• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stan wzbudzony

  Przeczytaj także...
  Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy.Orbital – funkcja falowa będącą rozwiązaniem równania Schrödingera dla szczególnego przypadku układu jednego elektronu znajdującego się na jednej z powłok atomowych lub tworzących wiązanie chemiczne. Orbital jest funkcją falową jednego elektronu, której kwadrat modułu (zgodnie z interpretacją Maxa Borna) określa gęstość prawdopodobieństwa napotkania elektronu w danym punkcie przestrzeni.
  Stan kwantowy — informacja o układzie kwantowym pozwalająca przewidzieć prawdopodobieństwa wyników wszystkich pomiarów, jakie można na tym układzie wykonać. Stan kwantowy jest jednym z podstawowych pojęć mechaniki kwantowej.

  Stan wzbudzony, stan wzbudzeniastan związany układu kwantowomechanicznego mający większą energię niż stan podstawowy. W fizyce atomowej jest pojęciem odnoszącym się do atomów lub cząsteczek.

  O ile w stanie podstawowym atomu elektrony zapełniają orbitale zgodnie z regułą Hunda, o tyle w stanie wzbudzonym mogą występować na przykład dwa orbitale z niesparowanymi elektronami.

  W przypadku cząsteczek wyróżnia się między innymi stany wzbudzone:

  Reguła Hunda - reguła mówiąca, że w atomie, w celu uzyskania najbardziej korzystnego energetycznie zapełnienia orbitali atomowych, powinno być jak najwięcej elektronów niesparowanych. Elektrony ulegają sparowaniu po pojedynczym zapełnieniu wszystkich form przestrzennych danych orbitali danej powłoki elektronowej.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
 • elektronowe (związane ze zmianą stanu elektronowego)
 • rotacyjne (związane z ruchem obrotowym cząsteczki lub jej fragmentu)
 • wibracyjne (związane z drganiami atomów lub grup atomów względem siebie)
 • rotacyjno-wibracyjne (gdy rozróżnienie wibracyjnych i rotacyjnych stopni swobody byłoby bezzasadne).
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.