• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stała przepływność

  Przeczytaj także...
  Zmienna przepływność (ang. Variable Bit Rate, VBR) jest określeniem stosowanym w telekomunikacji oraz informatyce.Archiwizacja danych (ang. data archiving) – w rozumieniu informatyki, jest to czynność przeniesienia danych w inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania. W Polsce pojęcie często mylone z kopią bezpieczeństwa. W procesie archiwizacji dane starsze, mniej używane przenoszone są na wolniejsze, tańsze nośniki danych. Wykorzystuje się przy tym tzw. hierarchiczne zarządzanie pamięcią masową.
  ABR (ang. Available Bit Rate) – maksymalna możliwa przepływność, po odjęciu przez ewentualne inne transmisje zachodzące w danym czasie w tym samym medium transmisyjnym. ABR jest stosowane w telekomunikacji oraz informatyce, najczęściej w sieciach. Ten tryb transmisji wykorzystuje np. sieć Hiperlan 2.

  Stała przepływność (ang. Constant Bit Rate, CBR) – cecha strumienia danych polegająca na transmisji bądź zapisie określonego segmentu utworzonych danych zawsze przy pomocy tej samej liczby bitów, niezależnie od stopnia skomplikowania zapisywanych danych.

  Multimedia (łac. multum + medium) – media, stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Termin bogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne.Przepływność (ang. bit rate lub bitrate) – w telekomunikacji i informatyce: prędkość z jaką sygnał cyfrowy przepływa przez kanał łączności.

  Rozwiązanie to jest proste w realizacji i głównie dlatego znajduje zastosowanie w mediach strumieniowych (tzw. streaming) przy ograniczonej przepustowości, kiedy istotna jest maksymalna, a nie średnia, jej wartość. CBR nie jest jednak korzystnym rozwiązaniem dla archiwizacji danych multimedialnych – stały strumień może być niewystarczający przy złożonych, a nadmiarowy przy prostych porcjach (segmentach) napływających danych, co może powodować duże zmiany w jakości zachowanego materiału.

  Strumień danych definiowany jest w źródłach literaturowych w różny sposób. Poniżej przedstawiono kilka stosowanych definicji:Media strumieniowe – technika dostarczania informacji multimedialnej na życzenie. Najpopularniejsze media strumieniowe opierają się na transmisji skompresowanych danych multimedialnych poprzez Internet. Nie należy mylić mediów strumieniowych z multimedialnymi formatami plików (AVI).

  Zobacz też[]

 • przepływność
 • zmienna przepływność (VBR)
 • dostępna przepływność (ABR)
 • Przepustowość (pojemność kanału, ang. throughput) w telekomunikacji i informatyce – maksymalna ilość informacji (mierzonej w bitach), jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny lub łącze w jednostce czasu (mierzonej w sekundach).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.