• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stan przewodzenia

  Przeczytaj także...
  Prostownik jest to element lub zestaw elementów elektronicznych służący do zamiany napięcia przemiennego na napięcie jednego znaku, które po dalszym odfiltrowaniu może być zmienione na napięcie stałe.Rezystancja dynamiczna (oporność przyrostowa) – oporność dla składowej zmiennej prądu w warunkach pracy małosygnałowej. W elemencie nieliniowym opisuje zmiany zachodzące w otoczeniu obranego punktu pracy.
  Półprzewodniki − najczęściej substancje krystaliczne, których konduktywność (przewodnictwo właściwe) może być zmieniana w szerokim zakresie (np. 10 do 10 S/cm) poprzez domieszkowanie, ogrzewanie, oświetlenie bądź inne czynniki. Przewodnictwo typowego półprzewodnika plasuje się między przewodnictwem metali i dielektryków.

  Stan przewodzenia - stan elementu półprzewodnikowego zawierającego złącze p-n, w którym rezystancja pomiędzy jego połączeniami wyjściowymi jest stosunkowo niewielka.

  Dla podstawowego złącza p-n jakim jest dioda stan przewodzenia uzyskuje się przez polaryzację w kierunku przewodzenia. Następuje to poprzez przyłożenie napięcia dodatniego do obszaru typu "p" oraz napięcia ujemnego do obszaru typu "n". Dla bardziej skomplikowanych struktur, takich jak tyrystor lub triak stan przewodzenia jest osiągany w bardziej złożony sposób (poprzez użycie trzeciego napięcia podawanego na tzw. bramkę)

  Dioda – dwuzaciskowy (dwuelektrodowy) element elektroniczny, który przewodzi prąd elektryczny w sposób niesymetryczny, to jest bardziej w jednym kierunku niż w przeciwnym.Triak – element półprzewodnikowy należący do rodziny tyrystorów. Ma pięciowarstwową strukturę n-p-n-p-n, pod względem funkcjonalnym jest odpowiednikiem dwóch tyrystorów połączonych antyrównolegle (przeciwsobnie i równolegle).

  Oporność dynamiczna w stanie przewodzenia jest silnie nieliniowa - wartość rezystancji zmniejsza się ze wzrostem przepływającego prądu. Skutkuje to stałością spadku napięcia na elemencie półprzewodnikowym (w zależności od rodzaju użytych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych od 0,2 V do 1,5 V). Każdy element półprzewodnikowy posiada górną granicę natężenia prądu jaki może przez niego płynąć w stanie przewodzenia. Wartość tej granicy wynika z gospodarki cieplnej układu - jeśli nie zostanie zapewnione odpowiednie chłodzenie struktury wówczas wydzielająca się energia cieplna spowoduje uszkodzenie struktury.

  Tyrystor - element półprzewodnikowy składający się z 4 warstw w układzie p-n-p-n. Jest on wyposażony w 3 elektrody, z których dwie są przyłączone do warstw skrajnych, a trzecia do jednej z warstw środkowych. Elektrody przyłączone do warstw skrajnych nazywa się katodą (K) i anodą (A), a elektroda przyłączona do warstwy środkowej – bramką (G, od ang. gate – bramka).Rezystancja (opór elektryczny, opór czynny, oporność, oporność czynna) – wielkość charakteryzująca relacje między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego. W obwodach prądu przemiennego rezystancją nazywa się część rzeczywistą zespolonej impedancji.

  Nielinowość charakterystyki napięcie-prąd w stanie przewodzenia jak również w stanie zaporowym jest szeroko stosowana m.in. w układach prostowniczych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • stan zaporowy • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stan zaporowy – stan elementu półprzewodnikowego zawierającego złącze p-n, w którym oporność pomiędzy jego połączeniami wyjściowymi jest stosunkowo duża.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.748 sek.