• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stare Miasto w Warszawie  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5
  Przeczytaj także...
  Giovanni Battista di Quadro (pol. Jan Baptysta Quadro, łac. Joannes Baptista Quadro) – (ur. ? – zm. między 10 kwietnia 1590 a 16 stycznia 1591) – włosko-polski architekt renesansowy, autor m.in. renesansowej przebudowy poznańskiego ratusza.Pałac Pod Blachą w Warszawie – późnobarokowy pałac, zbudowany w latach 1720-1730 przez Jakuba Fontanę u podnóża Zamku Królewskiego w Warszawie.
  Bibliografia[]
 • Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. ISBN 83-01-08836-2.
 • Karol Mórawski, Wiesław Głębocki: Bedeker warszawski: w 400-lecie stołeczności Warszawy. Warszawa: Iskry, 1996. ISBN 83-207-1525-3.
 • Jan Górski: Warszawa w latach 1944–1949. Odbudowa. Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1988. ISBN 83-01-05-910-X.
 • Jerzy Lileyko: Najcenniejsze Zabytki Warszawy. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989, s. 30–36. ISBN 830302485X.
 • Adam Dylewski: Warszawa i okolice. Bielsko-Biała: Pascal, 2005. ISBN 8373044159.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Szczegółowe informacje o zabytkach Starego Miasta
 • Stare Miasto na Warszawikii
 • Warszawskie Stare Miasto – historia, uliczki, muzea
 • Stare Miasto – Fotogaleria
 • Stare Miasto w Warszawie, 1938 r. – kronika filmowa PAT MF.272, Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej
 • Odbudowa Starego Miasta – Polska Kronika Filmowa 12/52, Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej
 • Stare mury Warszawy. Prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie przy murach obronnych starej Warszawy – Polska Kronika Filmowa 17/50, Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej
 • Na Starówce. Odbudowa Starego Miasta – Polska Kronika Filmowa 7/51, Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej
 • Odbudowa Starego Miasta – Polska Kronika Filmowa 32/51, Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej
 • Na Starym Mieście – przedwojenne zdjęcia, zniszczenia, odbudowa – Polska Kronika Filmowa 49/49, Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej
 • Na Rynku Staromiejskim. W pracowni architektonicznej Starego Miasta. Odbudowa Starego Miasta – Polska Kronika Filmowa 28/53, Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej
 • W staromiejskich kamieniczkach. Wnętrza użytkowe na Starym Mieście – Polska Kronika Filmowa 40/53, Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej
 • „Pod Krokodylem” – Stare Miasto – Polska Kronika Filmowa 34/53, Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej
 • Młoda Starówka. Odbudowa Starówki – Polska Kronika Filmowa 49/52, Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej
 • Zburzenie Warszawy – operacja planowego wyburzania i palenia Warszawy prowadzona przez Niemców po upadku powstania warszawskiego.Kopuła – sklepienie o kształcie czaszy, półkoliste, półeliptyczne, ostrołukowe lub cebulaste, oparte na murze lub bębnie budowane nad pomieszczeniami o planie kolistym, eliptycznym albo wielobocznym za pośrednictwem pendentywów lub tromp.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ratusz (niem. Rathaus, dosł. dom rady) – reprezentacyjny budynek użyteczności publicznej, zwykle tradycyjna siedziba samorządowych władz miejskich. Budowany był najczęściej na planie prostokąta i nadawano mu formę monumentalną.
  Prawo chełmińskie niem. Kulmer Recht, łac. Jus Culmense vetus – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 w Chełmnie i Toruniu, używana głównie na Pomorzu, Prusach, Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Na skutek zarządzenia Kazimierza Jagiellończyka od 1476 obowiązywało wszystkich mieszkańców Prus Królewskich (także szlachtę). Najstarsze dokumenty to Kulmer Handfeste Hermanna von Salza z 1232 i Alte Kulm z XIV wieku. Nigdy nie uzgodniono oficjalnej kodyfikacji. W praktyce stosowano głównie wydane drukiem projekty kodyfikacji z lat 1566, 1580 oraz 1594.
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Ulica Świętojańska w Warszawie – główna ulica Starego Miasta w Warszawie, biegnąca od placu Zamkowego do Rynku Starego Miasta.
  Biuro Odbudowy Stolicy (BOS) – instytucja powołana 14 lutego 1945 na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej w celu odbudowy zniszczonej w czasie II wojny światowej Warszawy. Działała na podstawie ustawy o odbudowie m.st. Warszawy. Siedziba BOS mieściła się przy ulicy Chocimskiej 33.
  Kupiec – dawna nazwa wędrownego handlarza, który przemieszczał się pomiędzy różnymi miastami i sprzedawał (ewentualnie kupował) towar. W średniowieczu kupcy wraz z innymi rzemieślnikami tworzyli mieszczaństwo, w tym samym czasie zrzeszali się również w organizacjach zwanych cechami. Jednym z obowiązków, który mieli spełniać w określonych przez króla miastach, było prawo składu. W Polsce okresu międzywojennego pojęcie kupca oznaczało podmiot, który we własnym imieniu prowadził przedsiębiorstwo zarobkowe (art.2§1 Kodeksu handlowego). W roku 1965 zgodnie z art. VI Przepisów wprowadzających Kodeks cywilny,art.2 KH został uchylony, w związku z czym zniknęło pojęcie kupca z prawa polskiego, a zamiast niego pojawiło się pojęcie jednostka gospodarki uspołecznionej i jednostka gospodarki nieuspołecznionej. W roku 1988 ustawa o działalności gospodarczej wprowadza pojęcie "podmiot gospodarczy", które w 1999 roku zostaje zastąpione pojęciem "przedsiębiorca".
  Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.