• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stan

  Przeczytaj także...
  Stan cywilny – termin w języku prawnym odnoszący się do sytuacji prawnej osoby fizycznej, mający dwojakie znaczenie:Stan psychiczny to element procesu psychicznego. Składają się na niego stan emocjonalny (afekt i nastrój), napęd, procesy poznawcze, tożsamość, percepcja siebie i zachowanie.
  Stan wojenny – jeden ze stanów nadzwyczajnych, polegający na przejęciu administracji przez wojsko. Stan wojenny może być wprowadzony przez rząd danego kraju w celu przywrócenia porządku publicznego w wypadku takich zdarzeń jak zamach stanu czy w celu zdławienia opozycji politycznej.
 • stan – w filozofii: stan rzeczy
 • stan techniki – w prawie patentowym
 • stan cywilny – w prawie cywilnym i rodzinnym: jeden z elementów sytuacji prawnej osoby fizycznej
 • stan nadzwyczajny – w prawie konstytucyjnym: szczególny reżim prawny, służący odwróceniu lub umniejszeniu skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające
 • stan klęski żywiołowej
 • stan wyjątkowy
 • stan wojenny
 • stan wojny
 • stan psychiczny – w psychologii: element procesu psychicznego
 • stan skupienia – w fizyce: podstawowa forma, w jakiej występuje substancja
 • stan morza – w żeglarstwie: umowne określenie stanu powierzchni morza w zależności od wysokości występującej fali
 • stan – w cybernetyce: stan układu
 • stan obiektu – w informatyce: wartość przypisana do obiektu
 • stan - jedno z możliwych położeń procesu (łańcucha) Markowa
 • stan – synonim państwa (racja stanu, Sekretarz Stanu, zdrada stanu)
 • stan – w niektórych państwach federalnych (m.in. w USA) nazwa składowej części federacji.
 • stan – zamknięta grupa społeczeństwa feudalnego
 • stan – w średniowieczu obowiązek utrzymania przejeżdżającego władcy, jego świty, dostojników i niższych urzędników, stanowiący powinność prawa książęcego.
 • Stan – tytuł piosenki Eminema
 • Stan – zdrobnienie imienia Stanley lub Stanisław
 • Substancja – materia składająca się z obiektów (cząstek, atomów) posiadających masę spoczynkową. Substancją nie jest zatem np. fala lub pole fizyczne (grawitacyjne, elektryczne).Falowanie, fale morskie – oscylacyjny ruch cząstek wody po orbitach kołowych lub eliptycznych. Najczęstszą przyczyną falowania jest tarcie wiatru o powierzchnię wody.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Proces psychiczny – uporządkowany ciąg zachodzących po sobie stanów psychicznych. Jest to zjawisko przeciwstawne do stanu, który stanowi zatrzymanie procesu, jego chwilową charakterystykę, dominujące przejawy.
  "Stan" - trzeci singel pochodzący z płyty The Marshall Mathers LP. Utwór został nagrany przez amerykańskiego rapera Eminema we współpracy z gwiazdą muzyki pop - Dido. "Stan" uważany jest za najbardziej kontrowersyjną piosenkę Eminema. Utwór ma być odpowiedzią na krytykę wobec rapera, który rzekomo promuje za pomocą swych tekstów przemoc i narkotyki. Eminem jednak stara się udowodnić, żeby nie brać jego tekstów na poważnie.
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
  Stan rzeczy – w filozofii: korelat semantyczny zdania sensownego (prawdziwego lub fałszywego). Stan rzeczy, który ma miejsce to fakt.
  Żeglarstwo – niegdyś odmiana transportu, dziś dyscyplina sportów wodnych, oraz rodzaj turystyki lub rekreacji, a także forma szkoleń – zarówno dla późniejszych marynarzy, oficerów i kapitanów jednostek, jak i jako tzw. szkoła charakterów dla młodzieży. Żeglarstwo uprawiane jest na jednostkach pływających napędzanych siłą wiatru za pośrednictwem żagli.
  Stan skupienia materii – podstawowa forma, w jakiej występuje substancja, określająca jej podstawowe właściwości fizyczne. Właściwości substancji wynikają z układu oraz zachowania cząsteczek tworzących daną substancję. Bardziej precyzyjnym określeniem form występowania substancji jest faza materii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.