• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sprzęt laboratoryjny

  Przeczytaj także...
  Areometr - urządzenie służące do mierzenia gęstości cieczy, w którym wykorzystuje się siły wyporu, z jaką ciecz działa na zanurzone w niej ciało stałe; rodzaj densymetru.Cylinder miarowy (pot. menzurka) – naczynie laboratoryjne przeznaczone do odmierzania określonej ilości cieczy. Ma kształt cylindra otwartego z jednej strony. Na jego ściance znajduje się precyzyjna podziałka objętości.
  Cylinder Nesslera – szklane naczynie laboratoryjne o ustalonej objętości. Na ściankach nie ma szczegółowej podziałki objętości (w odróżnieniu od cylindrów miarowych), zaznaczona jest jedynie kreska objętości nominalnej (najczęściej 100 cm³) i ewentualnie jej połowy (wówczas najczęściej 50 cm³).

  Sprzęt laboratoryjny:

  Podstawowy sprzęt szklany i ceramiczny[]

  Sprzęt szklany w trakcie mycia wodą królewską


 • ampuła laboratoryjna lub naczynie Schlenka
 • cylinder miarowy zwany popularnie menzurką
 • cylinder Nesslera
 • eksykator
 • kolba Erlenmeyera – czyli kolba stożkowa
 • kolba miarowa
 • kolba Schlenka
 • kolba ssawkowa
 • kolba
 • krystalizator
 • naczynko wagowe
 • parowniczka
 • probówka
 • rozdzielacz
 • wkraplacz
 • wymrażacz
 • zlewka
 • Pozostały sprzęt szklany[]

 • bagietka
 • biureta
 • chłodnica laboratoryjna
 • głowica rektyfikacyjna
 • kolumna rektyfikacyjna
 • korek szlifowy
 • kranik laboratoryjny
 • krówka destylacyjna
 • lejek Buchnera
 • lejek
 • łącznik destylacyjny
 • łyżeczka do spalań
 • nasadka destylacyjna
 • pipeta
 • płuczka
 • reduktor szlifów
 • retorta
 • szalka Petriego
 • szkiełko zegarowe
 • szlif laboratoryjny
 • oliwka laboratoryjna
 • tygiel Schotta
 • tygiel
 • Podstawowy sprzęt zazwyczaj nieszklany[]

 • czasza grzejna
 • łapa laboratoryjna
 • łaźnia laboratoryjna
 • manometr
 • mieszadło magnetyczne
 • mieszadło mechaniczne
 • moździerz laboratoryjny
 • palnik Bunsena
 • palnik Mécera
 • palnik Teclu
 • palnik
 • parowniczka
 • podnośnik laboratoryjny
 • pompa próżniowa
 • pompa przepływowa
 • pompka wodna (próżniowa)
 • sączek laboratoryjny
 • ssawka laboratoryjna
 • stojak laboratoryjny
 • strzykawka laboratoryjna
 • szpatułka
 • szczypce laboratoryjne
 • termometr laboratoryjny
 • tryskawka
 • wąż laboratoryjny
 • wyparka zwana też ewaporatorem
 • Meble laboratoryjne[]

 • dygestorium
 • kratownica laboratoryjna
 • stołek laboratoryjny
 • stół laboratoryjny
 • Inne urządzenia[]

 • aparat Deana Starka
 • aparat Graefego
 • aparat Kippa
 • aparat Soxhleta
 • areometr
 • autoklaw
 • cannula laboratoryjna
 • eza
 • komora rękawicowa
 • klips do szlifów laboratoryjnych
 • kolumna rektyfikacyjna
 • linia próżniowa
 • pipeta automatyczna
 • reduktor ciśnienia
 • refraktometr
 • subaseal
 • sublimator
 • termostat laboratoryjny
 • wirówka laboratoryjna
 • wiskozymetr
 • wytrząsarka laboratoryjna
 • Zobacz też[]

 • laboratorium
 • techniki laboratoryjne
 • aparatura chemiczna (technika)
 • Refraktometr – przyrząd do badania współczynników załamania światła w różnych środowiskach, przede wszystkim w cieczach (zob. np. refraktometr Abbego). Nowoczesne refraktometry odznaczają się automatyczną kompensacją temperatury i łatwo jest je kalibrować.Krówka destylacyjna - sprzęt laboratoryjny służący do prowadzenia destylacji próżniowej. Łączy chłodnicę z kilkoma kolbkami lub probówkami, w które zbiera się różne frakcje destylowanej cieczy.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pipeta – sprzęt laboratoryjny – rurka szklana lub wykonana z tworzywa sztucznego, służąca do przenoszenia i odmierzania cieczy.
  Tygiel laboratoryjny – sprzęt laboratoryjny o kształcie zbliżonym do kubka, zwykle sprzedawany razem z pokrywką, który służy do wykonywania operacji na substancjach stałych wymagających stosowania wysokiej temperatury, np. pirolizy, suchej destylacji, stapiania metali, wyprażania do suchej masy itp. Wykonywane są zwykle ze specjalnych gatunków porcelany, kwarcu, grafitu lub metali o wysokiej temperaturze topnienia i inertnych chemicznie, takich jak srebro lub platyna. Do przenoszenia tygli służą specjalnie wyprofilowane szczypce. Tygle wykorzystuje się m.in. w analizie ilościowej i mikroanalizie.
  Subaseal - rodzaj gumowego korka stosowanego w laboratoriach chemicznych, który używa się razem z cannulami i igłami laboratoryjnymi.
  Łaźnia – sprzęt laboratoryjny pośredniczący w ogrzewaniu lub chłodzeniu naczyń laboratoryjnych (wraz z ich zawartością). Łaźnia jest naczyniem wypełnionym odpowiednią substancją. Substancja ta może być nagrzewana przez zewnętrzne źródło ciepła w celu przekazywania tego ciepła dalej, poprzez ścianki naczynia laboratoryjnego do podgrzewanej substancji lub przeciwnie, może ona odbierać ciepło od substancji. Naczynie laboratoryjne jest zanurzone lub też otoczone substancją przekazującą ciepło z możliwie wszystkich stron.
  Mieszadło magnetyczne to sprzęt laboratoryjny służący do bezkontaktowego mieszania cieczy w naczyniach laboratoryjnych, jak kolby lub zlewki, a nawet probówki.
  Palnik Mécera (lub Mékera, Meckera) - rodzaj gazowego palnika laboratoryjnego, odmiana palnika Bunsena, którego głównym zastosowaniem jest prażenie próbek do analizy wagowej.
  Reduktor szlifów - to sprzęt laboratoryjny, składający się z dwóch różnych szlifów połączonych krótkim odcinkiem rury szklanej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.