• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stanisław Gebethner

  Przeczytaj także...
  Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (EWSPA) – prywatna prawnicza szkoła wyższa afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych PAN. Powstała w 1997 roku.Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów - organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów istniejący od 1972 roku, jako zespół teoretyków i praktyków prawa powoływany przez premiera spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa. Ma za zadanie opiniowanie założeń i projektów ważniejszych ustaw kierowanych pod obrady sejmu (inicjatywa ustawodawcza rządu). Działa na podstawie ustawy o Radzie Ministrów i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zadań Rady Legislacyjnej [...] .

  Stanisław Tytus Gebethner (ur. 1935 w Warszawie) – polski prawnik, politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Były kierownik Katedry Prawa Administracyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Obecnie Kierownik Katedry Prawa Publicznego na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej (przed 21 lutego 2014 Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej).

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) – jest trzecim co do liczby studentów (po WZ UW i WDiNP UW) i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. WPiA UW umożliwia kształcenie na kierunkach:Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

  Życiorys[]

  W 1956 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1963 uzyskał stopień doktora nauk prawnych (promotorem jego rozprawy doktorskiej był prof. Stefan Rozmaryn), zaś w 1991 doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. 20 sierpnia 2002 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

  Wawrzyniec Konarski (ur. 1957) – polski politolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.Konstytucja (od łac. constituo, -ere – urządzać, ustanawiać, regulować) – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.

  W latach 1956-2006 nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1972 do 2006 pracował w Instytucie Nauk Politycznych UW. Kierował Zakładem Systemów Politycznych. W latach 1975-1978 oraz 1984-1987 był prodziekanem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Promotor rozpraw doktorskich m.in. Konstantego Wojtaszczyka, Grzegorza Rydlewskiego, Wawrzyńca Konarskiego i Ryszarda Chruściaka. Od 2005 na stanowisku profesora w Instytucie Nauk Politycznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadził też wykłady z prawa administracyjnego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Od 2011 Kierownik Katedry Prawa Publicznego UTH (wcześniej WSZiP), gdzie prowadzi wykłady z szeroko rozumianego prawa ustrojowego oraz seminaria z prawa administracyjnego.

  Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.Trybunał Stanu (TS) – w Polsce konstytucyjny organ władzy sądowniczej, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku Prezydenta RP.

  Jako reprezentant strony rządowo-koalicyjnej był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu w zespole ds reform politycznych. W latach 1993-1997 członek Trybunału Stanu. W latach 1994-1998 członek Rady Legislacyjnej, a w latach 2002-2006 jej wiceprzewodniczący. Został członkiem Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

  System polityczny - ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych (formalnych i nieformalnych), uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa oraz ogół generalnych zasad i norm regulujących wzajemne stosunki między nimi.Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.

  Zajmuje się zagadnieniami prawa konstytucyjnego, systemów politycznych i systemów wyborczych, m.in. systemem politycznym Wielkiej Brytanii oraz wyborami parlamentarnymi w Polsce.

  Postanowieniem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 3 maja 1997, w uznaniu wybitnych osiągnięć w kształtowaniu prawnych podstaw demokratycznego i praworządnego państwa, ze szczególnym uwzględnieniem zasług w tworzeniu nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Grzegorz Rydlewski (ur. 3 sierpnia 1953 w Warszawie) – polski polityk, doktor habilitowany nauk politycznych, profesor UW.

  Życie prywatne[]

  Jest prawnukiem Gustawa Adolfa Gebethnera.

  Główne publikacje[]

 • "System organów państwowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" (razem z: Z. Jaroszem i W. Popkowskim), Warszawa 1966.
 • "Rząd i opozycja Jej Królewskiej Mości w systemie politycznym Wielkiej Brytanii", Warszawa 1967.
 • "Prawoznawstwo", Warszawa, wiele wydań.
 • "Ustrój polityczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej", Warszawa 1976.
 • "Problemy polityczne współczesnego świata" (razem z Z. Chrupkiem), Warszawa 1979.
 • "Modele rządów prezydenckich", Warszawa 1982.
 • "W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego: dylematy i kontrowersje w procesie stanowienia nowej Konstytucji RP", Warszawa 1998.
 • "Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz do Ustawy o wyborze Prezydenta RP", Warszawa 2000.
 • "Wybory do Sejmu i do Senatu: komentarz do Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej", Warszawa 2001.
 • Przypisy

  1. Biogram na stronie TK. trybunal.gov.pl/. [dostęp 2013-02-22].
  2. M.P. z 1997 r. Nr 42, poz. 425

  Linki zewnętrzne[]

 • Stanisław Gebethner w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2013-02-22].
 • Instytut Nauk Politycznych UW
 • WSZiP im. Heleny Chodkowskiej
 • Aleksander Kwaśniewski (ur. 15 listopada 1954 w Białogardzie) – polski polityk, z zawodu dziennikarz. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej od 23 grudnia 1995 do 23 grudnia 2005.Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (WDiNP UW) – największy pod względem liczby studentów wydział Uniwersytetu Warszawskiego, kształcący około siedem tysięcy studentów w trybach dziennym, zaocznym i wieczorowym na sześciu kierunkach. Jest również organizatorem olimpiad wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Konstanty Adam Wojtaszczyk (ur. 10 kwietnia 1952 w Bachorzy) – polski politolog i prawnik, specjalista z zakresu integracji europejskiej.
  Wybory parlamentarne – wybory, w trakcie których obywatele w drodze głosowania wybierają swych przedstawicieli w parlamencie. Zasadnicze znaczenie dla kształtu politycznego parlamentu ma ordynacja wyborcza, a więc zbiór przepisów określający sposób przeprowadzania wyborów oraz podział mandatów.
  Stefan Rozmaryn (Stefan Rosmarin; ur. 23 października 1908 r. we Lwowie - zm. 4 czerwca 1969 r. ) – profesor prawa, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAN, Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w Hadze. Specjalista z dziedziny prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Główny autor konstytucji lipcowej z 1952 r. Członek PPR/PZPR w latach 1946-1959.
  Politologia albo nauki polityczne (ang. political science, franc. sciences politiques) – jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.
  Ordynacja wyborcza (lub system wyborczy) – zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzenia wyborów, a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.