• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stanowisko pracy

  Przeczytaj także...
  Pracownik – jedna ze stron stosunku pracy (drugą jest pracodawca); taka osoba fizyczna, która wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem, w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, za co przysługuje mu wynagrodzenie.Praca – to miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu.

  Stanowisko pracy – przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonują pracę.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Bogdan Rączkowski: BHP w praktyce. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., 2012, s. 420. ISBN 978-83-7804-031-6.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.663 sek.