 • Michał Wojniłowicz- porucznik królewskiej chorągwi husarskiej, starosta przed 1657 r.?
 • Zygmunt Fredro (zm. 1663)- starosta krośnieński (1657- 1663)
 • Jan Karol Fredro s. Zygmunta Fredro (z Pleszewic(zm. 1663)), zabity w Warszawie w 12 sierpnia 1669, starosta krośnieński (1663-1667),
 • Jan Aleksander Tarło – starosta krośnieński (24 grudnia 1667-1669)
 • Andrzej Maksymilian Fredro (ok. 1620-1679) h. Bończa - (syn Zygmunta z Pleszewic, brat Jana Karola Fredry) - starosta (od 1669 do 1679 r.) – wojewoda podolski od 1676, filozof, pisarz barokowy.
 • Jan Klemens Branicki (marszałek nadworny koronny) zm. 1673
 • Stefan Mikołaj Branicki (zm. w 1709) starosta krośnieński w 1673
 • Jan Klemens Branicki (hetman) – ok. (21 września 1689-1720),
 • Edmund Romer z Bezdziedzy, powstaniec styczniowy, urzędnik we Lwowie, starosta w Krośnie od 1879 r.
 • dr Stefan Żolechowski- od 28.10.1918 r.
 • Emil Rappe, (starosta od 1919), w 1924 r.
 • Adam Karol Ludwik Łoś (1883-1942), współwłaściciel majątku Domażyr, starosta (lub wicestarosta) powiatowy w Krośnie (przed 1939 r.).
 • Bibliografia[]

 • Akta Grodzkie i Ziemskie
 • Jerzy Pietrzak, Z dziejów i tradycji srebrnego wieku: studia i materiały, 1990, s. 22
 • Kazimierz Bobowski, Skryptorium dokumentowe klasztoru cystersów w Dargunie do końca XIII wieku, 1991 s. 22
 • Seweryn Uruski (hrabia), Adam Amilkar Kosiński, Aleksander Włodarski, Rodzina: herbarz szlachty polskiej, 1994, s. 268
 • Wiktoryn Kuczyński, Józef Maroszek, Jarosław Kloza Pamiętnik, 1668-1737, 1999, s. 131
 • Jan Władysław Poczobut Odlanicki, Andrzej Rachuba Pamiętnik, 1640-1684, 1987, s. 381
 • Karól Wyrwicz, Konfederacya gołąbska: obraz historyczny obejmujący większą część ...1862, s.20
 • Diariusz Sejmu Koronacyjnego 1669 roku Autorzy Poland. Sejm, Kazimierz Przyboś,Marek Ferenc, 2004, s.xx
 • Prełuki (Przełęczki 1557, Pryłuki (1867), w latach 1977-1981 Przełęcz) – wieś w gminie Komańcza, województwie podkarpackim, powiecie sanockim. Miejscowość leży nad rzeką Osławą.Stanisław Kazanowski herbu Grzymała. (zm. 1523) – podkomorzy lubelski (1506), starosta krośnieński i przedborski, podsędek ziemi sandomierskiej (1505) i sędzia ziemi sandomierskiej (1507).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Balnica – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza. Miejscowość w rejestrze TERYT foguruje jako osada.
  Domażyr - staropolskie imię męskie, złożone z członów Doma- ("dom"; psł. *domъ oznacza "pomieszczenie, gdzie człowiek żyje ze swoją rodziną"; "wszystko, co jest w domu, rodzina, mienie, majątek", "ród, pokolenie", "strony rodzinne, kraj ojczysty") i -żyr ("pokarm, czynność jedzenia, życie").
  Starosta grodowy (łac. capitaneus cum iurisdictione) – sprawował w imieniu króla administrację i sądownictwo na terenie swojego powiatu i ziemi. Stał na czele sądu grodzkiego, do którego kompetencji należało rozpatrywanie spraw gardłowych z tzw. czterech artykułów grodzkich, oraz sądzenie szlachty nieosiadłej. Starosta pełnił także funkcje policyjne, dbał o bezpieczeństwo na drogach. Posiadał tzw. prawo miecza, czyli prawo do egzekucji wyroków sądów wszystkich instancji na podległym sobie terytorium.
  Szczerbanówka - nieistniejąca wieś w Polsce, położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza.
  Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna". W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.
  Mików – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Komańcza nad rzeką Osławą.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.