• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stanisław Szczur  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu – publiczna uczelnia zawodowa założona w 2001 w Przemyślu. Początkowo istniała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, lecz w 2006 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, została przekształcona w Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską. W swoim pierwotnym zamierzeniu powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego. Otwartość na zmiany spowodowała, że w roku 2006 władze uczelni wprowadziły do oferty edukacyjnej kierunek artystyczny – architekturę wnętrz, a w roku 2009 pierwszy kierunek techniczny - inżynierię środowiska. W roku 2010 uruchomiono drugi kierunek inżynierski - mechatronikę.Krosno (niem. Krossen) – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim, siedziba władz powiatu krośnieńskiego.
  Wybrane publikacje[]
 • W sprawie Zbigniewa rzekomego męczennika koprzywnickiego z XIII w., "Nasza Przeszłość" 60 (1983), s. 296-297.
 • Traktaty międzypaństwowe Polski piastowskiej, Kraków: nakładem UJ 1990, ISBN 83-233-0370-3 – rozprawa habilitacyjna.
 • (redakcja) Akta Kamery Apostolskiej, t.3: Księga kolektora papieskiego Piotra syna Stefana 1373-1375, wyd., wstępem i indeksem opatrzył Stanisław Szczur, Kraków: PAU 1994.
 • Annaty Papieskie w Polsce w XIV wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1998, ISBN 83-233-1095-5.
 • Papież Urban V i powstanie Uniwersytetu w Krakowie w 1364 r., Kraków: Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana" 1999, ISBN 83-909094-2-1.
 • (redakcja) Piastowie. Leksykon biograficzny, red. nauk. Stanisław Szczur, Krzysztof Ożóg, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1999.
 • (redakcja) Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, pod red. Krzysztofa Ożoga, Stanisława Szczura, Kraków: Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana" 2000.
 • Historia Polski. Średniowiecze, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2002, ISBN 83-08-03272-9.
 • (redakcja) Poloniae merenti. Księga pamiątkowa jubileuszu sześćsetlecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-2000, pod red. Stanisława Szczura, Kraków: Ośrodek Informacji i Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003.
 • (redakcja) Servo veritatis : materiały międzynarodowej konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński, 9-11 października 2003 r., red. Stefan Koperek, Stanisław Szczur,Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2003.
 • Skarbowość papieska w Polsce w latach 1378-1431, Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" 2008.
 • Jan XXII, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010.
 • Przypisy[]

  1. Who is Who w Polsce. Wydanie II, 2003, s. 4249. Wyd. Hübners blaues Who is who. ISBN 3-7290-0040-3
  2. Nekrolog. dziennik.krakow.pl, 2010-11-17. [dostęp 2012-06-19].
  3. Wyrazy współczucia. zrecin.vgh.pl, 2010-11-11. [dostęp 2012-06-19].
  4. Prof. dr hab. Stanisław Szczur. nauka-polska.pl. [dostęp 2009-12-06].
  5. Dokumenty. Nominacje profesorskie. kbn.icm.edu.pl. [dostęp 2009-12-06].
  6. Władze uczelni. pwszprzemysl.edu.pl. [dostęp 2009-12-06].
  7. Stanisław Szczur. wydawnictwoliterackie.pl. [dostęp 2012-06-19].
  8. Laureaci: Edycja 1998 – Nauki humanistyczne i społeczne. fnp.org.pl. [dostęp 2009-12-06].
  9. Prof. Stanisław Szczur 1955-2010. uj.edu.pl. [dostęp 15 stycznia 2014].
  10. Więzienie w zawieszeniu dla profesora UJ za kradzież starodruków. gazeta.pl, 2007-02-02. [dostęp 2009-12-06].
  11. Wyrok za kradzież inkunabułów. gazeta.pl, 2007-02-02. [dostęp 2009-12-06].
  12. Świętokrzyskie: Wyrok wobec profesora UJ – prawomocny. money.pl, 2007-02-16. [dostęp 2009-06-17].
  Prokuratura – urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Cmentarz Rakowicki – jeden z największych cmentarzy w Krakowie o powierzchni 42 ha. Położony jest w całości na terenie Dzielnicy I Stare Miasto.
  Mediewistyka – dyscyplina historyczna zajmująca się różnymi zagadnieniami epoki średniowiecza (m.in. społeczno-gospodarczymi, wojskowo-politycznymi). Współcześnie sięga także do rezultatów badań archeologii i etnografii.
  Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IH UJ) - jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powołana do życia 24 kwietnia 1970. Jeden z 6 instytutów tworzących Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Rozprawa sądowa – porządek zasadniczych czynności podejmowanych na sesji sądowej w celu rozpoznania sprawy, to jest orzeczenia o prawach i obowiązkach zainteresowanych.
  Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu – seminarium duchowne diecezji sandomierskiej Kościoła rzymskokatolickiego.
  Śledztwo - podstawowa forma prowadzenia postępowania przygotowawczego, uregulowana przez przepisy kodeksu postępowania karnego.
  Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk. Działalnością Komitetu kieruje 7-osobowe prezydium.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.