• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stanisław Naruszewicz - zm. 1650

  Przeczytaj także...
  Wadwicz (Wadwic) – polski herb szlachecki noszący zawołanie Wadwic. Występował głównie w ziemi poznańskiej, zaś po unii horodelskiej w 1413 także na Litwie, Rusi.Aleksander Krzysztof Naruszewicz herbu Wadwicz (zm. 21 czerwca 1668) – podkanclerzy litewski od 1658, pisarz wielki litewski od 1654, starosta lidzki od 1646.
  Krzysztof Naruszewicz herbu Wadwicz ( zm. 1630), podskarbi nadworny litewski (1615-1618), podskarbi nadworny litewski (1618-1629).

  Stanisław Naruszewicz herbu Wadwicz (zm. 27 maja 1650 w Wilnie) – pisarz i świecki referendarz litewski, dzierżawca nowodworski, starosta siemieniski i metelski.

  Rodzina[]

  Syn Krzysztofa, podskarbiego wielkiego litewskiego i Elżbiety Szymkiewicz, wojewodzianki witebskiej. Brat Aleksandra Krzysztofa, podkanclerzego litewskiego. Poślubił Annę, córkę Aleksandra Dadźboga Sapiehy, wojewody mścisławskiego. Miał pięcioro dzieci: Córki: Joanna, późniejsza żona Jana Isajkowskiego, kasztelana smoleńskiego; i Konstancja, żona Władysława Karęgi. Synowie: Aleksander, starosta uszpolski, rotmistrz królewski, Krzysztof i Kazimierz, kanonik wileński.

  Władysław IV Waza (ur. 9 czerwca 1595 w Łobzowie, zm. 20 maja 1648 w Mereczu) – syn Zygmunta III Wazy i Anny Habsburżanki, król Polski w latach 1632–1648, tytularny król Szwecji 1632–1648, tytularny car Rosji do 1634.Aleksander Dadźbóg Sapieha herbu Lis (ur. 1585, zm. w styczniu 1635), kasztelan witebski, podkomorzy witebski, starosta orszański, rotmistrz królewski.

  Urzędy[]

  Poseł województwa wileńskiego na sejm elekcyjny Władysława IV Wazy. Poseł wileński na konwokację warszawską 1648 roku. W roku 1632 został elektorem z województwa trockiego. Od 1639 roku referendarz litewski. Sławę zyskał jako mówca.

  Przypisy

  Bibliografia[]

 • Seweryn Uruski "Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej" (wyd. 1904-1917, tom 12, s. 39 – Naruszewiczowie herbu Wadwicz) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sejm elekcyjny – zjazd szlachty, który miał zadecydować o wyborze nowego króla. Uchwalano na nim układy i pakty (tj. pacta conventa). Szlachta popierała danego kandydata w zamian za coś. Obradował w Woli pod Warszawą, głosować mógł każdy szlachcic.
  Województwo wileńskie (łac. Palatinatus Wilnensis, lit. Vilniaus vaivadija, biał. Віленскае вайводзтва, Vilenskaje vajvodztva), województwo I Rzeczypospolitej istniejące w latach 1413–1793 ze stolicą w Wilnie; wchodziło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.