Stacja kolejowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stacja kolejowaposterunek zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy.

Wagonownia - nazwa jednostki organizacyjnej wraz z zespołem pomieszczeń i warsztatów przeznaczonych do przechowywania, konserwacji i naprawy wagonów kolejowych.Bocznica kolejowa – infrastruktura kolejowa przeznaczona do wykonywania załadunku i wyładunku wagonów oraz ich przemieszczania i włączania do ruchu po sieci kolejowej.

Stacje stanowią budowle kolejowe w formie połączonych za pomocą rozjazdów układów torowych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń łączności.

Zasadniczymi elementami stacji są:

 • układy torowe,
 • posterunki techniczne (nastawcze i dyspozytorskie),
 • techniczne wyposażenie stacji (obiekty i urządzenia do obsługi pasażerów i ładunków),
 • obiekty towarzyszące (lokomotywownie, wagonownie).
 • Na stacjach odbywają się początkowe i końcowe operacje procesu przewozowego w zakresie czynności:

  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.Pociąg – w transporcie kolejowym skład sprzęgniętych ze sobą wagonów lub innych pojazdów kolejowych (w odpowiedniej konfiguracji mogą to być wagon, człony zestawu trakcyjnego, zespół trakcyjny, wagon silnikowy albo sama lokomotywa) połączonych z co najmniej jedną czynną lokomotywą albo mających samodzielny napęd, osygnalizowany zgodnie z przepisami, odpowiednio wyposażony (obsługa, materiały eksploatacyjne), przygotowany do drogi albo będący w drodze. Podstawowym przeznaczeniem pociągu jest zaspokajanie potrzeb przewozowych polegających na przemieszczaniu osób i towarów.
 • technicznych (przyjmowanie, wyprawianie i przepuszczanie pociągów; obróbka pociągów i wagonów obejmująca manewry, oględziny techniczne taboru oraz próbę hamulców; zmiana lokomotywy i drużyn pociągowych),
 • handlowych (odprawa pasażerów i ich bagażu; odprawa ładunków; obsługa bocznic),
 • gospodarczych (oczyszczenie, obrządzanie i naprawa bieżąca taboru; obsługa składów materiałów oraz inwentarza dla potrzeb kolei; zaopatrzenie i obsługa socjalna pracowników kolejowych; czynności administracyjne).
 • Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze.

  Encyklopedia Britannica (ang. Encyclopædia Britannica) – najstarsza wydawana do chwili obecnej i najbardziej prestiżowa encyklopedia angielskojęzyczna. Artykuły w niej zamieszczane uważane są powszechnie przez czytelników za obiektywne i wiarygodne.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Klasyfikacja[ | edytuj kod]

  Podział ze względu na:

 • rodzaj przewozów
 • osobowe,
 • towarowe,
 • osobowo-towarowe
 • pracę techniczno-ruchową
 • rozrządowe,
 • ładunkowe,
 • postojowe,
 • przeładunkowe
 • położenie:
 • krańcowe,
 • węzłowe – na których łączą się szlaki z trzech lub więcej kierunków,
 • pośrednie – znajdujące się między stacjami krańcowymi
 • wielkość pracy:
 • małe (obsługa ruchu pasażerskiego i towarowego w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, na odcinkach między stacjami węzłowymi),
 • średnie (obsługa ruchu pasażerskiego i towarowego z wyodrębnieniem torów pasażerskich i towarowych, w miejscowościach o liczbie mieszkańców 20-100 tys.),
 • duże (obsługa ruchu pasażerskiego i/lub towarowego na wyspecjalizowanych grupach torów lub oddzielnych stacjach, w miejscowościach z powyżej 100 tys. mieszkańców),
 • układ torów stacyjnych:
 • czołowe, przechodnie, mieszane
 • specjalny charakter pracy:
 • portowe, przemysłowe, ładunkowe miejskie, graniczne.
 • Ze względu na organizację przesyłek w ruchu towarowym dzielą się na:

  Dyżurny ruchu – wykwalifikowany pracownik kolei, którego głównym obowiązkiem jest prowadzenie ruchu na stacji i przyległych szlakach.Stacja towarowa jest obiektem infrastruktury kolejowej służącym wyłącznie lub głównie do obsługi załadunku lub rozładunku wszelkiego rodzaju towarów ze statków lub pojazdów drogowych, jak i też przekazywaniem wagonów do lokalnych bocznic oraz procesów odwrotnych. Stacje te posiadają rozbudowany układ torów, który pozwala na realizację prowadzonych załadunków, rozładunków, składowania i sortowania przewożonych w wagonach dóbr. Część z tych torów służy do obsługi ruchu i sortowania wagonów, co odbywa się w głównej mierze z wykorzystaniem torów równoległych. Stacja towarowa zazwyczaj jest także wyposażona w urządzenia dodatkowe o stałym lub czasowym charakterze, takie jak dźwigi, pasy transmisyjne, koparki, rampy do załadunku lub podnośniki widłowe. Stacje, na których nie odbywa się specjalnie odbieranie i ekspediowanie towarów zwane są też stacjami przeładunkowymi.
 • stacje rozrządowe (SR), często posiadają górkę rozrządową
 • stacje manewrowe (SM)
 • stacje obsługiwane (SO)
 • Pod względem ruchu pociągów, posterunki ruchu dzielą się na:

 • krańcowe, tj. początkowe i końcowe dla danej relacji pociągu,
 • pośrednie, które znajdują się między stacjami krańcowymi.
 • Zespół stacji i posterunków ruchu sąsiadujących ze sobą nazywa się węzłem kolejowym, którego granice ustala dany zarząd infrastruktury.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • mijanka
 • przystanek osobowy
 • dworzec kolejowy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2005 r. nr 172, poz. 1444).
  2. Stacja. W: Leksykon Terminów Kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 338. ISBN 978-83-933737-0-3.
  3. Drogi transportu szynowego. s. 35. [dostęp 2015-04-07]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-04-15)].
  4. Kazimierz Towpik: Infrastruktura transportu kolejowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009, s. 40. ISBN 978-83-7207-807-0.
  5. Bronisław Gajda: Technika ruchu kolejowego Cz. I: Prowadzenie ruchu pociągów. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1985, s. 20. ISBN 83-206-0290-4.
  6. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 (R-1): Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 176/2008 Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 17 kwietnia 2008 r., PKP Polskie Linie Kolejowe, s. 8–9.
  7. Drogi szynowe. Podstawy projektowania linii i stacji kolejowych. s. 2.
  8. Kazimierz Towpik: Infrastruktura transportu kolejowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009, s. 41–43. ISBN 978-83-7207-807-0.
  Stacja obsługiwana (SO) – stacja z czynnym ruchem towarowym, obsługiwana lokomotywą manewrową stacji manewrowej, w której rejonie ciążenia się znajduje. Obsługa tej stacji może być dokonywana także lokomotywą pociągową.Sterowanie ruchem kolejowym (srk) – zestaw funkcji oraz ich zastosowania, które umożliwiają bezpieczny ruch pociągów.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dworzec kolejowy – budynek z rozbudowaną infrastrukturą służącą do obsługi kolejowego ruchu pasażerskiego lub towarowego.
  Posterunek zapowiadawczy – posterunek ruchu następczy, którego zadaniem jest nie tylko zachowanie wymaganego odstępu między kolejnymi pociągami, ale również umożliwienie zmiany kolejności jazdy pociągów wyprawianych na tor szlakowy do niego przyległy. Bierze on udział w zapowiadaniu wszystkich pociągów kursujących na przyległych szlakach.
  Węzeł kolejowy – zespół posterunków ruchu i punktów ekspedycyjnych znajdujących się na stacji węzłowej lub w jej rejonie.
  Encykłopedija suczasnoji Ukrajiny (ukr. Енциклопедія сучасної України, ЕСУ) – wielotomowe opracowanie w języku ukraińskim, przedstawiające informację o Ukrainie od początku XX wieku do dziś.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Stacja rozrządowa (SR) – towarowa stacja manewrowa przeznaczona do rozrządzania składów pociągów towarowych oraz do zestawiania pociągów towarowych do innych stacji rozrządowych oraz manewrowych.
  Stacja manewrowa (SM) – stacja towarowa wykonująca zadania w zakresie obsługi stacyjnych i liniowych punktów ładunkowych (stacji obsługiwanych) znajdujących się w jej rejonie ciążenia, a także zadania związane z przyjmowaniem, rozrządzaniem, zestawianiem i wyprawianiem pociągów towarowych. Do wykonania tych zadań stacja ma przydzieloną normowaną liczbę lokomotyw manewrowych z drużynami manewrowymi.

  Reklama