• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sprzysiężenie Równych

  Przeczytaj także...
  Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.Gilotyna – przyrząd służący do wykonywania kary śmierci poprzez ścięcie głowy za pomocą dużego, ciężkiego (ok. 40 kg) noża o skośnym ostrzu, który opada pionowo pod wpływem grawitacji na szyję skazańca, unieruchomionego w ramie gilotyny.
  Pierre Sylvain Maréchal (1750-1803) - francuski filozof, pisarz i publicysta. Był ateistą i krytykiem religii. Brał udział w Sprzysiężeniu Równych. Bronił sprawy niepodległości Polski, krytykował Napoleona Bonapartego.
  Gracchus Babeuf
  Philippe Buonarrotti

  Sprzysiężenie Równych (fr. Conjuration des Égaux) – tajna organizacja rewolucyjna, na czele której stał Gracchus Babeuf, stawiająca sobie za cel obalenie Dyrektoriatu.

  Historia[]

  Ugrupowanie powstało w 1795, stawiając sobie za cel przeciwstawienie się antyspołecznej zdaniem jego przywódców polityce Dyrektoriatu. Trzon Sprzysiężenia stanowili poza Babeufem Philippe Buonarroti, Augustin Darthé, Sylvain Maréchal, Félix Lepeletier, Pierre-Antoine Antonelle oraz Georges Grisel. Sprzysiężenie opierało swoją działalność na funkcjonowaniu podziemnych grup, które kontaktowały się z przywództwem organizacji, otrzymując od niego kolejne rozkazy. Głównym centrum działalności sprzysiężenia był Paryż; poza stolicą ugrupowanie cieszyło się śladową popularnością.

  François Noël Babeuf (pseudonim Grakchus) (ur. 23 listopada 1760, Saint-Quentin, zm. 27 maja 1797, Paryż) – radykalny polityk francuski z okresu rewolucji francuskiej.Rewolucja (z wczesnośredniowiecznej łaciny revolutio – przewrót) – znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie.

  Rozbicie Sprzysiężenia Równych było rezultatem zdrady popełnionej przez Grisela oraz aktywnego działania policji, która w maju 1796, po publikacji Manifestu Równych, uznała stowarzyszenie za zbyt niebezpieczne politycznie. Dzięki informacjom pozyskanym od Grisela możliwe było zatrzymanie Babeufa, ukrywającego się pod nazwiskiem Tissot, jak i aresztowanie Buonarrottiego oraz 245 dalszych osób. Babeuf został osądzony i 27 maja 1797 zgilotynowany za działalność antypaństwową.

  Ideologia[]

  Sprzysiężenie Równych głosiło program bliski komunizmowi, postulując kolektywizację ziemi, nacjonalizację środków produkcji i powołując się na wartości takie jak dobro wspólne i równość wszystkich ludzi. Domagali się również wprowadzenia w życie konstytucji jakobińskiej z 1793. Poglądy te zostały najpełniej wyłożone w Manifeście Równych z 1796.

  Bibliografia[]

 • M. Dommanget, Babeuf et la conjuration des égaux, Paris, Spartacus, 1989.
 • J. Lepine, Gracchus Babeuf, Warszawa, Książka i Wiedza, 1950.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Sprzysiężenie Równych - Analiza doktryny Babeufa • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.