• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stanisław Michalski - historyk

  Przeczytaj także...
  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
  Cmentarz komunalny nr 2 Junikowo w Poznaniu – największy w Poznaniu cmentarz komunalny pod względem liczby pochowanych (drugi po Cmentarzu Miłostowo pod względem powierzchni), znajdujący się w południowo-zachodniej części miasta, na Grunwaldzie (Junikowo), pomiędzy ulicami Grunwaldzką a Cmentarną.

  Stanisław Michalski (ur. 13 lutego 1928 w Lutocinie, zm. 9 grudnia 1990 w Poznaniu) – polski pedagog i historyk wychowania, profesor UAM.

  Kariera naukowa[]

  W latach 1947-1949 uczył się w liceum pedagogicznym w Płocku, wcześniej skończywszy tamże gimnazjum (1945-1947). W 1949 zdał maturę i zaczął studiować na UAM, gdzie ukończył dwa fakultety – studium nauk społecznych i studia pedagogiczne (magisterium w 1952). W 1958 doktoryzował się (praca pod tytułem Szkolnictwo powszechne w Wielkopolsce w okresie międzywojennym). Habilitacja nastąpiła w 1963 (Szkolnictwo i oświata rolnicza w Wielkopolsce w okresie międzywojennym). Od 1965 był kierownikiem Zakładu Historii Wychowania przy Katedrze Pedagogiki. Zakładem tym kierował aż do śmierci. W latach 1972-1975 był także prorektorem UAM. W 1970 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1975 – zwyczajnego.

  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.Lutocin – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Lutocin. Miejscowość jest siedzibą gminy Lutocin.

  Pochowany jest w Alei Zasłużonych na cmentarzu junikowskim.

  Zainteresowania i osiągnięcia[]

  Główny krąg zainteresowań stanowiły: polska myśl pedagogiczna XIX i XX wieku, historia oświaty rolniczej, edukacja młodzieży na wsi, dzieje nauczycielstwa i kształcenia nauczycieli oraz metodologia historii wychowania. Był autorem fundamentalnego dzieła Koncepcje systemu edukacji w II Rzeczypospolitej. Studium z pedagogiki porównawczej (1988), a także redaktorem Dziejów szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej do 1918 roku (1982). Wypromował ponad 600 magistrów i 18 doktorów.

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.Matura (łac. maturus ‘dojrzały’) – polski egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. Odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium podczas naboru na wiele kierunków studiów wyższych. Matura nie jest jednak dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie – tę funkcję pełni świadectwo ukończenia szkoły średniej. Za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, której podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w danym regionie.

  Bibliografia[]

  1. Wiesław Jamrożek, Stanisław Michalski (1928-1990), w: Kronika Miasta Poznania, nr1-2/1991, s. 155-157, ISBN 83-210-0949-2.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wielkopolska (łac. Polonia Maior) – kraina historyczna w środkowej i zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej i dolnej Warty; dzielnica historyczna Polski.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.