• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Star 244

  Przeczytaj także...
  Rolnicza spółdzielnia produkcyjna (RSP) – spółdzielnia rolników gospodarujących wspólnie na wniesionej przez nich do spółdzielni ziemi, oraz ziemi dzierżawionej i nabytej przez spółdzielnię, polski odpowiednik kołchozu.Państwowe Gospodarstwo Rolne (w skrócie PGR) – forma socjalistycznej własności ziemskiej w Polsce w latach 1949–1993; gospodarstwo rolne, którego właścicielem było państwo.
  Skrzynia ładunkowa jest to przestrzeń ładunkowa w samochodach ciężarowych i jest ona umieszczona na podwoziu samochodu. Skrzynie wykonuje się z elementów z przetłoczonej blachy. Skrzynie osadza się na ramie podwozia - na specjalnie ukształtowanych poprzeczkach mocowanych do podłogi. Ściany tylne i boczne są połączone z podłogą zawiasami, dzięki czemu można je odchylać, co ułatwia ładowanie i rozładowanie pojazdu. Wymiary skrzyń są znormalizowane i podzielone na osiem grup, zależnie od ładowności. Ma to znaczenie dla optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej pojazdu.
  Podnośnik koszowy na nadwoziu Star 244

  Star 244samochód ciężarowy, produkowany przez polską firmę FSC Star w Starachowicach.

  W 1965 roku Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach rozpoczęła prace nad nową serią aut oznaczoną jako „200”. Miała zastąpić modele serii 28/29. Skonstruowano wtedy dwa prototypy: szosowego Stara 200, oraz jego uterenowioną odmianę nazwaną 244. Oba pojazdy miały jeszcze kabiny z modelu 28/29.

  Resor – element resorujący, który najczęściej ma postać sprężyny wielopłytkowej utworzonej z płaskowników stalowych, zwanych piórami.Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS) – instytut badawczy podległy Ministerstwu Obrony Narodowej, zajmujący się pracami z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, z siedzibą w Sulejówku koło Warszawy.

  Model 244 był produkowany bez większych zmian do roku 2000 (niektóre źródła podają do 1998r.). W 1987 roku auto otrzymało unowocześnioną odchylaną kabinę z lekko zmienionym wyglądem zewnętrznym (ściana przednia, dach, drzwi, błotniki z nadkolami, stopnie wejściowe, zegary deski rozdzielczej).

  Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, które zajmują się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.Star 266 – polski terenowy samochód ciężarowy zaprojektowany do przewozu ładunków i ludzi po szosie i w terenie oraz holowania przyczepy o masie do 4 ton. Produkowany seryjnie w latach 1973-2000 przez Fabrykę Samochodów Ciężarowych "Star" w Starachowicach. Używany jako podstawowy samochód ciężarowo-terenowy w Wojsku Polskim.

  Historia[]

  Egzemplarz doświadczalny[]

  Na przełomie lat 1969-1970 wykonano partię próbną 10 szt. modelu 200, a z nią egzemplarz doświadczalny modelu 244. Auto w barwach wojskowych, ze skrzynią ładunkową i plandeką było opracowane i testowane we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku (podobnie jak Star 266). Zbudowana w oparciu o podzespoły Stara 200 konstrukcja miała być odpowiedzią na zapotrzebowanie gospodarki, szczególnie rolnictwa, leśnictwa, budownictwa, energetyki, a także służb mundurowych, tj. wojska i straży pożarnej.

  S42 (czasem oznaczany S-42)- polski silnik niskoprężny, czterosuwowy produkowany przez Fabrykę Samochodów Ciężarowych "Star", będący protoplastą całej gamy silników pochodnych stosowanych głównie do napędu samochodów ciężarowych Star.Filtr powietrza - element układu dolotowego silnika spalinowego lub sprężarki, który ma za zadanie oczyszczać powietrze zasysane do komory spalania z zanieczyszczeń, np. pyłów. Stosuje się filtry suche, w których powietrze przechodzi przez materiał filtrujący oraz filtry mokre, w których przechodzi przez olej.

  Model seryjny Star 244[]

  Seryjny model 244 przedstawiono w roku 1975 jako podwozie i samochód skrzyniowy. W Zakładzie Zaplecza Technicznego FSC zmontowano partię próbną 50 szt. Samochód miał kabinę typu 642 z ogrzewaniem i wentylacją, 2-miejscową. Sercem auta był silnik S359, rzędowy, 6-cylindrowy, o pojemności 6842 cm³ i mocy 150 KM (110 kW). Prędkość maksymalna wynosiła 82 km/h a spalanie 26 l/100 km. Przeniesienie napędu na cztery koła odbywało się przez 5-biegową skrzynię ZF S5-45, oraz 2-biegową skrzynkę rozdzielczą ZF 8060. Ładowność auta wynosiła 5000 kg. Zastosowano zawieszenie na resorach półeliptycznych z przodu i z tyłu. Star 244 mógł pokonywać przeszkody wodne o głębokości 120 cm (z uwagi na filtr powietrza umieszczony nisko za tylnym lewym nadkolem kabiny), oraz podjazdy o nachyleniu wzdłużnym do 45° i poprzecznym 26°. Miał kąty natarcia/zejścia odpowiednio 40°/27°.

  Objętość (pojemność) skokowa cylindra – różnica pomiędzy maksymalną a minimalną objętością cylindra. Dla wielocylindrowych silników spalinowych podaje się łączną objętość wszystkich cylindrów, w których następuje spalanie. Jej wartość podawana jest w centymetrach sześciennych, czasem oznaczanych skrótem ccm od ang. cubic centimeter. Inaczej mówiąc - jest to objętość utworzona w cylindrze pomiędzy górnym martwym położeniem tłoka (zewnętrznym górnym skrajnym położeniem) a jego dolnym martwym położeniem (wewnętrznym dolnym skrajnym położeniem).Star 200 – samochód ciężarowy, produkowany przez polską firmę FSC Star w Starachowicach w latach 1976-1994. Jest następcą modelu przejściowego Star 28/Star 29 i poprzednikiem Star 1142

  Inne wersje[]

 • wersja Star 3W244 – zaprezentowana w 1976 r. wersja z nadwoziem samowyładowczym produkcji SHL-Kielce.
 • prototyp Star 244R – auto wyposażone w samowyładowczą skrzynię ładunkową znaną z wersji sztywne, opracowane w 1977 r.na potrzeby rolnictwa. Wersja ta jednak nie spełniła oczekiwań.
 • Star 244RS (R-rolniczy, S-specjalny) – powstał w odpowiedzi na potrzeby rolnictwa oraz gospodarstw wielkotowarowych (PGR, RSP, SKR). Fabryka zawarła ze Zjednoczeniem Technicznej Obsługi Rolnictwa porozumienie, zgodnie z którym wyposażenie specjalne nowej wersji miało być wykonywane w jednej z podległych placówek. Przewidywana produkcja miała wynosić ok. 2-2,5 tys. Wybór padł na Państwowy Ośrodek Maszynowy w Lubsku w woj. zielonogórskim. Tam wykonano tzw. szczelną skrzynię ładunkową. Pierwszą partię 50 szt. aut wykonano w 1979 roku. Dzięki napędowi 4x4 auto mogło pracować w trudnych warunkach terenowych. Reduktor pozwalał na jazdę w zakresie od 3 do 82 km/h. Oznaczało to możliwość współpracy z wszelkimi maszynami rolniczymi podczas prac polowych. Wspomniana skrzynia ładunkowa miała pojemność odpowiednio 4,0/6,5/15,0 m³ (niska/z nakładkami/z nadstawką). Zamykana/otwierana była za pomocą systemu rolkowo-linkowego i przystosowana do montażu opończy z plandeką. Auto miało ładowność 5000 kg, masę całkowitą 11 050 kg, a z przyczepą 19 555 kg. Konstrukcja różniła się od pozostałych wersji zastosowaniem rozwiązań z wojskowego Stara 266. Filtr powietrza – multicyklonowy, z szeregiem elementów zawirowujących powietrze – umieszczono na tylnej ścianie kabiny po stronie pasażera. Dzięki niemu Star 244RS mógł pracować w wysokim zapyleniu – do 1,5 g/m³ (normalnie 0,05-0,08 g/m³). Zastosowanie doszczelnienia elementów gumowych i łożysk przed wodą, oraz uszczelnienie lamp pozwalało na pracę przy wilgotności 98%. Wspomniane rozwiązania umożliwiały również pokonywanie przeszkód wodnych o głębokości do 180 cm. Była to najkrótsza seria samochodów Star.
 • Star 244L – model wydłużony, zaprezentowany na Targach Poznańskich w 1978 r. Wersja 244L otrzymała nadwozie typu „005” wykonane w Jelczańskich Zakładach Samochodowych.
 • Star 3W244R – opracowany i zmontowany (50 egz.) przez SHL-Kielce w 1978 r. Była to trójstronna wywrotka do przewozu płodów rolnych, o ładowności 5000 kg, wyposażona w podwyższone burty.
 • Bibliografia[]

 • Motor – Tygodnik Motoryzacyjny – numery z lat 1975-1979
 • Prospekty samochodów Star 244/266 z lat 1973-2000
 • Instrukcje obsługi i katalogi części zamiennych samochodów Star 244/266
 • Starachowice (w latach 1939-1949 Starachowice-Wierzbnik) – miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie starachowickim. Położone na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Przedgórza Iłżeckiego. Leży w dolinie rzeki Kamiennej i jest otoczone rozległymi lasami – pozostałością Puszczy Świętokrzyskiej.Sulejówek – miasto i gmina miejska w powiecie mińskim województwa mazowieckiego. Sulejówek należy do aglomeracji warszawskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.
  Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt.
  Samochód ciężarowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków, ciągnięcia naczepy, przyczep (nie będący ciągnikiem rolniczym) lub do przewozu ludzi (a niebędący autobusem), o masie dopuszczalnej całkowitej powyżej 3500 kg.
  Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.
  Kółko rolnicze – dobrowolne społeczno-gospodarcze organizacje rolników, działające w celu zwiększenia i doskonalenia produkcji rolnej. Część z nich tworzyła Spółdzielnie Kółek Rolniczych (SKR), gospodarując gruntami lub oferując usługi w zakresie mechanizacji rolnictwa.
  Służby mundurowe - zwykle bardzo sformalizowane jednostki powoływane przez państwo lub jego organy do spełniania części jego podstawowych zadań, takich jak:
  AWD (ang. All Wheel Drive, lub 4WD 4 Wheel Drive) − oznaczenie napędu na wszystkie koła, a mówiąc dokładniej - na wszystkie osie pojazdu. W pojazdach dwuosiowych różni się od układu 4x4 tym, że może mieć dynamiczny podział mocy napędu na poszczególne osie włącznie z całkowitym umieszczeniem mocy na jednej konkretnej osi. 4x4 ma natomiast stały rozkład siły na wszystkie 4 koła. Oznaczenie jest typowe dla samochodów koncernu Ford Motor Company z napędem na wszystkie koła, np. Volvo S60 i V70 czy też Ford Transit, który w wersji AWD wszedł do sprzedaży w drugiej połowie 2007 roku. Nie wszędzie użycie napędu AWD może się opłacać, gdyż zwiększa on zapotrzebowanie na paliwo. Dlatego w małych oszczędnych autach stosuje się napęd tylko na jedną oś (zazwyczaj przednią). Napęd AWD często używany jest w samochodach terenowych, gdzie wymagana jest duża przyczepność do pokonywania wzniesień i nierówności.

  Reklama