• Artykuły
  • Forum
  • Ciekawostki
  • Encyklopedia
  • Stal Sanok    Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
    Przeczytaj także...
    Bartłomiej Rychter (ur. 1978 w Sanoku) – autor kryminałów, prawnik i menedżer, kierownik oddziału banku SKOK w Sanoku, który "od kodeksów i umów woli świat dziewiętnastowiecznych powieści".Łuków – miasto w środkowowschodniej Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim; siedziba starostwa. Węzeł drogowy ze stacją węzłową. Przemysł obuwniczy, mięsny, spożywczy. Lokalny ośrodek usługowy rolnictwa. Największym ośrodek miejski między Lublinem, Siedlcami, Puławami a Białą Podlaską.

    Miejski Klub Sportowy Stal Sanokpolski klub piłkarski z siedzibą w Sanoku.

    Spis treści

  • 1 Historia
  • 1.1 Dotychczasowe nazwy
  • 1.2 Okres międzywojenny
  • 1.3 Wagon, Stal, Sanoczanka (1946-1960)
  • 1.4 ZKS Stal (lata 60. i 70.)
  • 1.5 Lata 80.
  • 1.6 Lata 90.
  • 1.7 Lata 2000–2010
  • 1.8 Lata 2011–2014
  • 1.9 Ekoball Stal (od 2015)
  • 2 Osiągnięcia
  • 3 Występy w Pucharze Polski
  • 4 Zawodnicy
  • 5 Szkoleniowcy
  • 6 Prezesi i działacze
  • 7 Obiekty
  • 8 Miejsca w sezonach
  • 9 Derby
  • 9.1 Bilans meczów
  • 9.2 Statystyki
  • 10 Kadra w sezonie 2013/2014
  • 11 Drużyna rezerw
  • 12 Kibice
  • 13 Inne sekcje sportowe
  • 14 Odznaczenia i wyróżnienia
  • 15 Przypisy
  • 16 Bibliografia
  • 17 Linki zewnętrzne
  • Gimnastyka sportowa (ang. artistic gymnastics, łac. gymnos – nagi) – jedna z odmian gimnastyki, z tradycjami sięgającymi starożytności. Gimnastycy sportowi wykonują, na różnych przyrządach gimnastycznych, krótkie układy ćwiczeń (trwające mniej więcej od 30 do 90 sekund a przy skokach przez stół gimnastyczny jeszcze krócej). Sport ten zarządzany jest przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną, która określa zasady punktacji i reguluje wszystkie sprawy związane z międzynarodowym współzawodnictwem elity zawodników gimnastyki sportowej. W poszczególnych krajach sprawy związane z tym sportem regulują krajowe związki sportowe. Gimnastyka sportowa jest popularnym sportem widowiskowym szczególnie podczas letnich igrzysk olimpijskich i podczas wielu innych imprez współzawodnictwa sportowego.Klasa okręgowa (lub liga okręgowa) (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa i klasa okręgowa) – szósta w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa to szósty poziom rozgrywek ligowych, natomiast klasa okręgowa to siódmy poziom). Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą polską, a klasą A (w województwie zachodniopomorskim między ligą okręgową, a Klasą A, natomiast liga okręgowa to pośredni poziom rozgrywkowy między IV ligą, a klasą okręgową) będąc jednocześnie drugim szczeblem regionalnym (VI poziom ligowy) (w województwie zachodniopomorskim drugim i trzecim szczeblem regionalnym) (VI i VII poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla polskich klubów piłkarskich, grających w grupach okręgowych (swym zasięgiem obejmują one kilka leżących obok siebie powiatów danego województwa). Zwycięzcy każdej z grup klasy okręgowej uzyskują awans do IV ligi polskiej (w województwie zachodniopomorskim zwycięzcy grup ligi okręgowej awansują do IV ligi, a klasy okręgowej do ligi okręgowej), zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup klas A (w województwie zachodniopomorskim najsłabsze drużyny grup ligi okręgowej spadają do klasy okręgowej, a najsłabsze zespoły klasy okręgowej spadają do Klasy A). Zarządzana przez – działające w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Okręgowe Związki Piłki Nożnej.

    Historia[]

    Dotychczasowe nazwy[]

    Piłkarze Stali Sanok przed meczem z Karpatami Krosno 21 sierpnia 2010
  • KS Wagon Sanok (1946-1949)
  • KS Zielgam Sanok (1947)
  • ZKSM Wagon Sanok (1949)
  • Związkowy KS Stal Sanok (1949)
  • Zakładowy KS Sanoczanka (1949-1960)
  • Robotniczy KS Sanoczanka (1957–1960)
  • Zakładowy KS Stal Sanok (1960–1997)
  • Miejski KS Stal Sanok (1997–)
  • MKS Stal „Beef-San” Sanok (1998–1999)
  • MKS Stal „Herb” Sanok (1999–2006)
  • MKS Stal „Dom-Elbo” Sanok (2008–2011)
  • MKS Stal „Instal-Bud” Sanok (2011-2013)
  • KS Ekoball → Geo-Eko Ekoball Stal Sanok (2015-)
  • Okres międzywojenny[]

    Początki piłki nożnej w Sanoku datuje się na okres II Rzeczypospolitej. Uchwała Rady Miejskiej z 1928 przeznaczyła środki finansowe na budowę stadionu pomiędzy ulicą Adama Mickiewicza a Królewską (obecnie Romualda Traugutta), dzisiejszy stadion Wierchy. Dzięki temu w mieście nastąpił rozwój piłki nożnej. W 1935 powstał pierwszy klub piłkarski „Sanoczanka” (inicjatorem jego założenia był Zbigniew Nestorowicz). Wcześniej działalnością klubu kierował Marian Kawski, były burmistrz Sanoka.

    WKS Zawisza Bydgoszcz Spółka Akcyjna – polski klub piłkarski z siedzibą w Bydgoszczy. Spadkobierca tradycji Wojskowego Klubu Sportowego Zawisza powstałego w 1946 roku. Działa na zasadach spółki akcyjnej powołanej 2 lipca 2009. Obecnie drużyna występuje w T-Mobile Ekstraklasie.Klub Sportowy Czuwaj – klub sportowy z siedzibą w Przemyślu. W przeszłości klub wielosekcyjny, obecnie posiada tylko sekcję piłki nożnej.

    Wagon, Stal, Sanoczanka (1946-1960)[]

    Tuż po zakończeniu II wojny światowej, w sierpniu 1946 roku pracownicy fabryki wagonów Tadeusz Nazarkiewicz (1912-1955), Marian Sebastiański (1907-1979), Tadeusz Szczudlik (1919-1995) i Antoni Wener (1911-1970) wystąpili z inicjatywą założenia klubu sportowego. Wsparcia idei udzielił ówczesny dyrektor przedsiębiorstwa i działacz społeczny, Filip Schneider. 5 września 1946 roku powstał jednosekcyjny klub sportowy piłki nożnej Klub Sportowy „Wagon” przy Sanockiej Fabryce Wagonów w Sanoku, a 17 września drużyna została zarejestrowana do rozgrywek klasy C w rzeszowskim OZPN. Sekcja piłki nożnej powstała jako pierwsza w klubie, tuż przed jego założeniem w sierpniu 1946 roku. W dzień po rejestracji drużyna rozegrała swój premierowy mecz ligowy z zespołem KS Huta Krosno. W debiutanckim spotkaniu w barwach drużyny sanockiej wystąpili m.in. Edward Pilszak, Jan Senuś, Adam Huczko (zm. 2013). Spotkania odbywały się na stadionie nad Sanem, a treningi na placu zakładowym. Pierwszym prezesem klubu był jego patron, dyrektor Filip Schneider (1946-1949). W 1947 roku nastąpiła krótkotrwała zmiana nazwy klubu na „Zielgam”, z czego następnie zrezygnowano (w związku z brakiem wsparcia ze strony tego krakowskiego przedsiębiorstwa) i powrócono do nazwy Wagon. W 1949 roku wsparciem klubu zajął się Związek Zawodowy Metalowców, wówczas uległa zmianie nazwa na Związkowy Klub Sportowy Metalowców „Wagon” w Sanoku. Po kilku miesiącach doszło do kolejnego przemianowania – w toku zmian formalnych w sporcie polskim i wprowadzaniem nowej struktury organizacyjnej wzorowanej na systemie radzieckim, nastąpiło zrzeszenie klubu w federacji Zrzeszenie Sportowe „Stal” i zmiana nazwy klubu na Związkowy Klub Sportowy „Stal”. Piłkarze ZKS „Stali” awansowali w sezonie 1952/1953 do klasy A.

    KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski (KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski) – polski klub sportowy piłki nożnej założony 11 sierpnia 1929 w Ostrowcu Świętokrzyskim.Klub sportowy – podstawowa jednostka organizacyjna realizująca cele i zadania w zakresie kultury fizycznej. Organizacja sportowa posiadająca osobowość prawną działająca, jako osoba prawna (w formie sportowej spółki akcyjnej lub stowarzyszenia kultury fizycznej) bądź, jako osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, której głównym - i najczęściej jedynym - celem jest udział w rozgrywkach sportowych, organizowanych pod egidą konkretnej federacji (krajowej, bądź kontynentalnej - rzadziej światowej) w stosownej kategorii wiekowej, płci i statusie zrzeszonych w nim osób.
    Stadion przy ul. Stróżowskiej obok siedziby klubu – dawniej główny obiekt Stali, obecnie boisko treningowe
    Budynek siedziby klubu przy ulicy Stróżowskiej
    Wejście do siedziby klubu przy ulicy Stróżowskiej
    Wnętrze siedziby klubu przy ulicy Stróżowskiej
    Stadion Wierchy przy ulicy Żwirki i Wigury (2014)
    Główna trybuna południowa na stadionie Wierchy (2008)
    Tablica pamiątkowa na stadionie Wierchy upamiętniająca odremontowanie obiektu przez państwowe przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy
    Wejście do pomieszczeń w budynku Wierchów
    Północna część Wierchów – ławka rezerwowych oraz trybuny północne i wieża dla mediów, stworzone w 1998 roku (2008)

    1 kwietnia 1954 roku została podjęta decyzja o stworzeniu stadionu przy ul. Włodzimierza Lenina (od 1989 ul. Stróżowska), a prace przy budowie obiektu zorganizowano w czynie społecznym. W 1957 roku piłkarze innego sanockiego klubu, Górnika Sanok (sponsorowany przez Kopalnictwo Naftowe) wywalczyli awans do III ligi. Sukces stał się bodźcem do decyzji odgórnej dokonującej połączenia dwóch sanockich kluby (dotąd rywalizujących ze sobą), z zamiarem utrzymania drużyny na poziomie III-ligowym i scalenia finansowania dla nowo powstałego zespołu. 2 sierpnia 1957 roku doszło do połączenia KS „Górnik Sanoczanka” i ZKS „Stal”, a w konsekwencji fuzji powstał Robotniczy Klub Sportowy „Sanoczanka” Sanok przy Sanockiej Fabryce Wagonów i Kopalnictwie Naftowym w Sanoku. Mimo przeorganizowania drużyna Sanoczanki nie uzyskiwała dobrych wyników, a dodatkowo działacze klubowie nie znajdowali porozumienia ze sobą, w związku z czym uwidoczniło się niepowodzenie pod względem sportowym, jak i administracyjnym. W międzyczasie 1958 roku ukończono pierwszą fazę budowy stadionu. Drużyna została zdegradowana z ligi okręgowej w 1959 roku. W związku ze spadkiem poziomu sportowego także w niższych kategoriach wiekowych działacze klubowi i piłkarscy powołali nowy zarząd klubu. Po trzech latach istnienia zdecydowano o zakończeniu działalności „Sanoczanki” (w tym czasie kopalnictwo zaprzestało wspierania sportu).

    Śląsk Wrocław – polski klub piłkarski z siedzibą we Wrocławiu. Dwukrotny mistrz Polski (1977, 2012), trzykrotny wicemistrz Polski (1978, 1982, 2011), dwukrotny zdobywca Pucharu Polski (1976, 1987), dwukrotny zdobywca Superpucharu Polski 1987 i 2012, oraz zdobywca Pucharu Ekstraklasy 2009. W tabeli wszech czasów ekstraklasy zajmuje 9 miejsce.Fabryczny Klub Sportowy Stal Kraśnik – polski klub piłkarski z siedzibą w Kraśniku występujący w IV lidze, grupie lubelskiej.

    ZKS Stal (lata 60. i 70.)[]

    5 stycznia 1960 roku przy Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan” został reaktywowany klub Stal. Działacze sportowi dokonali wyodrębnienia, w wyniku którego przerejestrowano RKS Sanoczanka (klub działający dotąd przy Sanockiej Fabryce Autosan i Sanockim Kopalnictwie Naftowym) na Związkowy Klub Sportowy „Stal” (działający przy SFA). Wskutek tego RKS Sanoczanka przestała istnieć, a 7 listopada 1960 roku formalnie powołano do życia Zakładowy Klub Sportowy „Stal” Sanok. W skład zarządu weszli wyłącznie działacze pochodzący z „Autosanu”. Pod tą nazwą klub piłkarski z Sanoka przetrwał niemalże 50 lat. Wkrótce powstał także nowy klub Stomil „Sangum” przy Sanockich Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil”), przemianowany niedługo potem na starą nazwę KS „Sanoczanka” (w latach 1969-2000 działał jako Stomil-Sanoczanka).

    ROW Rybnik – klub sportowy powstały w 1964 roku w Rybniku z połączenia się dwóch klubów sportowych: Górnika Rybnik z Górnikiem Chwałowice (dzielnica Rybnika). W czasach świetności klubu liczył on 13 sekcji, najbardziej popularne: sekcja żużlowa i piłki nożnej. W 2003 założono klub Energetyk, który następnie przekształcono w Energetyk ROW Rybnik. Obecnie pod szyldem ROW Energetyk Rybnik funkcjonują sekcja piłkarska, grająca w I lidze, oraz ekstraklasowa sekcja koszykówki kobiet pod nazwą Utex ROW Rybnik.Filip Schneider (ur. 5 sierpnia 1897 w Bukowsku, zm. 26 września 1979 w Sanoku) – w latach 1944 – 1948 pierwszy powojenny dyrektor Fabryki Kotłów i Wagonów L.Zieleniewski i Gamper (obecnie Autosan), do sierpnia 1944 żołnierz AK zgrupowania OP-23, działacz PPS, współorganizator Technikum Mechanicznego w Sanoku.

    W pierwszym po degradacji sezonie rozgrywek „Sanoczanka” zajęła w klasie A drugie miejsce, w sezonie 1960/1961 już od nazwą ZKS Stal na siódmym miejscu, w sezonie 1961/62 czwartą pozycję, 1962/63 trzecią. W sezonie 1963/1964 w nowo utworzonej jednej wojewódzkiej grupie rozgrywek klasy A piłkarze Stali zajęli czwartą pozycję, w sezonie 1964/1965 trzecią. W 1966 roku piłkarze Stali uwiecznili jubileusz 20-lecia istnienia klubu i awansowali do ligi okręgowej (w składzie Stali był wówczas m.in. Orest Lenczyk). Dla uczczenia awansu zorganizowano 5 czerwca 1967 roku spotkanie towarzyskie z pierwszoligową drużyną ŁKS Łódź, które zgromadziło 5000 widzów i zakończyło się wynikiem remisowym 3:3. W międzyczasie Sanocka Fabryka Autobusów w 1964 roku przejęła stadion przy ulicy Włodzimierza Lenina i od tego czasu prowadziła tamże szereg unowocześnień i remontów (wodociąg, boisko treningowe, ogrodzenie).

    Tadeusz Szczudlik (ur. 12 sierpnia 1919 w Sanoku, zm. 5 maja 1995 tamże) – polski pracownik ekonomiczny przemysłu motoryzacyjnego związany z Sanokiem, działacz społeczny i piłkarski.Wisła Płock w ekstraklasie występowała od 2002 do 2007 roku. Wcześniej grała w pierwszej lidze w rozgrywkach 1994-95 i 1996-97. Zdobywca Pucharu Polski i Superpucharu Polski w sezonie 2005/2006. Trzykrotny uczestnik Pucharu UEFA. Za każdym razem kończył udział na II rundzie eliminacyjnej.

    W pierwszym sezonie rozgrywek w lidze okręgowej 1966/1967 Stal zajęła siódme miejsce, w kolejnym 1968/1969 szóste, 1969/1970 znów szóste miejsce, w sezonie 1970/1971 – ósme miejsce, 1971/1972 dziewiąte. W 1972 roku funkcję trenera pierwszego zespołu objął Adam Kornecki a zespół po odmłodzeniu zakończył sezon 1972/1973 na czwartym miejscu.

    Zagłębie Sosnowiec – polski klub piłkarski z Sosnowca, występujący w sezonie 2013/2014 rozgrywkach II Ligi Grupy Zachodniej.Marian Bronisław Oktawian Kawski, herbu Gozdawa (ur. 22 marca 1876 w Przemyślu, zm. 12 czerwca 1932 w Sanoku) – polski farmaceuta, aptekarz, oficer rezerwy, działacz społeczno-kulturalny; w latach 1919–1920 burmistrz Sanoka

    W 1971 roku podjęto decyzję o budowie pawilonu przy ulicy Lenina obok stadionu, który został oddany do użytku do 1975 roku i stanowił w tym czasie najokazalszy tego typu obiekt w regionie.

    Drużyna udanie pokazała się także w rozgrywkach Pucharu Polski edycji 1973/1974. W I rundzie na szczeblu ogólnopolskim Stal pokonała wówczas II-ligowy Ursus Warszawa (4:2). Następnie w 1/16 finału trafiła na Ruch Chorzów. W meczu rozegranym 2 września 1973 roku Stal przegrała 0:4, a spotkanie na sanockim stadionie „Wierchy” będące sportowym wydarzeniem roku oglądało blisko 6000 widzów. Sezon 1973/1974 Stalowcy ukończyli na czwartym miejscu, 1974/1975 na dziewiątym. W 1975 roku obok stadionu przy ulicy Stróżowskiej wzniesiono budynek klubowy. Rozgrywki w kolejnym sezonie 1975/1976 drużyna Stali, trenowana przez Adama Korneckiego, zakończyła na drugim miejscu, zaś wobec reorganizacji rozgrywek została premiowana historycznym awansem do III ligi (ówczesna liga międzywojewódzka), uzyskanym na 30-lecie istnienia klubu,. Kilkanaście następnych lat drużyna Stali występowała naprzemiennie w lidze międzywojewódzkiej oraz okręgowej. W styczniu 1976 wychowanek klubu, Ryszard Pytlowany został powołany do reprezentacji Polski juniorów. W 1976 został wydana publikacja pt. 50 lat Zakładowego Domu Kultury, 30 lat Orkiestry Dętej, 30 lat Klubu Sportowego „Stal” Sanockiej Fabryki Autobusów „Autosan”. W III-ligowych rozgrywkach sezonu 1976/1977 Stal notowała niepowodzenia i została zdegradowana. W sezonie 1977/1978 sanoczanie pod wodzą Mariana Leszczyńskiego ponownie występowali w lidze okręgowej i znów awansowali do III ligi, gdzie w sezonie 1978/1979 zajęli siódme miejsce. Najskuteczniejszym strzelcem w tych latach był Jerzy Pietrzkiewicz, trenerem był Zbigniewa Sołtysik, Alojzy Matysiak (kilkukrotnie obejmowali tę funkcję). W nowym sezonie 1979/1980 piłkarze uplasowali się na 11. miejscu, co wobec reorganizacji rozgrywek oznaczało ponowną degradację. Od 1976 do 1979 trwała modernizacja stadionu przy ulicy Lenina. Odnowiony obiekt został otwarty w dniach 29-30 września 1979.

    II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Chełm (biał., ukr., ros. Холм [Chołm]) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce. Znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Leży nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu. Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim.

    Lata 80.[]

    Sezon 1980/1981 przyniósł tytuł mistrza klasy okręgowej i prawo gry w barażu o wejście do III ligi. Sanoczanie wykorzystali tę szansę wygrywając rywalizację z Chełmianką Chełm (w meczach 1:2 i 4:0). Tytuł króla strzelców tych rozgrywek zdobył wówczas Jerzy Pietrzkiewicz (27 goli). Trenerami w tym sezonie byli najpierw Alojzy Matysiak od 8 stycznia 1980, następnie Zbigniew Sołtysik, a królem strzelców został ponownie Jerzy Pietrzkiewicz. Po awansie, w nowym sezonie rozgrywek 1981/1982 Stal występowała w 4 grupie III ligi i zajęła na koniec trzynaste, przedostatnie miejsce w tabeli, zaś przed degradacją do niższej klasy rozgrywek uchroniła sanoczan reorganizacja III ligi. W następnym sezonie 1982/1983 Stal zajęła ponownie trzynaste, przedostatnie miejsce w tabeli i tym razem spadła do niższej klasy rozgrywkowej

    TS Podbeskidzie Bielsko-Biała (Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie) – polski klub piłkarski z Bielska-Białej, powstały w obecnej formie 11 lipca 1997 w wyniku fuzji sekcji piłkarskiej BBTS Włókniarz Bielsko-Biała i DKS Inter Komorowice, nawiązujący do tradycji utworzonego w 1907 Bielitzer Fussball Klub – późniejszej sekcji piłki nożnej Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Sportowego – oraz powstałego w 1995 Dzielnicowego Klubu Sportowego Komorowice, a także innych bielskich klubów, m.in. Interu Bielsko-Biała, Białej Lipnik i Włókniarza Bielsko-Biała.Baník Ostrawa (czes. Fotbalový Club Baník Ostrava) – czeski klub piłkarski z Ostrawy. Występuje w czeskiej ekstraklasie.

    Trenerami byli kolejno Ireneusz Sarzyński (od połowy 1983) i Eugeniusz Piętka (od 25 października 1983), a drużyna występowała w rozgrywkach ligi międzyokręgowej sezonu 1983/1984, którą ukończyła na drugim, premiowanym awansem do III ligi. Czołowym strzelcem Stali był tradycyjnie Jerzy Pietrzkiewicz. 6 października 1983 powstał oficjalny Klub Kibica ZKS Stal Sanok, złożony głównie z uczniów II LO w Sanoku (pierwszym prezesem KK został uczeń tej szkoły Marek Pomykała). W sezonie 1984/1985 drużynie pod wodzą E. Piętki nie udało się utrzymać w gronie trzecioligowców i zespół został zdegradowany do niższej klasy rozgrywkowej. Najwięcej bramek dla Stali zdobył tym razem Andrzej Mazur, który siedmiokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Z kolei Pietrzkiewicz, który był najlepszym napastnikiem zespołu w ostatnich latach, postanowieniem trenera Piętki został w trakcie rundy wiosennej odsunięty od gry w pierwszym zespole. Decyzja ta spowodowała, że ten bramkostrzelny napastnik zdecydował się zakończyć grę w drużynie Stali, w której barwach Stali występował ponad 15 lat (drużyna seniorów) i w tym okresie strzelił 273 gole w meczach mistrzowskich (ligowych i pucharowych), co stanowi absolutny klubowy rekord w historii klubu.

    Polonia Bytom (pełna nazwa: Klub Sportowy Polonia Bytom Spółka Akcyjna) – polski klub piłkarski, występujący w rozgrywkach II Ligi. Spotkania w roli gospodarza drużyna rozgrywa na Stadionie imienia Edwarda Szymkowiaka, położonym w pobliżu Śródmieścia.Radomiak Radom – polski klub piłkarski z Radomia. Został założony w 1945 roku, ale po fuzji w 1967 z Radomskim Kołem Sportowym przejął jego tradycje, dlatego za oficjalny rok założenia uznano 1910. W sezonie 1984/1985 brał udział w rozgrywkach I ligi, a w 2006 roku awansował do 1/4 finału Pucharu Polski. Od 30 stycznia 2008 jest spółką akcyjną.

    Latem 1985 przed sezonem 1985/1986 do pracy w Stali na stanowisku trenera-koordynatora zaangażowano pochodzącego z Sanoka szkoleniowca Oresta Lenczyka. Wkrótce jednak przyjął propozycję pracy z drużyną Igloopolu Dębica. Trenerem pozostał Eugeniusz Piętka. Po kolejnych reorganizacjach w rozgrywkach zespół Stali trafił do krośnieńsko-przemyskiej klasy międzywojewódzkiej. Po udanym sezonie piłkarze zajęli pierwsze miejsce i w 1986 roku wywalczyli ponowny awans do III ligi. czym uświetnili jubileusz 40-lecia istnienia klubu.

    JKS 1909 Jarosław (Jarosławski Klub Sportowy 1909 Jarosław) - polski klub piłkarski z Jarosławia, założony w 1909 roku.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

    W kolejnych rozgrywkach ligowych 1986/1987 podopieczni trenera Zbigniewa Sołtysika nie zdołali utrzymać się w III lidze (8 grupa) i zostali zdegradowani do klasy międzywojewódzkiej. Sezon 1987/1988 w krośnieńsko-przemyskiej klasie międzyokręgowej piłkarze Stali rozpoczęli pod wodzą nowego szkoleniowca Adama Słowika i asystenta Andrzeja Łękawskiego i po roku ponownie awansowali do III ligi. W następnym sezonie 1988/1989 celem drużyny było utrzymanie się w III lidze (oznaczało to zajęcie miejsc 1–5). Po fatalnej rundzie jesiennej dokonano wzmocnień kadrowych oraz szkoleniowych (w styczniu 1989 trenerem został Jerzy Frączek, a jego asystentem Marek Biega) przystąpiła do rundy rewanżowej. Jednakże i ta okazała się rozczarowaniem – Stal zajęła ostatecznie przedostatnie, trzynaste miejsce i tym samym nie utrzymała się w III lidze. W lipcu 1989 trenerem został Marek Biega, a jego zastępcą Jerzy Pietrzkiewicz. W sezonie 1989/1990 Stal już pod wodzą trenera Marka Biegi (jego asystentem został Jerzy Pietrzkiewicz) wywalczyła ponowny awans do ligi makroregionalnej (obecna III liga).

    C-klasa polska w piłce nożnej – jest dziewiątą w hierarchii klasą męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce, stanowiąca najniższy szczebel rozgrywkowy. W niektórych województwach rozgrywki te w ogóle nie są prowadzone. Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla polskich klubów piłkarskich z jednego okręgu piłkarskiego (OZPN-u), grających w kilku lub kilkunastu grupach okręgowych (swym zasięgiem obejmują one kilka leżących obok siebie gmin danego województwa). Zwycięzcy każdej z grup polskiej klasy C uzyskują awans do polskiej klasy B, zaś pozostałe zespoły utrzymują się na tym szczeblu lub nie zostają zgłoszone do rozgrywek w nowym sezonie (mogą jednak do nich wrócić w kolejnych sezonach). Zarządzana przez – działające w imieniu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej – Delegatury Podokręgowych Związków Piłki Nożnej.GKS Świt Krzeszowice – polski klub sportowy, czwartoligowy klub piłkarski, z siedzibą w Krzeszowicach, założony w 1923 r. Jego dotychczasowym największym sukcesem był trzykrotny awans do III ligi małopolskiej w sezonach w 1994/1995, 1996/1998 i 2000/2001 oraz awans do IV ligi w 2012 r. W latach 1996-1998 trenerem był Adam Nawałka.

    Lata 90.[]

    W międzyczasie na skutek kryzysu gospodarczego, a następnie transformacji ustrojowej stale pogarszała się sytuacja klubu. W 1990 roku wypowiedzenia pracy otrzymali piłkarze i zawodnicy sekcji hokejowej Stali Sanok, zatrudniani dotąd przez lata na fabrycznych etatach w Autosanie. Sanocka Fabryka Autobusów Autosan zaprzestała finansowania sportu i klubu (w tym czasie zupełnie zawieszono działalność sekcji hokejowej, bokserskiej, piłki siatkowej).

    Totalizator Sportowy – przedsiębiorstwo powołane uchwałą Prezydium Rządu 17 grudnia 1955 roku, które rozpoczęło działalność 25 stycznia 1956 roku. Jego głównymi obszarami działalności są gry liczbowe, loterie pieniężne i zakłady wzajemne. Zgodnie z ustawą o grach i zakładach wzajemnych jest monopolistą w dziedzinie gier liczbowych i loterii pieniężnych w Polsce.Gorzycki Klub Sportowy Tłoki Gorzyce – polski klub piłkarski z Gorzyc. W sezonie 2011/2012 występował w klasie okręgowej.

    W następnym sezonie 1990/1991 sanoczanie zajęli szóste miejsce, najwyższe w dotychczasowej historii. Szkoleniowcami w kolejnym trzecioligowym sezonie 1991/1992 byli: Zbigniew Gnida oraz jako II trener Jerzy Pietrzkiewicz. Później w 1992 roku trenerem był krótko Ukrainiec Eugeniusz Kamiński, którego po kilku tygodniach zastąpił Marek Biega. Sezon ligowy 1991/1992 Stal ukończyła na czwartym miejscu. Kolejny sezon 1992/1993 naznaczony był problemami finansowymi, Szkoleniowcem od 15 lipca do 27 września 1992 był Roman Lechoszest (wówczas zawodnik, tymczasowo zdyskwalifikowany. Następnie drużynę krótkotrwale prowadził Jerzy Pietrzkiewicz, a po nim od października 1992 znany niegdyś piłkarz Jan Domarski. Po słabej rundzie jesiennej szkolenie zespołu powierzono duetowi sprawdzonych trenerów – Marek Biega i Eugeniusz Piętka. Zespół zajął jednak 16. miejsce w lidze i po trzech latach pobytu w III lidze został zdegradowany do niższej klasy rozgrywek. W 1993 klub otrzymał dotację 300 mln zł. na utrzymanie obiektów sportowych.

    Stadion Wojska Polskiego w Warszawie imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego – stadion piłkarski w Warszawie, stanowiący własność miasta stołecznego Warszawa (od 1 sierpnia 2002), a dzierżawiony – i na co dzień użytkowany – przez Legia Warszawa SSA. Na podstawie umowy pomiędzy firmą PepsiCo a Klubem Piłkarskim Legia stadionowi nadano nazwę marketingową "Pepsi Arena".Motor Lublin – polski klub piłkarski, założony w 1950 roku przy Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Motor przez 9 lat występował na najwyższym szczeblu polskich rozgrywek piłkarskich, a 22 sezony spędził na jego zapleczu.

    Jednocześnie w 1993 roku drużyna odniosła swój drugi w historii znaczący sukces na arenie ogólnopolskiej. Stal z powodzeniem występowała w edycji Pucharu Polski 1993/1994. Po pokonaniu zespołów II-ligowych, Resovii (2:1) oraz Stali Rzeszów (2:1) we wrześniu 1993, sanoczanie awansowali do II rundy rozgrywek. 6 października 1993 roku w 1/16 finału PP Stal uległa w Sanoku innej ekipie drugoligowej, Jagiellonii Białystok 0:3 (0:0).

    Edward Zając (ur. 1929 w Tarzymiechach) – polski historyk, archiwista, wbyły dyrektor i kustosz Muzeum Historycznego w Sanoku, wyróżniony Nagrodą Rady Miasta Sanoka za popularyzację wiedzy historycznej o Sanoku w 1997.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

    W latach 1992–1993 nastąpiło przekształcenie ZKS Stal w klub jednosekcyjny (piłki nożnej). Po roku gry w klasie regionalnej w sezonie 1993/1994 piłkarze Stali pod wodzą Marka Biegi ponownie awansowali do III ligi i występowali w niej do 1998 roku. Latem 1995 Stal wzmocnili zawodnicy z 1-ligowym doświadczeniem: Janusz Mulawka, Dariusz Michalak, Janusz Marud. W grudniu trenera Biegę zastąpił Jerzy Daniło. W 1997 roku przestał istnieć Zakładowy Klub Sportowy „Stal” – w jego miejsce 10 lipca 1997 utworzono Miejski Klub Sportowy „Stal” Sanok. ZKS Stal przekazał na rzecz nowego klubu swoich zawodników, sprzęt, wyciąg narciarski w Karlikowie, działalność gospodarczą oraz w dzierżawę obiekt sportowy przy ulicy Stróżowskiej. Nowy klub posiadał tylko jedną sekcję sportową – piłki nożnej. Pierwszym prezesem nowego klubu był Jan Fuks, po nim funkcję pełnił Bogusław Struś (1999–2002), a następnie w marcu 2002 prezesem został Józef Konieczny. Działalność sekcji piłkarskiej napotykała na trudności finansowe, mimo udzielanych przez miasto koncesji na prowadzenie różnej działalności w mieście oraz samodzielnego prowadzenia wyciągu narciarskiego w Karlikowie.

    I liga polska w piłce nożnej (w latach 1949–2008 II liga polska) – druga w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Nazywana zwyczajowo „zapleczem ekstraklasy”, stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między Ekstraklasą a II ligą polską (dawną III ligą polską), będąc jednocześnie drugim szczeblem centralnym (II poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla 18 polskich klubów piłkarskich. Czołowe drużyny I ligi polskiej uzyskują awans do Ekstraklasy, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do II ligi polskiej. Od samego początku do dziś zarządzana przez Polski Związek Piłki Nożnej. Od 2002 do udziału w jej rozgrywkach zostają dopuszczone wyłącznie kluby posiadające status profesjonalny (tj. działające w formie spółki akcyjnej), które – po spełnieniu wszelkich niezbędnych kryteriów – otrzymały roczną licencję na występy na tym szczeblu. W sezonie 2009/2010 przez kilka miesięcy sponsorem tytularnym ligi została szwedzka firma bukmacherska Unibet, jednakże z powodu uchwalenia przez polski rząd ustawy antyhazardowej, współpracę zakończono.RTS Widzew Łódź – polski klub piłkarski z siedzibą w Łodzi. Zespół w sezonie 2012/2013 występuje w Ekstraklasie i jest czterokrotnym mistrzem Polski, a także zdobywcą Pucharu Polski, półfinalistą Pucharu Klubowych Mistrzów Europy (obecnie Liga Mistrzów UEFA), uczestnikiem fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA. Jeden z najbardziej zasłużonych polskich klubów piłkarskich. RTS Widzew Łódź zajmuje 7 miejsce w tabeli wszech czasów ekstraklasy.

    W sezonie 1997/1998 za kadencji trenera Jerzego Daniło piłkarze Stali wygrali III ligę małopolską (74 punty w 34 meczach, bramki 59-25). Reorganizacja rozgrywek ligowych sprawiła jednak, że zwycięstwo w III lidze nie było automatycznie premiowane awansem do II ligi. Sanoczanie w dwumeczu barażowym zmierzyli się z mistrzem III ligi lubelskiej, Orlętami Łuków. W pierwszym pojedynku w Łukowie 24 czerwca 1998 roku padł remis 1:1 (bramkę dla Stali zdobył Grzegorz Pastuszak). W rewanżu rozegranym 28 czerwca, przy 2,5-tysięcznej widowni i w dramatycznych okolicznościach (podczas meczu miało miejsce oberwanie chmury), Stal zwyciężyła po dogrywce 2:1, a oba gole strzelił Grzegorz Kornecki. Tym samym awans do drugiej klasy rozgrywkowej w Polsce – po raz pierwszy w historii klubu – stał się faktem. Obok osiągnięć w Pucharze Polski jest to jak dotąd największy sukces ligowy w historii sanockiej piłki nożnej. W tym czasie Stal Sanok była drugą, obok Stali Stalowa Wola, drużyną z południowo-wschodniej Polski w II lidze (w I lidze ten region nie miał wówczas reprezentanta).

    Miejski Klub Sportowy Sandecja Nowy Sącz – klub sportowy z Nowego Sącza, którego drużyna piłkarska występuje obecnie w I lidze.Podkarpacka grupa IV ligi jest jedną z 20 grup IV ligi piłki nożnej w Polsce. Występuje w niej 17 drużyn z województwa podkarpackiego. Opiekunem rozgrywek jest Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie.

    W sezonie 1998/1999 ówczesnej II ligi Stal Sanok nie sprostała jednak poziomowi w wyższej klasie rozgrywkowej. W rundzie jesiennej w 14 meczach nie wygrała ani raz, wywalczyła 3 remisy i 11 razy przegrała (pomimo tego piłkarze dobrze prezentowali się w spotkaniach u siebie: dwa pierwsze nieznacznie przegrali 1:2 i 2:3, a trzy kolejne zremisowali). W rundzie wiosennej Stalowcy odnieśli dwa zwycięstwa (na wyjeździe pokonany został Wawel Kraków, a w Sanoku Avia Świdnik), jeden remis i 11 porażek. Drużyna zajęła ostatnie miejsce w grupie wschodniej, w 28 meczach gromadząc zaledwie 10 punktów (2 zwycięstwa, 4 remisy i 22 porażki; bilans bramkowy 15:74). Formalnie było to przedostatnie 15. miejsce, gdyż Okocimski KS Brzesko wycofał się wcześniej z rozgrywek. Efektem był spadek klubu z zaplecza ekstraklasy do ówczesnej III ligi.

    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy Resovia (CWKS Resovia) – wielosekcyjny klub sportowy działający w Rzeszowie. Początkowo związany przede wszystkim z piłką nożną, obecnie posiada także m.in. sekcję siatkarską, łuczniczą i lekkoatletyczną.

    Lata 2000–2010[]

    W sezonach 1999/2000 oraz 2000/2001 piłkarze Stali występowali na trzecioligowych boiskach. W 2001 roku zostali zdegradowani do niższej klasy. W ramach obchodów jubileuszu 55-lecia istnienia klubu (uroczystości odbyły się 10 listopada 2001) została wydana we wrześniu 2001 publikacja pt. 55 lat Klubu Sportowego „Stal Sanok” 1946-2001, której autorami byli Adam Baszak i Józef Ząbkiewicz. W IV lidze sanoczanie występowali przez kolejne cztery lata (2001–2005). W sezonie 2004/2005 drużyna prowadzona przez Ryszarda Federkiewicza zwyciężyła w IV lidze podkarpackiej i ponownie awansowała do III ligi.

    OKS "ODRA" Opole – Opolski Klub Sportowy, założony 16 czerwca 1945 roku w Opolu, który obecnie gra w II lidze, grupa zachodnia. W ostatnich latach działa jedynie sekcja piłkarska (drużyny seniorów i juniorskie).Okocimski Klub Sportowy Brzesko – wielosekcyjny klub sportowy z Brzeska, powstały w 1933 roku. Przodują sekcje: piłki nożnej i siatkówki. Obecnie piłkarze występujący w I lidze, a siatkarze w II lidze grupie IV.
    Zawodnicy Stali (2005)
    Mecz Stal Sanok – Stal Mielec (29.03.2008)
    Roman Lechoszest – trener Stali w latach 2010-2011

    W sezonie 2005/2006, grając w III lidze, drużyna Stali występowała z powodzeniem w Pucharze Polski. W II rundzie wstępnej edycji Pucharu Polski 2006/2007 15 sierpnia 2006 roku piłkarze pokonali KSZO II Ostrowiec Św. 1:0, a 22 sierpnia w 1/16 finału Polonię Bytom 2:0. 20 września 2006 roku w 1/16 finału Stal pokonała 2:1 Legię Warszawa, eliminując tym samym aktualnego Mistrza Polski z 2006 i sprawiając tym samym jedną z największych sensacji piłkarskich w Polsce. Jednocześnie było to osiągnięcie uświetniające 60-lecie istnienia klubu. Drużyna awansowała do 1/8 finału PP. W tej rundzie Stalowcy ulegli Arce Gdynia 0:1 po dogrywce, tracąc gola na dwie minuty przed końcem dogrywki.

    Avia Świdnik – polski klub piłkarski z siedzibą w Świdniku. Klub powstał w roku 1952 przy zakładzie WSK Świdnik. Istnieje też klub siatkarski Avia Świdnik.Odznaka „Zasłużony dla Sanoka” – odznaka honorowa przyznawana osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla miasta Sanoka.

    21 stycznia 2007 otwarto oficjalną stronę internetową klubu. W sezonie 2007/2008 Stal zdobyła Puchar Polski na szczeblu regionalnym, pokonując w finałowym starciu Resovię Rzeszów (w dwumeczu 2:1 i 2:2). W międzyczasie, w lipcu 2008 trenerem Stali został były jej piłkarz, Janusz Sieradzki (zastąpił Macieja Bukłada). W rundzie wstępnej centralnych rozgrywek o Puchar Polski w sezonie 2008/2009 13 sierpnia 2008 roku piłkarze z Sanoka pokonali Unię Tarnów (3:1), następnie w I rundzie 27 sierpnia Podbeskidzie Bielsko-Biała (2:2, k. 5:4), w II rundzie 24 września Widzew Łódź (1:0), zaś w 1/8 finału 29 października Stal Stalową Wolę 2:0, awansując tym samym do ćwierćfinału Pucharu Polski. Na tym etapie pucharowych rozgrywek los ponownie skojarzył sanoczan z drużyną Legii Warszawa, aczkolwiek tym razem pojedynek drużyn odbył się w dwumeczu. 17 marca 2009 roku w pierwszym spotkaniu 1/4 finału PP rozegranym na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie Stal uległa Legii 3:1 (2:1). Jedynego gola zdobył Marcin Borowczyk, który swoimi golami przesądzał wcześniej o zwycięstwach Stali z imienniczką ze Stalowej Woli oraz Widzewem. Pomimo presji i stawki meczu w stolicy, Stalowcy zaprezentowali się przyzwoicie, pokazując waleczną postawę i prowadząc otwartą grę z Legionistami, za co po meczu zebrali brawa od wymagającej warszawskiej widowni. W rewanżu rozegranym w Sanoku 8 kwietnia padł remis 1:1 (0:0) i tym samym drużyna Stali Sanok odpadła z dalszej rywalizacji o Puchar Polski. Dotarcie do ćwierćfinału Pucharu Polski jest jak dotąd największym osiągnięciem sportowym piłkarskiej Stali Sanok.

    Czyn społeczny – w okresie PRL nazywano tak nieodpłatne prace wykonywane na rzecz ogółu, zwykle w dni wolne. Czyny społeczne najczęściej były organizowane przez zakłady pracy, szkoły, organizacje partyjne i młodzieżowe. W czynie społecznym były wykonywane prace, przez niektórych uważane za zbyteczne, które miały jedynie przekazywać ducha wspólnego dzieła dla Ojczyzny, Polski Ludowej. Realizowano też większe przedsięwzięcia, jak np. budowa naziemnej kolejki linowej Elka w Chorzowie, a także prace sezonowe (sianokosy, żniwa, wykopki ziemniaków, wykopki buraków cukrowych, zamiatanie jesiennych liści).II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku – liceum ogólnokształcące z siedzibą w Sanoku. Jedna z najstarszych placówek oświatowych w województwie podkarpackim.

    Od sezonu 2008/2009 klub zyskał sponsora tytularnego i występował odtąd pod nazwą MKS Stal „Dom-Elbo” Sanok. W 2009 roku Stal Sanok wygrała IV ligę podkarpacką, a królem strzelców został Fabian Pańko uzyskując 27 goli. W sezonie 2009/2010 klub rozpoczął rozgrywki w III lidze Lubelsko-Podkarpackiej. 21 września 2009 roku trenera Sieradzkiego zastąpił Ryszard Pytlowany, który prowadził drużynę w zaledwie dwóch spotkaniach i 5 października niespodziewanie zmarł po meczu wyjazdowym ze Stalą Kraśnik. Funkcję szkoleniowca objął po nim jego dotychczasowy zastępca, Piotr Kot. Drużyna zakończyła sezon na wysokim czwartym miejscu – tym samym Stal Sanok była w sezonie 2009/2010 najlepszą drużyną Podkarpacia w III lidze piłkarskiej oraz czwartą drużyną w Polsce z województwa podkarpackiego. Po zakończeniu sezonu z funkcji trenera odszedł Piotr Kot, który jednakowoż pozostał szkoleniowcem grup młodzieżowych w klubie. 6 lipca 2010 nowym szkoleniowcem został były piłkarz Stali, Roman Lechoszest. W rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 drużyna zajęła trzecie miejsce.

    Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski – polski klub piłkarski z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim; obecnie występuje w klasie A, w grupie Poznań III.Zarszyn – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, nad potokiem Pielnica. Miejscowość jest siedzibą gminy Zarszyn.

    Lata 2011–2014[]

    Ryszard Federkiewicz – trzykrotny szkoleniowiec Stali
    Trenerzy Stali Sanok do 2014: Piotr Kot i Robert Ząbkiewicz
    Prezentacja drużyny Stali Sanok przed sezonem 2013/2014
    Piłkarze Stali Sanok po zakończeniu sezonu 2013/2014

    Początek 2011 ujawnił narastające problemy finansowe klubu spowodowane wycofaniem się inwestora z zakupu terenów klubu przy ul. Stróżowskiej. 31 marca 2011 przeprowadzono wybory władz klubu. Sezon 2010/2011 drużyna ukończyła na czwartym miejscu (rezerwy klubu awansowały do klasy okręgowej). Stal awansowała także do finału Pucharu Polski na szczeblu podkarpackiego ZPN, gdzie w dwumeczu uległa drużynie LZS Turbia (0:3, 4:1). Od sezonu 2011/2012 do połowy 2013 klub występował pod nazwą sponsorską MKS Stal „Instal-Bud” Sanok. 24 października 2011 roku po 12. kolejce sezonu i niezadowalających wynikach i miejscu w tabeli (trzynaste na 16 drużyn) Zarząd klubu podjął decyzję o zwolnieniu trenera Romana Lechoszesta. Nowym trenerem Stali został po raz trzeci w karierze, Ryszard Federkiewicz. W maju 2012 roku drużyna wygrała Puchar Polski na szczeblu krośnieńskim, zaś po zwycięstwie z Pogonią Leżajsk awansowała do finału wojewódzkiego. W rundzie wiosennej sezonu drużyna nie osiągała zadowalających wyników i na dwie kolejki przed końcem znalazła się na 14., spadkowym miejscu. W przedostatnim meczu piłkarze Stali wygrali mecz w Chełmie z Chełmianką 4:2 (było to pierwsze w sezonie zwycięstwo wyjazdowe), zaś w ostatnim spotkaniu sezonu pokonali Stal Mielec 2:1, zdobywając zwycięskiego gola i zarazem zapewniającego utrzymanie ligowe w ostatniej minucie meczu. Bohaterami obu wygranych spotkań byli bracia Sebastian i Dariusz Kurowscy (obaj zdobyli wszystkie sześć bramek w obu meczach). Stal zajęła ostatecznie 12. miejsce w III lidze. W rozgrywkach pucharowych, podobnie jak przed rokiem, awansowała do finału Pucharu Polski na szczeblu podkarpackiego ZPN i podobnie jak rok wcześniej odpadła w tej fazie – tym razem przegrywając z drużyną Piasta Tuczempy (0:1, 1:2).

    FK Charków (ukr. Футбольний клуб «Харків», Futbolnyj Kłub "Charkiw") - ukraiński klub piłkarski z siedzibą w Charkowie. Założony w roku 2005.A-klasa polska w piłce nożnej jest siódmą pod względem ważności - po Ekstraklasie, I lidze polskiej, II lidze polskiej, III lidze polskiej, IV lidze polskiej i klasie okręgowej - klasą ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między klasą okręgową a klasą B, będąc jednocześnie trzecim szczeblem typowo regionalnym (wojewódzkim).

    10 lipca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków klubu MKS Stal Sanok wybrało ponownie Józefa Koniecznego na prezesa klubu. Mimo poważnych problemów finansowych zespół Stali został zgłoszony do rozgrywek III ligi w sezonie 2012/2013. Przed sezonem 2012/2013 nastąpiła zmiana oficjalnej strony internetowej klubu. W składzie nastąpiło kilka zmian personalnych (m.in. pojawili się nowi zawodnicy z Ukrainy), a zespół wystartował rewelacyjnie w nowym sezonie wygrywając kolejno pierwszych sześć meczów. Po rundzie jesienniej drużyna zajmowała trzecie miejsce. W edycji Pucharu Polski Stal została zwycięzcą na szczeblu Krosno i dotarł do finału wojewódzkiego. W czerwcu 2013 w finale wojewódzkiego Pucharu Polski 2013/2014 pokonała w dwumeczu Polonia Przemyśl (3:1 i 1:0), zdobyła trofeum i awansowała do edycji Pucharu Polski 2013/2014 na szczeblu ogólnopolskim. W przedostatniej kolejce ligowej sezonu 2012/2013 drużyna zapewniła sobie 5. miejsce w tabeli. Na początku lipca 2013 klub otrzymał licencję uprawniającą do gry w sezonie III ligi 2013/2014. W I turze rundy wstępnej PP, 13 lipca 2013 Stal uległa drużynie Puszczy Niepołomice (w meczu 1:1, po karnych 0:2). Pierwotnie w lipcu 2013 została powołana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Stal Sanok Sp. z o.o., mająca na celu wspieranie klubu Stal Sanok i zapewnienie mu źródła finansowania (prezesem spółki został Jakub Gruszecki, a wiceprezesami Bartłomiej Rychter i Wojciech Pajestka) (w 2014 spółka została postawiona w stal likwidacji). W sierpniu 2013 Stal zainaugurowała sezon III ligi 2013/2014, w ramach którego wskutek planowanej reorganizacji ligowej utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej gwarantuje zajęcie miejsca w tabeli do szóstego włącznie. 24 września 2013, po 10 meczach sezonu i 10 zdobytych punktach (14. miejsce w tabeli) trener Ryszard Federkiewicz zrezygnował ze stanowiska.

    Zbigniew Józef Osenkowski (ur. 29 września 1943 w Zagórzu) – projektant pojazdów mechanicznych, grafik, publicysta, działacz kultury. Uprawia rysunek i grafikę, tworzy i kolekcjonuje ekslibrisy.Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka – monografia historyczna dotycząca dziejów miasta Sanoka.

    26 września 2013 nowym szkoleniowcem został Marcin Gabor, jego asystentem aktualny zawodnik Damian Niemczyk, a kierownikiem dotychczasowy drugi trener Robert Ząbkiewicz. Potwierdzono działalność nowej spółki pod nazwą Sanocki Sport Sp. z o.o.. Po trzech meczach (wyniki 0:1, 0:6 i 0:5) Marcin Gabor zrezygnował ze stanowiska trenera. Drużynę zdecydował się prowadzić Marek Biega (po raz piąty w historii), a wraz z nim wcześniejsi asystenci Damian Niemczyk i Robert Ząbkiewicz. W styczniu 2014 podczas przerwy zimowej trenerem Stali po raz trzeci w karierze został Piotr Kot. Drużyna zakończyła sezon 2013/2014 III ligi na 13. miejscu. Po sezonie 2013/2014 z funkcji trenera ustąpił Piotr Kot. 30 czerwca 2014 Podkarpacki Związek Piłki Nożnej podał do wiadomości, że Stal Sanok nie uzyskała licencji na grę w nowej edycji III ligi. Władze klubu poinformowały wówczas o wycofaniu z rozgrywek. MKS Stal Sanok zadeklarował zawieszenie funkcjonowania i prowadzenie działania do całkowitego oddłużenia Klubu; jednocześnie zapowiedział przekazanie na rzecz Fundacji Promocji Sportu Ekoball Sanok prawa do podtrzymania tradycji Stali Sanok (prawo do używania nazwy Stal oraz do użytkowania symboli klubowych). W porozumieniu zarządów obu klubów Ekoball Sanok zgłosił drużynę na bazie zawodników dotychczasowej Stali oraz własnych wychowanków do rozgrywek. Następnie władze krośnieńskiego OZPN w głosowaniu nie wyraziły zgody na start nowej drużyny pod egidą Ekoball w rozgrywek klasy okręgowej, wskutek czego możliwy stało się rozpoczęcie gry od klasy C. W związku z tym władze MKS Stal zglosiły drużynę do rozgrywek, a 12 lipca 2014 władze Podkarpackiego ZPN przyznały Stali Sanok licencję na występy w IV lidze. Pomimo tego władze klubu w lipcu 2014 ostatecznie wycofały drużynę z rozgrywek ligowych. W wyniku kolejnej decyzji pod koniec lipca 2014 władze OZPN najpierw dopuściły drużynę Ekoball Stal Sanok do ligi okręgowej, po czym w kolejnym postanowieniu z początku sierpnia ostatecznie odmówiły jej udziału w tym rozgrywkach, wskutek tego klub Stali Sanok pozostał bez kontynuacji piłkarskiej drużyny seniorskiej własnej bądź w ramach innego zespołu.

    Sławomir Miklicz (ur. 10 stycznia 1975 w Brzozowie) – polski samorządowiec, od 2006 radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, od 2010 do 2013 członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.Marian Sebastiański (ur. 14 sierpnia 1907 w Czerniowcach, zm. 26 lipca 1979 w Sanoku) – polski pracownik związany z Sanokiem, działacz piłkarski.

    Ekoball Stal (od 2015)[]

    Władze MKS Stal Sanok zezwoliły na używanie herbu i logo klubu na rzecz Klubu Sportowego Ekoball Sanok. Nowy zespół podjął przygotowania i przystąpił do rozgrywek Klasy A w grupie krośnieńskiej I edycji 2015/2016. Drużyna pod nazwą Geo-Eko Ekoball Stal Sanok, prowadzona przez trenera Roberta Ząbkiewicza, zajęła pierwsze miejsce i uzyskała awans do ligi okręgowej.

    Elxan Rəsulov, ros. Эльхан Расулов (ur. 26 marca 1960 w Baku, Azerbejdżańska SRR) – azerski piłkarz, grający na pozycji bramkarza, trener piłkarski. Obecnie mieszka w Niemczech.Bieszczady (522.12 i 522.13; słow. i czes. Bukovské vrchy, ukr. Верхови́нський Вододі́льний хребет, węg. Keleti Beszkidek, ros. Бещады, serb. Бјешчади) – zachodnia część Beskidów Wschodnich, między Przełęczą Łupkowską (640 m n.p.m.) a Przełęczą Wyszkowską (933 m n.p.m.). Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj (1405 m n.p.m., na Ukrainie) zaś na terytorium Polski – Tarnica (1346 m n.p.m.). Dzielą się na:

    W dniu 3 lipca 2016 na Stadionie Wierchy odbyły się obchody jubileuszu 70-lecia istnienia klubu Stal Sanok.

    Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

    Warto wiedzieć że... beta

    II liga polska w piłce nożnej (do sezonu 2007/2008 oficjalnie III liga polska) – trzecia w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między I ligą polską (dawną II ligą polską), a III ligą polską (dawną IV ligą polską), będąc jednocześnie trzecim szczeblem centralnym (III poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla 36 polskich klubów piłkarskich, grających w dwóch 18-zespołowych grupach (wschodniej i zachodniej). Czołowe drużyny każdej z grup II ligi polskiej uzyskują awans do I ligi polskiej, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup III ligi polskiej. Od samego początku do dziś zarządzana przez Polski Związek Piłki Nożnej. Od 2002 do udziału w jej rozgrywkach zostają dopuszczone wyłącznie kluby posiadające status profesjonalny (tj. działające w formie sportowej spółki akcyjnej) lub półprofesjonalny (tj. działające w formie stowarzyszenia kultury fizycznej), które – po spełnieniu wszelkich niezbędnych kryteriów – otrzymały roczną licencję na występy na tym szczeblu.
    Hutniczy Klub Sportowy Małapanew Ozimek został założony w 1946 roku. Przez wiele lat swej działalności organizował zajęcia w kilkunastu sekcjach sportowych, jednak największe sukcesy zanotowały:
    Przysietnica – wieś licząca ponad 4 tys. mieszkańców, położona w południowo-wschodniej części Polski, na Pogórzu Karpackim, w paśmie Pogórza Dynowskiego; przez środek wsi płynie rzeka Sietnica dopływ Stobnicy, która swe źródło ma w lesie na terenie Przysietnicy. Miejscowość jest siedzibą rzymskokatolickiej parafii św. Marcina należącej do dekanatu Brzozów w archidiecezji przemyskiej.
    16 października jest 289. (w latach przestępnych 290.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 76 dni.
    Stomil Sanok S.A. (pełna nazwa: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" S.A.) – zakład przemysłu gumowego w Sanoku.
    Pogoń Leżajsk – polski klub piłkarski z siedzibą w Leżajsku, występujący obecnie w IV lidze. Największym sukcesem drużyny jest drugie miejsce w III lidze w sezonie 1993/94.
    Województwo podkarpackie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Powstało poprzez scalenie ziem dawnego województwa rzeszowskiego sprzed 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego), tj. województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km² i zajmuje 11 miejsce w kraju. Pod względem liczby mieszkańców (2 128 687 osób) znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Jest najdalej na południe wysuniętym województwem Polski.

    Reklama

    Czas generowania strony: 0.565 sek.