• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spy - jaskinia

  Przeczytaj także...
  Stanowisko archeologiczne - jest to każdy ślad materialnej działalności ludzkiej w przeszłości. Terminem tym określa się zwarty, oddzielony od innych podobnych wycinek przestrzeni w obrębie którego występują źródła archeologiczne wraz z otaczającym je kontekstem.La Quina - stanowisko jaskiniowe położone na terenie departamentu Charente (Francja). Na stanowisku tym poświadczona jest obecność osadów zaliczanych do środkowego - kultura mustierska i górnego paleolitu - kultura oryniacka.
  Środkowy paleolit – odnosi się do charakterystycznych wyrobów kulturowych spotykanych na terenie zachodniej Eurazji. Odpowiednikiem dla tego terminu odnośnie terenów afrykańskich jest Środkowa Epoka Kamienia (MSA – Middle Stone Age). Proces przechodzenia od aszelskiej tradycji technologicznej do Środkowej Epoki Kamienia znanej z terenów afrykańskich trwał od ok. 300 do 200 tys lat temu zaś koniec MSA wyznacza okres między 50 a 20 tys. lat temu.

  Spy, znana też jako Bêche-aux-Roches – jaskinia położona w prowincji Namur w Belgii, w pobliżu miejscowości o tej samej nazwie. Stanowisko archeologiczne zawierające warstwy środkowo- i górnopaleolityczne.

  Belgia, Królestwo Belgii (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien) – państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ONZ oraz NATO.Kultura oryniacka (40-20 tys. lat temu) - kultura narzędzi odłupkowych i klingowych, a także kościanych i rogowych, rozwijająca się w Europie, Azji, Afryce Północnej; w Polsce na południu (koło Krakowa) i południowym zachodzie (Śląsku). Szerzycielem kultury jest Homo sapiens sapiens. W tym okresie pojawiają się pierwsze przedmioty ozdobne, figurki kobiece znane dziś pod określeniem paleolitycznej Wenus, malarstwo jaskiniowe, kult grzebania zmarłych i pierwsze trwałe domostwa.

  Prace archeologiczne w jaskini rozpoczęli w 1885 roku Marcel De Puydt i Max Lohest. W ich trakcie odsłonięto warstwy środkowopaleolityczne zajmowane przez kulturę mustierską z tradycją aszelską i La Quina, powyżej których znajdowały się warstwy górnopaleolityczne z kulturami oryniacką i grawecką. W warstwach mustierskich obok narzędzi kamiennych i śladów fauny znalezione zostały trzy szkielety należące do neandertalczyków: dwa częściowo zachowane szkielety osobników dorosłych (prawdopodobnie mężczyzn) oraz zęby i kość piszczelową młodzieńca. Na podstawie datowania metodą radiowęglową ich wiek określono na ok. 36 tys. lat. Kolejnych znalezisk szczątków neandertalskich dostarczyły wykopaliska z lat 2004–2006.

  Kultura mustierska – jedna z kultur archeologicznych środkowego paleolitu występujących na terenie Europy, także w Polsce. Nazwa pochodzi od miejscowości Le Moustier w departamencie Dordogne (Francja).Człowiek neandertalski, neandertalczyk – wymarły przedstawiciel rodzaju Homo (człowiek), znany z plejstocenu (ok. 400 000 do ok. 24 500 lat temu), w zależności od autorów klasyfikowany jako podgatunek człowieka rozumnego – Homo sapiens neanderthalensis – lub odrębny od niego gatunek – Homo neanderthalensis.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution. edited by Bernard Wood. Chichester: Blackwell Publishing, 2013, s. 735-736. ISBN 978-1-1186-5099-8.
  2. Encyklopedia Historyczna Świata. T. 1. Kraków: Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, 1999, s. 507. ISBN 83-85909-48-6.
  3. Barbara Ann Kipfer: Encyclopedic Dictionary of Archaeology. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000, s. 531. ISBN 0-306-46158-7.
  Kultura grawecka, grawetien – górnopaleolityczna kultura archeologiczna obejmująca swoim zasięgiem rozległe obszary europejskie. Występowała od 32 do 20 tysięcy lat p.n.e. Nazwa tej kultury pochodzi od znalezisk w La Gravette w departamencie Dordogne w południowo-zachodniej Francji.Datowanie radiowęglowe – metoda badania wieku przedmiotów oparta na pomiarze proporcji między izotopem promieniotwórczym węgla C a izotopami trwałymi C i C (datowanie izotopowe). Metoda dostępna w wielu laboratoriach, również w Polsce, opracowana została przez Willarda Libby’ego i jego współpracowników w 1949. Libby otrzymał za tę pracę Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1960 roku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Spy, wal. Spî - miejscowość w gminie Jemeppe-sur-Sambreoraz i stanowisko o charakterze jaskiniowym położone na terenie prowincji Namur w dzisiejszej Belgii. Na stanowisku tym znane są warstwy zaliczane do środkowego paleolitu reprezentowane przez inwentarze zaliczane do kultury mustierskiej z tradycją aszelską oraz z tradycją La Quina. Warstwy górno paleolityczne reprezentowane są przez inwentarze oryniackie i graweckie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.