• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spust migawki

  Przeczytaj także...
  Migawka jest częścią aparatu fotograficznego służącą do odsłaniania na odpowiedni czas a następnie zasłaniania z powrotem materiału światłoczułego lub przetwornika optoelektronicznego w celu jego prawidłowej ekspozycji czyli dostarczenia odpowiedniej ilości światła padającego przez obiektyw.Pokrętło nastawcze (ang. mode dial) – w aparacie fotograficznym pokrętło służące do zmiany trybu działania aparatu. W większości aparatów znajduje się ono w ich górnej części i oferuje dostęp do trybu manualnego, trybów półautomatycznych i automatycznych.
  Aparat fotograficzny, potocznie aparat – urządzenie służące do wykonywania zdjęć fotograficznych. Pierwowzorem aparatu fotograficznego było urządzenie nazywane camera obscura.
  Spust migawki oznaczony czerwonym prostokątem

  Spust migawki – przycisk znajdujący się na większości aparatów fotograficznych, służący do rozpoczęcia wykonywania zdjęcia. Spust migawki jest jednym z podstawowych elementów budowy aparatu fotograficznego.

  W nowoczesnych aparatach fotograficznych przycisk spustu migawki jest najczęściej dwustopniowy – po naciśnięciu „do połowy” następuje automatyczne ustawienie ostrości obrazu i pomiar światła, dzięki czemu ustalane są parametry ekspozycji, następnie po całkowitym jego wciśnięciu następuje otwarcie migawki, która po czasie ustalonym dla danej ekspozycji zamyka się, kończąc wykonywanie zdjęcia. W bardziej zaawansowanych aparatach spust migawki może służyć do ręcznego ustawienia ekspozycji, umożliwiają to tryby ekspozycji Bulb (na pokrętle nastawczym aparatu oznaczony jako „B”) lub Time (oznaczany „T”) – w przypadku trybu Bulb migawka pozostaje otwarta tak długo, jak długo wciśnięty jest przycisk spustu migawki. W trybie Time po naciśnięciu i zwolnieniu spustu migawki następuje jej otwarcie, a zamyka się ona dopiero po powtórzeniu tej czynności. Naświetlanie materiału światłoczułego w obu przypadkach może trwać wiele godzin, jednak praktycznie tak długie naświetlanie jest zalecane w trybie Time.

  Wężyk spustowy – urządzenie do zdalnego uruchamiania migawki aparatu fotograficznego, mechaniczne (tradycyjne) bądź elektroniczne.Ekspozycja – ilość światła padającego na film (lub na sensor elektroniczny w przypadku aparatu cyfrowego) konieczna dla prawidłowego zrobienia zdjęcia fotograficznego. Uzyskuje się ją poprzez ustalenie wartości przysłony i czasu naświetlania w stosunku do wybranej czułości filmu (lub jego odpowiednika w aparacie cyfrowym), lub też czułości materiału odbitkowego (papier fotograficzny, kopia diapozytywowa), a także poprzez odpowiednie dozowanie oświetlenia (lampy błyskowe, lampy o świetle ciągłym, odbłyśniki, ekrany, żaluzje, rozpraszacze światła itp.).

  By uniknąć drgań aparatu wywołanych naciśnięciem przycisku, stosuje się wężyk spustowy lub zdalne (bezprzewodowe) uwalnianie migawki przy pomocy pilota.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.