• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stłuszczenie

  Przeczytaj także...
  Cytoplazma – część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym a w przypadku, z definicji nie posiadających jądra, komórek prokariotycznych – cała protoplazma.Tłuszcze – zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, głównie triacylogliceroli. Reszty kwasowe występujące w cząsteczkach tłuszczów zawierają zwykle od 12 do 18 atomów węgla.
  Nerka (łac. ren gr. nefros) – narząd stanowiący najistotniejszą część układu wydalniczego większości zwierząt (głównie stałocieplnych). Nerki są narządem parzystym, którego kształt przypomina ziarno fasoli, są koloru czerwonobrązowego (wskutek dużej zawartości krwi).

  Stłuszczenie (zwyrodnienie tłuszczowe) – gromadzenie się kropelek tłuszczu w komórkach narządów miąższowych: wątroby, nerek, mięśnia sercowego.

  W zależności od mechanizmu i następstw odróżniamy dwa typy stłuszczenia: właściwe zwyrodnienie tłuszczowe oraz nacieczenie tłuszczowe. Zwyrodniające jest formą obumierania komórek i polega na ujawnieniu się tłuszczu wewnątrzkomórkowego wchodzącego w skład struktury cytoplazmy, zwykle w postaci połączeń z białkami. Działanie czynników szkodliwych (np. zatrucie fosforem) rozbija te połączenia i wówczas tłuszcz uwidacznia się w postaci drobnych kropelek. Nacieczenie tłuszczowe jest z kolei wyrazem nadmiernego gromadzenia się tłuszczu energetycznego lub stanowiącego surowiec do syntezy i jest następstwem obniżenia sprawności czynnościowej komórek. Nacieczenie tłuszczowe spotyka się najczęściej w wątrobie.

  Serce (łac. cor, gr. kardia) – centralny narząd układu krwionośnego strunowców i niektórych bezkręgowców. Zbudowany jest z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej typu sercowego. Zazwyczaj narząd ten otoczony jest osierdziem (pericardium).Komórka (łac. cellula) – najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie). Jest podstawową jednostką morfologiczno−czynnościową ustroju.

  Przyczynami stłuszczenia może być niedokrwienie narządu, głód, awitaminoza, zaburzenie przemiany materii na tle hormonalnym, zatrucie (alkoholem, fosforem, arsenem, chloroformem) oraz choroby zakaźne (działanie jadów bakteryjnych). Następstwa stłuszczenia zależą od nasilenia zmian i ich umiejscowienia.

  Białka – wielkocząsteczkowe (masa cząsteczkowa od ok. 10 000 do kilku mln Daltonów) biopolimery, a właściwie biologiczne polikondensaty, zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Występują we wszystkich żywych organizmach oraz wirusach. Synteza białek odbywa się przy udziale specjalnych organelli komórkowych zwanych rybosomami.Wątroba (grec. ἧπαρ hepar, łac. iecur) – wielofunkcyjny gruczoł obecny u wszystkich kręgowców, a także u niektórych innych zwierząt. Stanowi część układu pokarmowego położoną wewnątrzotrzewnowo. U większości zwierząt dzieli się na dwa płaty. U człowieka jej masa wynosi ok. 1500–1700 g u dorosłego mężczyzny, a u kobiety 1300–1500 g. Masa przyżyciowa jest o 500–800 g wyższa, ze względu na zawartą w niej krew.

  Stłuszczenie komórek mięśnia sercowego może doprowadzić do osłabienia sprawności skurczowej serca, stłuszczenie wątroby może wywołać zaburzenie przemian materii i proces odtruwania, a wtórne może doprowadzić martwicy jej zrazików i marskości, stłuszczenie nerek może wywołać ciężkie zaburzenia ich czynności wydzielniczych.

  Bibliografia[]

 • Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1998 - Mała encyklopedia medycyny tom III - ISBN 83-0108835-4 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.