• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ssawki

  Przeczytaj także...
  Jemioła pospolita, jemioła biała, strzęśla (Viscum album L.) – gatunek rośliny z rodziny sandałowcowatych (Santalaceae; czasem zaliczana do rodziny (lub podrodziny) jemiołowatych). Występuje na terenie niemal całej Europy oraz w południowej i zachodniej Azji. W Polsce gatunek często spotykany. Jest to roślina półpasożytnicza, sama syntetyzuje substancje odżywcze, podczas gdy wodę i sole mineralne pobiera od drzewa-żywiciela. Potrzeby jemioły są znikome wobec możliwości gospodarza i z reguły jemioły nie czynią mu krzywdy. Wyjątkiem mogą być drzewa masowo porażone jemiołą i dodatkowo osłabione (np. drzewa rosnące w warunkach suszy miejskiej). Jemioła jest rośliną leczniczą. Odgrywała też ważną rolę w dawnych wierzeniach i obyczajach, rolę taką w niektórych krajach zachowała także współcześnie.Mikoryza – jest to występujące powszechnie zjawisko, polegające na współżyciu korzeni lub innych organów, a nawet nasion roślin naczyniowych z grzybami (dotyczy około 85% gatunków roślin wyższych z całego świata). Tego typu symbioza daje obu gatunkom wzajemne korzyści, polegające na obustronnej wymianie substancji odżywczych – rośliny mają lepszy dostęp do wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, ale także do substancji regulujących ich wzrost i rozwój, które produkuje grzyb, ten zaś korzysta z produktu fotosyntezy roślin – glukozy. Odkrycia mikoryzy dokonał w roku 1880 polski botanik, Franciszek Kamieński, który opisał ją w swojej pracy w 1881 roku.
  Strzępki (łac. hyphae) – rozgałęziające się, splątane nitkowate elementy, z których zbudowana jest grzybnia (plecha), czyli ciało grzybów. Strzępki mogą być luźne (nitkowate) lub zbite (plektenchymatyczne), wtedy gdy splatają się i zrastają w jedną całość. Zbite strzępki tworzą:
  Ssawki jemioły pospolitej wrastające do gałęzi drzewa
  Strzępki i haustoria Hyaloperonospora parasitica pomiędzy komórkami zainfekowanej rośliny

  Ssawki, haustoria (l. poj. haustorium) – odgałęzienia strzępek pasożytniczych grzybów lub drobne korzenie boczne roślin pasożytniczych, wrastające w ciało organizmu żywicielskiego i pobierające z niego substancje pokarmowe. Ssawki pasożytów łodygowych przenikają przez warstwę korową i miękiszową łodygi żywiciela, a po dotarciu do tkanki przewodzącej następuje wykształcenie elementów przewodzących i połączanie systemów przewodzących żywiciela i pasożyta. Pasożyty korzeniowe łączą się ssawkami z systemem przewodzącym rośliny żywicielskiej po wrośnięciu w jej korzenie. Rozwój ssawek związany jest z odbieraniem sygnałów chemicznych od rośliny żywicielskiej oraz zmiany potencjału redoks. Stwierdzono, że rozwój haustoriów roślin pasożytniczych może być hamowany przez abskularne grzyby mikoryzowe.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Hyaloperonospora parasitica (Pers.) Constant. – gatunek grzybopodobnych lęgniowców z rodziny wroślikowatych. Grzyb mikroskopijny, pasożyt roślin z rodziny kapustowatych (Brassicaceae) i czystkowatych (Cistaceae). Wywołuje u nich chorobę zwaną mączniakiem rzekomym.

  Ssawki grzybów po wrośnięciu do komórek żywiciela kończą wzrost, różniąc się tym od innych infekcyjnych strzępek wewnątrzkomórkowych kontynuujących wzrost i przenikających tkanki i komórki gospodarza. Ssawki wewnątrz komórek żywicielskich w celu zwiększenia powierzchni absorbującej zwykle pęcznieją tworząc buławkowate lub kuliste zakończenie strzępki, ewentualnie się rozgałęziają. Ssawki mączniakowców i rdzowców po dostaniu się do komórki (przebiciu ściany komórkowej) otaczane są przez błonę komórkową rośliny tworzącą tzw. błonę zewnątrzssawkową. Jest ona zwykle grubsza niż w pozostałych miejscach komórki. Ze względu na zmiany w niej zachodzące uznawana jest za element składowy ssawki. Pomiędzy powierzchnią ściany ssawki i błony komórki roślinnej występuje cienka warstwa płynna lub żelowa nazywana pochwą. W przypadku wroślikowców ssawki otoczone są częściowo lub całkowicie przez ścianę komórkową gospodarza tworzącą tzw. otoczkę. W reakcji na wnikanie strzępki grzyba do komórki w początkowej fazie tego procesu, w miejscu kontaktu, między ścianą komórkową komórki roślinnej a jej błoną powstaje brodawka (papilla). Zgrubienie to jest przebijane przez strzępkę grzyba i z czasem tworzy szyjkę (kołnierz) u nasady ssawki. Powiększona brodawka może otoczyć ssawkę i doprowadzić do jej zamarcia.

  Strzępka infekcyjna – u grzybów jest to strzępka wytwarzana przez kiełkujący zarodnik, za pomocą której dokonuje on infekcji – wniknięcia do zaatakowanego organizmu. U niektórych grzybów strzępką infekcyjną jest strzępka rostkowa – pierwsza strzępka wyrastająca z zarodnika, u niektórych odbywa się to pośrednio. Najpierw na końcu strzępki rostkowej powstaje appressorium, za pomocą którego kiełkujacy zarodnik przymocowuje się do zaatakowanej rośliny, potem dopiero z appressorium wyrasta strzępka infekcyjna.Rośliny pasożytnicze, parazytofity – rośliny korzystające z wody i soli mineralnych oraz substancji organicznych wytworzonych przez inne organizmy, które stają się ich żywicielami. Stanowią nieliczną procentowo grupę gatunków, ogromna bowiem większość roślin to gatunki autotroficzne.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Alicja Szweykowska: Morfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 101 i 235. ISBN 83-01-13953-6.
  2. K. Yoneyama, A.A. Awad, X. Xie, K. Yoneyama i inni. Strigolactones as germination stimulants for root parasitic plants. „Plant Cell Physiol”. 51 (7), s. 1095–1103, Jul 2010. DOI: 10.1093/pcp/pcq055. PMID: 20403809. 
  3. S. Yoshida, K. Shirasu. Plants that attack plants: molecular elucidation of plant parasitism. „Curr Opin Plant Biol”, Aug 2012. DOI: 10.1016/j.pbi.2012.07.004. PMID: 22898297. 
  4. A.R. Li, S.E. Smith, F.A. Smith, K.Y. Guan. Inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi suppresses initiation of haustoria in the root hemiparasite Pedicularis tricolor. „Ann Bot”. 109 (6), s. 1075–1080, May 2012. DOI: 10.1093/aob/mcs028. PMID: 22362663. 
  5. Józef Kochman: Zarys mikologii dla fitopatologów. Warszawa: Wydawnictwo SGGW-AR, 1986, s. 43–47. ISBN 83-0001980-4.
  6. Philip G. Miles, Shu-ting Chang: Mushroom Biology: Concise Basics and Current Developments. World Scientific, 1997, s. 25. ISBN 981-02-2877-5.
  Grzyby (Fungi Juss.) R. T. Moore – królestwo należące do domeny jądrowców (Eucaryota). Dawniej, w zależności od ujęcia systematycznego takson ten miał rangę podkrólestwa (Fungi R.T. Moore, 1971), podtypu, (Fungi Engl. 1889) i klasy (Fungi Bartling, 1830).DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.784 sek.