• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sprzęgło

  Przeczytaj także...
  Sprzęgło bezpieczeństwa – rodzaj sprzęgła wyłączającego się (rozłączającego wały) samoczynnie po przekroczeniu założonego momentu obrotowego. Istnieją dwa rodzaje sprzęgieł bezpieczeństwa: z łącznikiem trwałym lub podlegającym zniszczeniu.Sprzęgło kołnierzowe – składa się z dwóch tarcz złączonych śrubami. Jest to sprzęgło znormalizowane. Tarcze osadza się na wałach za pomocą wpustów. W celu zapewnienia współosiowego ustawienia członów (tarcz) sprzęgła wykonuje się wytoczenia środkujące na płaszczyznach czołowych.
  Wał – część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego. Na wale mogą być osadzone: koła zębate, piasty, tarcze hamulcowe itp.
  Komputerowy model sprzęgła zębatego

  Sprzęgło to urządzenie stosowane w budowie maszyn do łączenia wałów w celu przekazywania momentu obrotowego. Inaczej jest to zespół części służących do połączenia dwóch niezależnie obrotowo osadzonych wałów, czynnego – napędowego i biernego – napędzanego, w celu przeniesienia momentu obrotowego.

  Sprzęgło indukcyjne - w teorii napędów elektrycznych jest to mechanizm służący do przenoszenia momentu obrotowego między wałami maszyn. Należy do grupy sprzęgieł elektromagnetycznie sterowanych. Umożliwia długotrwałą i płynną regulację prędkości kątowej i momentu przenoszonego. Sprzęgło elektromagnetyczne przenosi napęd dzięki oddziaływaniu pola magnetycznego, powodującego zaciśnięcie tarczy ciernej lub zestalenie (albo stężenie) proszku lub pasty ferromagnetycznej, znajdujących się pomiędzy elementami napędzającymi i napędzanymi.

  Sprzęgło składa się z członu napędzającego (czynnego) zainstalowanego na wale napędzającym, członu napędzanego (biernego) zainstalowanego na wale napędzanym oraz elementów łączących. Elementem łącznym może być jedna lub więcej części maszynowych lub czynnik, tak jak to ma miejsce w sprzęgle hydrokinetycznym.

  Sprzęgło wychylne znane także pod nazwą sprzęgło Cardana, przegub Cardana lub przegub krzyżakowy – sprzęgło przymusowe nierozłączne, kompensacyjne (sprzęgło nierozłączne, mechaniczne, samonastawne, kątowe – według hierarchii Podstaw Konstrukcji Maszyn), rodzaj przegubu asynchronicznego.Sprzęgło palcowe - sprzęgło przymusowe, kompensacyjne, stałe. Człon czynny i bierny są kolistymi tarczami (1), których piasty (2) zamontowane są na wałach przy użyciu połączenia wpustowego (3). Oba człony połączone są za pomocą śrub (4). W jednej z tarcz śruby osadzone są w gumowych tulejach (5). Guma może absorbować drgania powstające na wale napędowym oraz w pewnym zakresie kompensować obciążenia dynamiczne w czasie rozruchu i hamowania.

  Dzięki sprzęgłom silniki, zespoły układu napędowego oraz mechanizmy robocze można wykonywać w postaci odrębnych zespołów maszyn i urządzeń, a następnie łączyć je za pomocą montażu. Stosowanie różnych sprzęgieł umożliwia również spełnienie wielu innych zadań, które wymagałyby bardzo skomplikowanej konstrukcji maszyn, a nawet byłyby niemożliwe do wykonania.

  Sprzęgło tulejowe – sprzęgło przymusowe sztywne, stałe. Elementem łączącym, który jednocześnie pełni funkcje członu czynnego i biernego, jest tuleja (1) osadzona na wałach przy zastosowaniu połączenia wpustowego (2). Wzdłużnemu przesuwaniu się tulei zapobiega wkręt lub kołek (3).Sprzęgła sterowane jest to sprzęgło wyposażone w urządzenia, za którego pomocą pracownik obsługujący maszynę lub urządzenie może dokonywać połączenia lub rozłączenia członów sprzęgła. W zależności od rodzaju pracy łączenie lub rozłączanie sprzęgła może następować w czasie spoczynku albo w ruchu. O konstrukcji tego sprzęgła może decydować również kierunek momentu i ruch obrotowy przy włączaniu oraz warunki wyłączania: przy biegu luzem czy też pod obciążeniem.

  Podział sprzęgieł[]

  Podział szprzęgieł
 • ze względu na sposób połączenia członów
 • sprzęgła nierozłączne
 • sprzęgła rozłączne
 • ze względu na kierunek przekazywania mocy
 • sprzęgła jednokierunkowe
 • sprzęgła dwukierunkowe
 • ze względu na to, czy człon napędzany porusza się z tą samą prędkością obrotową co napędzający
 • sprzęgła przymusowe
 • sprzęgła poślizgowe
 • sprzęgło cierne
 • sprzęgło indukcyjne
 • sprzęgło hydrokinetyczne
 • sprzęgło wiskotyczne
 • sprzęgła przeciążeniowe (bezpieczeństwa)
 • sprzęgła rozruchowe
 • sprzęgła wyprzedzeniowe
 • sprzęgła posiłkowe
 • sprzęgła rozruchowo-przeciążeniowe
 • Zaawansowany podział sprzęgieł[]

 • nierozłączne
 • niepodatne skrętne
 • sztywne proste
 • tulejowe
 • kołnierzowe
 • łubkowe
 • luźne
 • proste
 • kłowe
 • zębate
 • Oldhama
 • przegubowe, przeguby napędowe
 • Cardana
 • Rzeppa
 • Weissa
 • Birfielda
 • Tracta
 • dwukrzyżakowe
 • membranowe
 • sprężynowe
 • podatne skrętne
 • oponowe
 • palcowe
 • sprężynowe
 • rozłączne
 • sterowane z zewnątrz
 • włączane przy różnej prędkości obrotowej
 • cierne
 • tarczowe
 • wielopłytkowe cierne
 • promieniowe
 • osiowe
 • obwodowe
 • stożkowe cierne
 • włączane przy równej prędkości obrotowej
 • kształtowe
 • kłowe
 • zębate
 • samoczynne
 • sterowane siłą bezwładności
 • cierne
 • rozruchowe
 • proszkowe
 • sterowane kierunkiem napędu
 • jednokierunkowe
 • kłowe
 • zapadkowe cierne
 • bezpieczeństwa
 • sterowane momentem obrotowym
 • kołkowe
 • cierne
 • samonastawne
 • podatne
 • sterowane
 • elektromagnetyczne
 • hydrokinetyczne
 • odśrodkowe
 • półodśrodkowe
 • Zobacz też[]

 • para kinematyczna
 • przegub
 • sprzęgło sygnałowe
 • Przypisy

  1. Mały Poradnik Mechanika tom II, praca zbiorowa, WNT, Warszawa 1994, ISBN 83-204-1705-8.
  Sprzęgło tarczowe – sprzęgło poślizgowe posiadające jedną lub wiele tarcz (płytek ciernych), w którym przeniesienie napędu odbywa się za pomocą siły tarcia.Sprzęgło wielopłytkowe cierne jest zwielokrotnionym sprzęgłem tarczowym. Płytki cierne są osadzone na przemian: jedna wewnątrz, następna na zewnątrz. Płytki w tulejach są osadzone na wypustach. Włączenie sprzęgła następuje w wyniku przesunięcia nasuwy, która za pomocą dźwigni dociska zespół płytek.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sprzęgło oponowe - sprzęgło przymusowe, kompensacyjne, stałe. Człon czynny i bierny są kolistymi tarczami (1), których piasty (2) zamontowane są na wałach przy użyciu połączenia wpustowego (3). Oba człony połączone są za pomocą gumowej opony (4). Guma może absorbować drgania powstające na wale napędowym oraz w pewnym zakresie kompensować obciążenia dynamiczne w czasie rozruchu i hamowania.
  Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.
  Przegub Rzeppa – przegub homokinetyczny kulowy, w którym sześć kul przenoszących moment obrotowy znajduje się w rowkach prowadzących, wykonanych na wewnętrznych powierzchni kulistej oprawy oraz zewnętrznej powierzchni piasty. Kule są utrzymywane w określonym położeniu przez koszyk, którego położenie ustalane jest przez dźwigienkę sterującą. Końce tej dźwigienki są osadzone na napędzającej i napędzanej części przegubu. Poważną wadą tego mechanizmu jest mała trwałość. W roku 1957 firma Birfield dopracowała ten rodzaj przegubu tworząc przegub Birfielda (zwany też przegubem Birfielda – Rzeppy).
  Przegub dwukrzyżakowy – przegub złożony z dwu połączonych ze sobą przegubów krzyżakowych. Przez odpowiednią geometrię można zapewnić równobieżność wałka wejściowego i wyjściowego, mimo tego, że wałek pośredni będzie poruszał się z cyklicznie zmienną prędkością.
  Montaż jest łączeniem oddzielnych części w całość. W technice wiąże się to ze składaniem elementów w zespoły konstrukcyjne, a tych w maszyny i urządzenia. Działania montażowe realizowane są w oparciu o dokumentację techniczną.
  Sprzęgło odśrodkowe – rodzaj sprzęgła ciernego, które samoczynnie łączy wałek wejściowy z wyjściowym po przekroczeniu pewnej prędkości obrotowej.
  Przegub – połączenie ruchowe dwu członów mechanizmu. Człony te mogą wykonywać tylko względne obroty wokół jednej, dwu lub trzech osi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.