• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego

  Przeczytaj także...
  Metan (znany także jako gaz błotny i gaz kopalniany), CH4 – organiczny związek chemiczny, najprostszy węglowodór nasycony (alkan). W temperaturze pokojowej jest bezwonnym i bezbarwnym gazem. Jest stosowany jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków organicznych.Wodór (H, łac. hydrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, niemetal z bloku s układu okresowego. Jego izotop, prot, jest najprostszym możliwym atomem, zbudowanym z jednego protonu i jednego elektronu.
  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.

  Standardowa entalpia tworzenia substancji – entalpia tworzenia substancji z pierwiastków w ich stanach podstawowych w danych warunkach (w najbardziej trwałej postaci). Przyjmuje się, że entalpie standardowe pierwiastków w ich podstawowej postaci są równe 0. Standardowa normalna entalpia tworzenia jest entalpią standardową syntezy z pierwiastków, prowadzonej w temperaturze 298 K i pod ciśnieniem 1 bar.

  Grafit – pospolity i szeroko rozpowszechniony minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Stosowany jako naturalny suchy smar. Jest – obok diamentu i fulerytu – odmianą alotropową węgla. Nazwa pochodzi od gr. graphein = pisać, nawiązuje do tradycyjnego zastosowania tego minerału.Józef Szarawara (ur. 26 lutego 1924, Janowiczki k. Racławic) – inżynier-chemik, nauczyciel akademicki i naukowiec, działający w wielu obszarach technologii i inżynierii chemicznej, termodynamiki stosowanej oraz kinetyki i inżynierii reakcji chemicznych.
  Przykład obliczeń standardowego ciepła reakcji na podstawie standardowych ciepeł tworzenia reagentów (zastosowanie prawa Hessa)
  Standardowa entalpia tworzenia metanu z grafitu i wodoru może być obliczona na podstawie zmierzonych kalorymetrycznie wartości ciepeł spalania substratów (A i B) i produktu; stosując prawo Hessa wprowadza się ciepło reakcji odwrotnej do spalania metanu (reakcja C)

  Entalpie standardowe tworzenia substancji umożliwiają wyznaczenie entalpii dowolnej reakcji chemicznej, którą określa wzór:

  Kalorymetr – przyrząd laboratoryjny do pomiaru ciepła wydzielanego lub pobieranego podczas procesów chemicznych i fizycznych.Entalpia (H) (zawartość ciepła) — w termodynamice wielkość fizyczna będąca funkcją stanu mająca wymiar energii, będąca też potencjałem termodynamicznym, oznaczana przez H, h,I lub χ, którą definiuje zależność:

  gdzie:

  Ciepło spalania – ilość energii oddawanej do otoczenia na sposób ciepła w czasie spalania określonej ilości substancji w ustalonych warunkach. Wartości ciepła spalania są stosowane w technice cieplnej w czasie określania wartości opałowej paliw. W termochemii są często stosowaną podstawą obliczeń wartości ciepła różnych reakcji chemicznych na podstawie wartości ciepła spalania substratów i produktów tej reakcji.
  prod - produkty reakcji, substr - substraty reakcji, - standardowa entalpia tworzenia substancji, - współczynnik stechiometryczny danego produktu lub substratu.

  Przypisy

  1. Józef Szarawara: Termodynamika chemiczna. Warszawa: WNT, 1969, s. 238-245.

  Bibliografia[]

 • R. Hołyst, A. Poniewierski, A. Ciach, Termodynamika
 • Peter William Atkins: Chemia fizyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 124. ISBN ISBN 83-01-13502-6. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.