• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stany charakterystyczne

  Przeczytaj także...
  Stan wody jest to wzniesienie zwierciadła wody w cieku ponad umowny poziom odniesienia (co nie jest równoznaczne z głębokością cieku). Należy rozróżnić pojęcia stan wody i poziom wody. Są to te same wielkości fizyczne, jednak podawane względem różnych odniesień. Poziomy terenu liczymy od przyjętego poziomu morza, dlatego wysokość na której znajdują się obiekty na Ziemi wyrażamy w metrach nad poziomem morza. W Polsce sieć wodowskazowa odniesiona jest obecnie do poziomu morza w Kronsztadzie w Rosji.Reżim rzeczny (reżym rzeczny, ustrój rzeczny) - charakterystyczny, rytmiczny przebieg zjawisk hydrologicznych w rzece w ciągu roku, ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².

  Stany charakterystyczne przekroju rzeki, to wybrane, obliczone na podstawie obserwacji, stany wody w danym przekroju, określające jej reżim hydrologiczny.

  Rozróżnia się stany charakterystyczne:

 • roczne
 • wieloletnie.
 • Stany charakterystyczne roczne:

 • stan średni roczny
 • maksimum roczne
 • minimum roczne
 • Stany charakterystyczne wieloletnie:

 • woda normalna – średni stan z wielolecia
 • średnia wielka woda
 • średnia niska woda
 • stany ekstremalne
 • absolutne maksimum
 • absolutne minimum.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.