• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Starożytna Grecja  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).Język macedoński (helleński) zwany też staromacedońskim – wymarły język starożytnej Macedonii, bardzo blisko spokrewniony z językiem starogreckim, przez niektórych językoznawców uważany nawet za jego dialekt. Języka staromacedońskiego nie należy mylić z historycznymi stadiami rozwoju współczesnego języka macedońskiego, należącego do języków słowiańskich.
  Zobacz też[]
 • Hellada
 • historia Grecji
 • Przypisy

  1. Południowa część półwyspu Bałkańskiego.
  2. Ziółkowski 2009 ↓, s. 372.
  3. Ziółkowski 2009 ↓, s. 174.
  4. Praca zbiorowa, 2005, Wielka Historia Świata, t. 7, Polskie Media Amer.Com, s. 90, ISBN 83-7425-032-1.
  5. Ziółkowski 2009 ↓, s. 39.
  6. Ziółkowski 2009 ↓, s. 40.
  7. Ziółkowski 2009 ↓, s. 183.
  8. Według tzw. chronologii niskiej, zobacz: Ziółkowski 2009 ↓, s. 182.
  9. Ziółkowski 2009 ↓, s. 182.
  10. Bravo i Wipszycka 1988 ↓, s. 35–37.
  11. Ziółkowski 2009 ↓, s. 184.
  12. Ziółkowski 2009 ↓, s. 185.
  13. Bravo i Wipszycka 1988 ↓, s. 37–38.
  14. Ziółkowski 2009 ↓, s. 186.
  15. Ziółkowski 2008 ↓, s. 183.
  16. Ziółkowski 2009 ↓, s. 189.
  17. Ziółkowski 2009 ↓, s. 192.
  18. Ziółkowski 2009 ↓, s. 193.
  19. Należy pamiętać o wątpliwościach co do datowania tego wydarzenia, patrz Santoryn#Znaczenie erupcji dla chronologii starożytnej i Ziółkowski 2009 ↓, s. 182.
  20. Ziółkowski 2009 ↓, s. 190.
  21. Ziółkowski 2009 ↓, s. 194.
  22. Ziółkowski 2009 ↓, s. 264.
  23. Bravo i Wipszycka 1988 ↓, s. 39.
  24. Ziółkowski 2009 ↓, s. 260–261.
  25. Ziółkowski 2009 ↓, s. 261.
  26. Ziółkowski 2009 ↓, s. 262.
  27. Ziółkowski 2009 ↓, s. 263.
  28. Ziółkowski 2009 ↓, s. 265.
  29. Ziółkowski 2009 ↓, s. 266.
  30. Ziółkowski 2009 ↓, s. 268.
  31. Ziółkowski 2009 ↓, s. 269.
  32. Ziółkowski 2009 ↓, s. 271.
  33. Ziółkowski 2009 ↓, s. 272–275.
  34. Ziółkowski 2009 ↓, s. 275–279.
  35. Ziółkowski 2009 ↓, s. 279–281.
  36. Ziółkowski 2009 ↓, s. 373.
  37. Ziółkowski 2009 ↓, s. 374.
  38. Ziółkowski 2009 ↓, s. 374–375.
  39. Ziółkowski 2009 ↓, s. 375.
  40. Ziółkowski 2009 ↓, s. 375–377.
  41. Ziółkowski 2009 ↓, s. 378.
  42. Ziółkowski 2009 ↓, s. 379.
  43. Ziółkowski 2009 ↓, s. 382.
  44. Ziółkowski 2009 ↓, s. 381.
  45. Ziółkowski 2009 ↓, s. 399.
  46. Dla Greków duży wpływ na ukształtowanie się wizji świata bogów miały utwory Homera i Hezjoda, które powstawały dopiero we wczesnym okresie archaicznym.
  47. Ziółkowski 2009 ↓, s. 383–384.
  48. Ziółkowski 2009 ↓, s. 405.
  49. Ziółkowski 2009 ↓, s. 404.
  50. Ziółkowski 2009 ↓, s. 396.
  51. Ziółkowski 2009 ↓, s. 397.
  52. Ziółkowski 2009 ↓, s. 398–399.
  53. Ziółkowski 2009 ↓, s. 413–414.
  54. Ziółkowski 2009 ↓, s. 415.
  55. Ziółkowski 2009 ↓, s. 416.
  56. Ziółkowski 2009 ↓, s. 417.
  57. Ziółkowski 2009 ↓, s. 418.
  58. Ziółkowski 2009 ↓, s. 419.
  59. Ziółkowski 2009 ↓, s. 407.
  60. Ziółkowski 2009 ↓, s. 409.
  61. Ziółkowski 2009 ↓, s. 411.
  62. Ziółkowski 2009 ↓, s. 412.
  63. Ziółkowski 2009 ↓, s. 412–413.
  64. Ziółkowski 2009 ↓, s. 420.
  65. Ziółkowski 2009 ↓, s. 421.
  66. Ziółkowski 2009 ↓, s. 422–423.
  67. Ziółkowski 2009 ↓, s. 424.
  68. Ziółkowski 2009 ↓, s. 424–426.
  69. Ziółkowski 2009 ↓, s. 427.
  70. Ziółkowski 2009 ↓, s. 428.
  71. Ziółkowski 2009 ↓, s. 429.
  72. Ziółkowski 2009 ↓, s. 430.
  73. Ziółkowski 2009 ↓, s. 432.
  74. Ziółkowski 2009 ↓, s. 433.
  75. Ziółkowski 2009 ↓, s. 435.
  76. Ziółkowski 2009 ↓, s. 436.
  77. Ziółkowski 2009 ↓, s. 494.
  78. Bravo i in. 2009 ↓, s. 76–78.
  79. Ziółkowski 2009 ↓, s. 495.
  80. Bravo i in. 2009 ↓, s. 79–80.
  81. Bravo i in. 2009 ↓, s. 90.
  82. Ziółkowski 2009 ↓, s. 495–496.
  83. Bravo i in. 2009 ↓, s. 90–93.
  84. Ziółkowski 2009 ↓, s. 497.
  85. Bravo i in. 2009 ↓, s. 79–82.
  86. Bravo i in. 2009 ↓, s. 82–86.
  87. Ziółkowski 2009 ↓, s. 498.
  88. Bravo i in. 2009 ↓, s. 86–87.
  89. Ziółkowski 2009 ↓, s. 502–503.
  90. Bravo i in. 2009 ↓, s. 360–363.
  91. Ziółkowski 2009 ↓, s. 498–499.
  92. Bravo i in. 2009 ↓, s. 88–90.
  93. Bravo i in. 2009 ↓, s. 93–95.
  94. Ziółkowski 2009 ↓, s. 499.
  95. Bravo i in. 2009 ↓, s. 95–96.
  96. Bravo i in. 2009 ↓, s. 96–98.
  97. Ziółkowski 2009 ↓, s. 499–502.
  98. Bravo i in. 2009 ↓, s. 144–145.
  99. Ziółkowski 2009 ↓, s. 509–510.
  100. Ziółkowski 2009 ↓, s. 510–513.
  101. Bravo i in. 2009 ↓, s. 155–160.
  102. Bravo i in. 2009 ↓, s. 164–191.
  103. Ziółkowski 2009 ↓, s. 509.
  104. Bravo i in. 2009 ↓, s. 168–169.
  105. Ziółkowski 2009 ↓, s. 512–513.
  106. Bravo i in. 2009 ↓, s. 199–209.
  107. Bravo i in. 2009 ↓, s. 211–229.
  108. Ziółkowski 2009 ↓, s. 513–515.
  109. Ziółkowski 2009 ↓, s. 515–516.
  110. Bravo i in. 2009 ↓, s. 231–232.
  111. Ziółkowski 2009 ↓, s. 516.
  112. Bravo i in. 2009 ↓, s. 241–242.
  113. Bravo i in. 2009 ↓, s. 275–276.
  114. Bravo i in. 2009 ↓, s. 279–280.
  115. Ziółkowski 2009 ↓, s. 516–518.
  116. Ziółkowski 2009 ↓, s. 518.
  117. Bravo i in. 2009 ↓, s. 278–280.
  118. Ziółkowski 2009 ↓, s. 519.
  119. Bravo i in. 2009 ↓, s. 286–287.
  120. Ziółkowski 2009 ↓, s. 519–521.
  121. Ziółkowski 2009 ↓, s. 521.
  122. Ziółkowski 2009 ↓, s. 527.
  123. Ziółkowski 2009 ↓, s. 528.
  124. Ziółkowski 2009 ↓, s. 529.
  125. Ziółkowski 2009 ↓, s. 529–530.
  126. Ziółkowski 2009 ↓, s. 530–531.
  127. Ziółkowski 2009 ↓, s. 531.
  128. Ziółkowski 2009 ↓, s. 531–532.
  129. Ziółkowski 2009 ↓, s. 532.
  130. Ziółkowski 2009 ↓, s. 532–537.
  131. Ziółkowski 2009 ↓, s. 537–539.
  132. Ziółkowski 2009 ↓, s. 539.
  133. Ziółkowski 2009 ↓, s. 580–585.
  134. Ziółkowski 2009 ↓, s. 591.
  135. Ziółkowski 2009 ↓, s. 585–586.
  136. Ziółkowski 2009 ↓, s. 598–599.
  137. Ziółkowski 2009 ↓, s. 590–591.
  138. Ziółkowski 2009 ↓, s. 591–596.
  139. Ziółkowski 2009 ↓, s. 584–585.
  140. Ziółkowski 2009 ↓, s. 585.
  141. Ziółkowski 2009 ↓, s. 600.
  142. Ziółkowski 2009 ↓, s. 626–628.
  143. Ziółkowski 2009 ↓, s. 616.
  144. Ziółkowski 2009 ↓, s. 628–629.
  145. Ziółkowski 2009 ↓, s. 605.
  146. Ziółkowski 2009 ↓, s. 605–606.
  147. Ziółkowski 2009 ↓, s. 606–607.
  148. Ziółkowski 2009 ↓, s. 608–609.
  149. Ziółkowski 2009 ↓, s. 610–626.
  150. Ziółkowski 2009 ↓, s. 621–623.
  151. Ziółkowski 2009 ↓, s. 624.
  152. Ziółkowski 2009 ↓, s. 626.
  153. Ziółkowski 2009 ↓, s. 628.
  Franchthi - jaskinia położona w Grecji, na Peloponezie, na wschodnim wybrzeżu Zatoki Argolidzkiej, w pobliżu miasta Kranidhi. Ma charakter obszernej krasowej komory z dużym wejściem.Kultura archeologiczna - zespół stale współwystępujących ze sobą na pewnym terytorium i w pewnym czasie charakterystycznych form źródeł archeologicznych.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Okres archaiczny w historii starożytnej Grecji mieści się między tzw. "wiekami ciemnymi" cywilizacji greckiej a jej okresem klasycznym, obejmując przedział czasu od VIII wieku p.n.e. do wojen perskich (początek V wieku p.n.e.). W okresie archaicznym Grecy nawiązali szerszy kontakt z innymi cywilizacjami, stworzyli zręby nowych ustrojów politycznych, poznali alfabet, skolonizowali znaczną część wybrzeża Morza Śródziemnego. W okresie tym pojawiły się w Grecji zaczątki zachodniej nauki, filozofii i historiografii. Był to także okres wielkiego rozkwitu greckiej sztuki i literatury (szczególnie epiki Homera i Hezjoda oraz liryki).
  Hermes (gr. Ἑρμῆς Hermḗs, łac. Mercurius) – w mitologii greckiej bóg dróg, podróżnych, kupców, pasterzy, złodziei, posłaniec bogów i psychopomp. Hermes jako bóg handlu musiał mieć opanowane techniki dobijania targu, uznano go więc za boga "przekonującej wymowy". A ponieważ stąd już tylko krok od zwykłego cwaniactwa, Hermes został także opiekunem złodziei, co przypisywano mu raczej żartem niż serio. Jeden z 12 bogów olimpijskich.
  Wyprawa sycylijska (415 - 413 p.n.e.) to nieudana próba przejęcia kontroli nad Sycylią przez Ateny w czasie wojny peloponeskiej. Była to najbardziej fatalna w skutkach decyzja Aten podczas całej wojny.
  Minos (gr. Μίνως Mínōs, łac. Minos) – w mitologii greckiej król i prawodawca Krety, sędzia zmarłych w Hadesie, heros.
  Ostagoras (zm. ok. 648 p.n.e.) - był pierwszym z wielu tyranów, którzy władali Sykionem, miastem położonym na południowym wybrzeżu Zatoki Korynckiej.
  Argolida (gr. Αργολίς Argolís) – kraina historyczna w północno-wschodniej części Półwyspu Peloponeskiego, obecnie prefektura (nomos) w regionie administracyjnym Peloponez, ze stolicą w Nauplionie. Prefektura zajmuje powierzchnię 2154 km² i obejmuje większość Półwyspu Argolidzkiego, z wyjątkiem jego północnej części należącej do nomarchii Pireusu (region Attyka). Oprócz tej ostatniej Argolida graniczy też z prefekturami: Koryntia i Arkadia (region Peloponez). Mieszka tu około 108,6 tysięcy ludzi (stan z roku 2005).
  Pergamon, Królestwo Pergamońskie (też Pergameńskie) – państwo hellenistyczne w zachodniej części Azji Mniejszej ze stolicą w mieście Pergamon, istniejące w latach 283-133 p.n.e. i rządzone przez dynastię Attalidów. Od około 236 p.n.e. było królestwem rządzonym przez króla (basileusa).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.15 sek.