• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stacja węzłowa

  Przeczytaj także...
  Szlak – część linii kolejowej, zawarta pomiędzy dwoma sąsiadującymi posterunkami zapowiadawczymi (stacją, mijanką, bądź posterunkiem odgałęźnym) lub między ostatnim posterunkiem zapowiadawczym, a końcowym punktem linii bez posterunku zapowiadawczego. Granicę między szlakiem, a posterunkiem zapowiadawczym stanowi semafor wjazdowy. Na szlaku mogą się znajdować takie obiekty jak przystanki osobowe lub zamknięte stacje.Linia kolejowa – element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalany w Polsce przez danego zarządcę infrastruktury kolejowej. Do linii kolejowej zalicza się również zajęte pod torowisko grunty oraz przyległy do nich pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami.
  Węzeł kolejowy – zespół posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych znajdujących się na stacji węzłowej lub w jej rejonie.

  Stacja węzłowa – rodzaj stacji kolejowej, z której wybiegają co najmniej trzy szlaki kolejowe, czyli możliwy jest wyjazd w co najmniej trzech kierunkach.

  Na stacji węzłowej łączą się przynajmniej dwie linie kolejowe, a więc zbiegają się szlaki z co najmniej trzech kierunków.

  Istnieje wiele stacji węzłowych, o zróżnicowanych układach torowych.

  Stacja kolejowa – posterunek ruchu następczy zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy. Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze.

  Niejednokrotnie linie kolejowe zbiegające się z tego samego kierunku ku stacji węzłowej są dodatkowo łączone przy pomocy torów umożliwiających przejazd z pominięciem stacji węzłowej, czyli tzw. łącznic.

  Zobacz też[]

 • węzeł kolejowy
 • Przypisy

  1. (§ 3.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444).
  2. Bronisław Gajda: Technika ruchu kolejowego Cz. I: Prowadzenie ruchu pociągów. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1985, s. 20. ISBN 83-206-0290-4.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.