• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Starachowice  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Lucyna Szubel, ur. 16 lutego 1932 w Starachowicach - poetka, autorka prozy poetyckiej, artykułów publicystyczno-kulturalnych i recenzenckich.Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) – gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych (Colubridae). Zaskrońce występują w całej Europie (oprócz Szkocji, Irlandii i północnej części Skandynawii). Samica jest większa od samca i osiąga średnio długość od 85 cm do 1,2 m (wyjątkowo 2 m), a samiec od 70 cm do 1 m. Żywią się żabami, rybami albo małymi gryzoniami, które połykają bez uprzedniego uśmiercania. Atakują tylko poruszające się zwierzęta. W niewoli zaskrońce żyją do 15 lat.

  Starachowice (w latach 1939–1949 Starachowice-Wierzbnik) – miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim. Położone na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Przedgórza Iłżeckiego. Leży w dolinie rzeki Kamiennej i jest otoczone rozległymi lasami – pozostałością Puszczy Świętokrzyskiej.

  Marek Józef Bargiełowski (ur. 11 września 1942 w Starachowicach) – polski aktor, teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser, prezes Związku Zawodowego Aktorów Polskich.Telewizja Starachowice – jeden z najstarszych nadawanych nieprzerwanie kanałów dostępnych wyłącznie drogą kablową. Stacja nadaje od 1992 roku w Starachowicach w telewizji kablowej Vectra (wcześniej Elsat 21 oraz Elstar).

  Do 1954 roku siedziba wiejskiej gminy Styków. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa kieleckiego. Według danych z 31 grudnia 2014 miasto miało 50 679 mieszkańców.

  Siedziba utworzonej w 1997 roku Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, która na terenie miasta obejmuje obszar 168 ha i jest zagospodarowana w blisko 90%.

  Eugeniusz Makulski MIC, (ur. 9 lutego 1928 w Kotarszynie koło Ostrowca Świętokrzyskiego) – marianin, ksiądz katolicki, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym od 1966 do 2004 roku. Obecnie zgodnie z prawem kanonicznym na emeryturze, lecz tytuł kustosza przysługuje mu honorowo do końca życia.Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Kalendarium
 • 2 Gospodarka i ekonomia
 • 3 Transport
 • 4 Przyroda
 • 5 Struktura powierzchni
 • 6 Demografia
 • 6.1 Migracje
 • 7 Turystyka i rekreacja
 • 8 Zabytki
 • 9 Podział administracyjny
 • 10 Sport
 • 11 Edukacja
 • 12 Wspólnoty wyznaniowe
 • 12.1 Katolicyzm
 • 12.2 Protestantyzm
 • 12.3 Świadkowie Jehowy
 • 13 Media lokalne w Starachowicach
 • 14 Współpraca międzynarodowa
 • 15 Urodzeni w Starachowicach
 • 16 Związani ze Starachowicami
 • 17 Honorowi obywatele
 • 18 Zobacz też
 • 19 Uwagi
 • 20 Przypisy
 • 21 Linki zewnętrzne
 • Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.Grupa VII (nieoficjalna nazwa: małopolsko-świętokrzyska) III ligi – jedna z ośmiu grup III ligi piłki nożnej w Polsce. Występuje w niej 16 zespołów.

  Historia[]

  Otoczenie Wierzbnika i Michałowa w XVIII wieku – obecnych dzielnic Starachowic
  Rynek w Wierzbniku
  Budynek Starostwa Powiatowego

  W miejscu obecnych Starachowic istniała kuźnica, dzierżawiona w XVI wieku przez Starzechowskich, stąd prawdopodobnie nazwa miejscowości. Obok kuźni na terenie obecnego miasta istniało miasto Wierzbnik (dziś stanowiący najstarszą, zabytkową część Starachowic).

  Okupacja niemiecka w Polsce 1939–1945 – system policyjno-wojskowej administracji niemieckiej wprowadzony na terytorium państwowym Rzeczypospolitej Polskiej, zajętym w wyniku agresji zbrojnej przeciwko Polsce podjętej przez III Rzeszę w dniu 1 września 1939 oraz po podziale terytorium RP w wyniku niemiecko-sowieckiego układu o przyjaźni i granicy z dnia 28 września 1939 (będącego nawiązaniem do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939).Klasa okręgowa (lub liga okręgowa) (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa i klasa okręgowa) – szósta w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa to szósty poziom rozgrywek ligowych, natomiast klasa okręgowa to siódmy poziom). Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą polską, a klasą A (w województwie zachodniopomorskim między ligą okręgową, a Klasą A, natomiast liga okręgowa to pośredni poziom rozgrywkowy między IV ligą, a klasą okręgową) będąc jednocześnie drugim szczeblem regionalnym (VI poziom ligowy) (w województwie zachodniopomorskim drugim i trzecim szczeblem regionalnym) (VI i VII poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla polskich klubów piłkarskich, grających w grupach okręgowych (swym zasięgiem obejmują one kilka leżących obok siebie powiatów danego województwa). Zwycięzcy każdej z grup klasy okręgowej uzyskują awans do IV ligi polskiej (w województwie zachodniopomorskim zwycięzcy grup ligi okręgowej awansują do IV ligi, a klasy okręgowej do ligi okręgowej), zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup klas A (w województwie zachodniopomorskim najsłabsze drużyny grup ligi okręgowej spadają do klasy okręgowej, a najsłabsze zespoły klasy okręgowej spadają do Klasy A). Zarządzana przez – działające w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Okręgowe Związki Piłki Nożnej.

  Do 1817 r. osada stanowiła własność zakonu cystersów z Wąchocka, którzy w 1789 r. zbudowali tu wielki piec. W 1815 r. hutę przejął rząd Królestwa Polskiego. W 1 połowie XIX w. Starachowice stały się największym ośrodkiem przemysłu metalowego Królestwa Polskiego, częścią tzw. Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego, wg planu Stanisława Staszica – rozbudowy przemysłu żelaznego wzdłuż rzeki Kamiennej z głównym ośrodkiem w Starachowicach (1817 r.) realizowanego pod kierunkiem Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. W 1899 roku uruchomiono wielki piec, osada stała się ważnym ośrodkiem wydobycia i hutnictwa żelaza. W 1939 roku połączono Wierzbnik, osadę fabryczną Starachowice oraz wieś Starachowice i utworzono Starachowice-Wierzbnik. W 1949 roku zmieniono nazwę całej miejscowości na Starachowice.

  Czerwończyk nieparek, czerwończyk większy (Lycaena dispar) – motyl dzienny z rodziny modraszkowatych. Gatunek objęty ochroną, znajdujący się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (znajduje się wśród gatunków niższego ryzyka).Parafia Świętej Trójcy w Starachowicach – rzymskokatolicka parafia w Starachowicach, należąca do dekanatu Starachowice-Północ w diecezji radomskiej.

  W dwudziestoleciu międzywojennym Starachowice były ważnym ośrodkiem przemysłu zbrojeniowego, z racji swojego położenia w Centralnym Okręgu Przemysłowym, odbywała się tu produkcja licencjonowanych dział „Bofors”. Działały liczne kopalnie rud żelaza, huta (stąd herb miasta skrzyżowane narzędzia hutnicze i górnicze) do której gęstą siecią kolei wąskotorowej dowożono rudy z okolicznych kopalń. W czasie II wojny światowej w Wierzbniku (zamieszkiwanym w dużej części przez Żydów) utworzono getto, po jego likwidacji w 1942 roku Żydów przewieziono do obozów w Auschwitz-Birkenau i Treblince. W czasie okupacji niemieckiej naziści przy kopalni rudy utworzyli obóz „na Majówce”, którego więźniowie byli wykorzystywani do niewolniczej pracy w hucie. Obóz działał do 1944 roku. Na pamiątkę bitwy o Starachowice stoczonej we wrześniu 1939 roku przy jednym z ważniejszych skrzyżowań stoi armata wojenna upamiętniająca bohaterów miasta. Po wojnie w 1948 roku w Starachowicach utworzono Fabrykę Samochodów Ciężarowych „Star” im. Feliksa Dzierżyńskiego. FSC „STAR” przez lata była głównym pracodawcą w mieście, zatrudniała ponad 20 tysięcy robotników. To dzięki niej Starachowice dynamicznie się rozwinęły i rozbudowały, powstały liczne osiedla mieszkaniowe o wysokim standardzie. Miasto było ważnym ośrodkiem motoryzacyjnym w PRL. Oprócz FSC, działały również inne zakłady, tj. jedyny w Polsce Zakład Topienia Bazaltu (prowadzi produkcję do dziś), Starachowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego (jeden z trzech największych w tym czasie zakładów tartacznych w Polsce), oraz do 1968 roku działał wielki piec. Jednak wraz z upadkiem centralnie zarządzanej gospodarki, upadła monokultura zatrudnienia. FSC „STAR” tak jak była przyczyną sukcesu gospodarczego Starachowic, tak stała się przyczyną problemów miasta. Załamanie eksportu na przełomie lat 80. i 90. XX wieku do krajów bloku wschodniego, spowodowało znaczne zwolnienia. Fabryka przyniosła miastu falę bezrobocia, sama w latach 90. miała kilku właścicieli, zakład podzielono. W końcu lat 90. właścicielem został koncern MAN, obecnie w fabryce MAN Bus produkowane są szkielety autobusów. Również w tym czasie w mieście utworzono Specjalną Strefę Ekonomiczną „SSE Starachowice”.

  Bank Polski – bank emisyjny i kredytowy działający w latach 1828–1885 w Królestwie Polskim, z siedzibą w Warszawie. Założony przez księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego.Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.

  Kalendarium[]

 • 1547 – Wzmianka w dokumencie cystersów o istnieniu kopalni rudy żelaza zwanej Minerą Starzechowską
 • 1624 – Lokacja miasta Wierzbnik na mocy przywileju Zygmunta III Wazy
 • 1788 – Uruchomienie czterech kopalni w pobliżu terenów dzisiejszych Starachowic
 • 1809 – Zniszczenie zakładów w Starachowicach i Wąchocku przez wojska austriackie powracające spod Raszyna
 • 1817 – Sporządzenie przez Stanisława Staszica projektu kombinatu zakładów przemysłowych, których głównym ośrodkiem miały być Starachowice
 • 1870 – Wierzbnik traci prawa miejskie; sprzedaż Zakładów Starachowickich Antoniemu Fränklowi za łączną sumę 1.167.000 rubli
 • 1899 – Uruchomienie nowoczesnego wielkiego pieca opalanego koksem
 • 1903 – Największa powódź rzeki Kamiennej w dziejach miasta
 • 1924 – Rozpoczęcie produkcji dział przeciwlotniczych przy współpracy z firmą Bofors
 • 1926 – Powstanie klubu Star Starachowice
 • 1 kwietnia 1939 – Połączenie Wierzbnika, Starachowic i okolicznych wiosek w jedno miasto Starachowice-Wierzbnik
 • 2 września 1939 – Ewakuacja personelu i wyposażenia Zakładów Starachowickich do Kowla
 • 6 września 1939 – Bohaterska obrona miasta przez załogę baterii przeciwlotniczej na Wanacji
 • 17 stycznia 1945 – Wyzwolenie Starachowic spod okupacji niemieckiej przez 3 Armię Pierwszego Frontu Ukraińskiego
 • 1947 – Przekształcenie Zakładów Starachowickich w Fabrykę Samochodów Ciężarowych
 • 1949 – Powstanie Fabryki Samochodów Ciężarowych „Star” im. Feliksa Dzierżyńskiego
 • 1949 – Nazwa miasta Starachowice-Wierzbnik zostaje zmieniona na Starachowice: Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 sierpnia 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości.
 • 1952 – Starachowice uzyskują status miasta wydzielonego na prawach powiatu: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952r.
 • 1968 – Ostateczne wygaszenie wielkiego pieca
 • 1970 – zamknięcie kopalni majówka – ostatniej kopalni rudy żelaza.
 • 1999 – Sprzedaż Fabryki Samochodów Ciężarowych niemieckiemu koncernowi MAN AG, od 09.01.2009 zakład funkcjonuje pod nazwą MAN Bus Sp. z o.o.

 • Żagnica zielona (Aeshna viridis) – gatunek ważki z rodziny żagnicowatych (Aeshnidae), w Polsce pospolity na terenie całego kraju, ale najrzadszy przedstawiciel rodziny, objęty ścisłą ochroną gatunkową. Jedna z największych polskich ważek. Samica składa jaja do wnętrza częściowo zanurzonych liści osoki aloesowatej (Stratiotes aloides). Stadium larwalne spędzają w wodach stojących. Po kilku latach larwa wychodzi z wody i przeobraża się w postać dorosłą.Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Starachowicach – rzymskokatolicka parafia w Starachowicach, należąca do dekanatu Starachowice-Południe w diecezji radomskiej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Paź żeglarz, witeź żeglarz, żeglarek (Iphiclides podalirius syn. Papilio podalirius) - motyl zaliczany do rodziny paziowatych.
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  14 września jest 257. (w latach przestępnych 258.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 108 dni.
  Tomasz Grzegorz Szkudlarek (ur. 23 grudnia 1954 w Starachowicach) – pedagog, profesor, kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.
  Krzyżowa Wola- dawniej wieś w powiecie iłżeckim, gminie Wierzbnik, parafii Wierzbnik (pisownia dawna Kszyszowa Wola) . Obecnie część Osiedla Górniki w Starachowicach ,
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
  Antoni Heda-Szary ps. Szary (ur. 11 października 1916 w Małomierzycach koło Iłży, zm. 14 lutego 2008 w Warszawie) – dowódca oddziałów partyzanckich ZWZ i AK, w okresie powojennym formacji niepodległościowych ROAK, DSZ, WiN i NIE. Działał głównie na terenie okręgu kieleckiego i radomskiego. Generał brygady Wojska Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.153 sek.