• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stanisław Grzybowski - historyk

  Przeczytaj także...
  Karol Estreicher młodszy (ur. 4 marca 1906 w Krakowie, zm. 29 kwietnia 1984 tamże) – polski historyk sztuki, prozaik, autor licznych publikacji, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Muzeum UJ (1951-76). Był zaangażowany w rewindykację polskich dzieł sztuki zagrabionych w czasie II wojny światowej.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie na Rynku Starego Miasta 29/31, w tzw. kamienicy książąt mazowieckich. Instytut powstał w roku 1953 jako placówka PAN i jego twórcą oraz pierwszym dyrektorem był historyk średniowiecza prof. dr Tadeusz Manteuffel.

  Stanisław Grzybowski (ur. 6 maja 1930 w Krakowie) – polski profesor historii.

  Biografia[]

  Jest synem Konstantego Grzybowskiego i Krystyny Estreicher. Jego dziadkiem był prof. Stanisław Estreicher, wujem prof. Karol Estreicher, stryjem - prof. Stefan Grzybowski.

  W 1954 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Osiem lat później obronił doktorat w Instytucie Historii PAN, gdzie także się habilitował w 1970. W 1982 uzyskał tytuł profesora. Od 1978 pracował w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej W Krakowie, a następnie w Katedrze Historii Nowożytnej Uniwersytetu Pedagogicznego. W 2000 przeszedł na emeryturę.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Główne zainteresowania badawcze:

 • historia kultury, szczególnie dziejów kultury politycznej, roli miast i miejskiej kultury politycznej, dziejów historiografii, rodziny i obyczaju.
 • biografistyka.
 • historia Wielkiej Brytanii.
 • Wybrane publikacje:

 • Poglądy społeczne publicystów hugenockich, Wrocław 1964
 • Polityka kolonialna Tudorów i pierwszych Stuartów, Wrocław 1970
 • Pretendenci i górale. Z dziejów unii szkocko-angielskiej, Warszawa 1971
 • Historia Irlandii, Wrocław 1977, II wyd. 1988
 • Henryk Walezy, Wrocław 1980
 • Elżbieta Wielka”, Wrocław 1989
 • Dzieje Polski i Litwy (1506-1648), Kraków 2000
 • Trzynaście miast, czyli antynomie kultury europejskiej, Wrocław 2000
 • Wielka Historia Świata, Narodziny Świata Nowożytnego tom 6 (1453-1600), Kraków 2005
 • Rodowody stolic, Gdańsk 2007.
 • Przypisy

  1. Stanisław Grzybowski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).

  Bibliografia[]

 • Feliks Kiryk, Józef Hampel, Iwona Pietrzkiewicz: Leksykon profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006, s. 157-158. ISBN 83-7271-395-2.
 • Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.W starożytności obszar dzisiejszej Wielkiej Brytanii zaczął być zasiedlany przez plemiona celtyckie. Prawdopodobnie przybyli oni z centralnej lub wschodniej Europy. Celtowie znali metody obróbki żelaza, dzięki czemu posiadali lepszą broń niż dotychczasowi mieszkańcy wyspy (którzy dalej stosowali brąz). Przypuszcza się, że napór plemion normańskich spowodował ich migracje na tereny stanowiące dzisiaj Walię, Szkocję i Irlandię. Celtowie ciągle napływali do Brytanii przez kolejne 700 lat. Celtowie zajmują szczególne miejsce w historii Brytanii, gdyż to z nich właśnie wywodzi się duża liczba ludzi zamieszkujących obecnie Szkocję, Kornwalię, Walię i Irlandię. Ich kultura oraz język zostały przyjęte przez ówczesnych mieszkańców wyspy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stefan Mieczysław Grzybowski (ur. 16 listopada 1902 w Zatorze, zm. 23 listopada 2003 w Rabce-Zdroju) – polski prawnik. Specjalizował się w prawie pracy oraz prawie i postępowaniu cywilnym. Brat Konstantego, syn lekarza Stefana Mariana Grzybowskiego i Zofii z Korczyńskich Grzybowskiej.
  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.
  Stanisław Ambroży Estreicher (ur. 26 listopada 1869 w Krakowie, zm. 28 grudnia 1939 w Sachsenhausen) – polski historyk prawa, bibliograf, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
  Feliks Michał Kiryk (ur. 24 września 1933 w Bukowsku koło Sanoka) – prof. dr hab. em., historyk-mediewista, publicysta.
  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
  Biografistyka (gr. bios – życie + grapho – piszę) – biografie artystów, postaci historycznych czy naukowców w formie powieści. Biografista wyraża zainteresowanie bohaterem, dobranymi faktami, czasem nie potwierdzonymi przez żadne źródło. Jest to typ twórczości, gdzie tzw. jedność tworzą "dzieło i życie".
  Konstanty Grzybowski (ur. 17 lutego 1901 w Zatorze, zm. 19 czerwca 1970 w Krakowie), prawnik polski, historyk prawa, historyk idei, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek-korespondent PAN.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.