• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spytkowice - gmina w powiecie nowotarskim

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Spytkowice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Spytkowice. Pod względem geograficznym znajduje się w Kotlinie Rabczańskiej.

  Spytkowice – jednowioskowa gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. Gmina powstała 1 stycznia 1998 r. przez wydzielenie części obszaru gminy Raba Wyżna.

  W 1998 r. gmina była położona w województwie nowosądeckim.

  Siedziba gminy to Spytkowice.

  Województwo nowosądeckie – jednostka podziału administracyjnego istniejąca w latach 1975 - 1998. Położone w południowej części Polski, przy granicy ze Słowacją. Graniczyło od wschodu z województwem krośnieńskim, od północy z tarnowskim i krakowskim, a od zachodu z bielskim. Siedzibą władz województwa był Nowy Sącz.Gmina Raba Wyżna – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.

  Według danych z 1 stycznia 2012 gminę zamieszkiwało 4330 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę zamieszkiwało 4508 osób.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Spytkowice ma obszar 32,19 km², w tym:

 • użytki rolne: 60%
 • użytki leśne: 29%
 • Gmina stanowi 2,18% powierzchni powiatu.

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Demografia[ | edytuj kod]

  Dane z 1 stycznia 2012:


 • Piramida wieku mieszkańców gminy Spytkowice w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Spytkowice.png

  Sąsiednie gminy[ | edytuj kod]

  Bystra-Sidzina, Jabłonka, Jordanów, Raba Wyżna

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Bystra-Sidzina (do 1954 gmina Bystra) – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie suskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą urzędu gminy jest Bystra Podhalańska. Gmina Jabłonka – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.
  Warto wiedzieć że... beta

  Powiat nowotarski – powiat w Polsce (województwo małopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Nowy Targ.
  Gmina Jordanów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie suskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.