• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sprawdzian - egzamin

  Przeczytaj także...
  Program czterech reform – opracowany i wprowadzony przez rząd Jerzego Buzka program złożony z czterech reform: oświatowej, emerytalnej, administracyjnej i zdrowotnej.Mirosław Orzechowski (ur. 28 września 1957 w Łodzi) – polski polityk, scenarzysta, dziennikarz i publicysta, poseł na Sejm V kadencji, były wiceminister edukacji, dwukrotny p.o. prezesa Ligi Polskich Rodzin.
  Sejm Czteroletni (Sejm Wielki) – sejm zwołany 6 października 1788 za zgodą cesarzowej Rosji Katarzyny II w Warszawie, obradujący do 29 maja 1792 pod węzłem konfederacji pod laską marszałka konfederacji koronnej Stanisława Małachowskiego i mający na celu, w zamyśle organizatorów, przywrócenie pełnej suwerenności i przyspieszenie rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od grudnia 1790 roku obradował w podwojonym składzie.

  Sprawdzian – szerokie pojęcie stosowane na określenie różnego typu działań mających na celu weryfikację wiedzy, stanu rzeczy, itp.

  Egzamin gimnazjalny – egzamin, podczas którego sprawdzane są opanowanie wiadomości i umiejętności nabytych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Egzamin odbywa się corocznie w kwietniu.Egzamin maturalny – egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2005 roku wśród absolwentów szkół średnich, wprowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Egzamin ten zastąpił egzamin dojrzałości (tzw. "starą maturę").

  Szkoły podstawowe i średnie[]

  Sprawdzian szkolny jest to zwykle krótsza od klasówki, lecz dłuższa od kartkówki pisemna forma sprawdzenia stanu wiedzy uczniów w tego typu szkołach. Obejmuje przeważnie tylko jedną klasę szkolną i jest pisany przez wszystkich uczniów w tym samym czasie. Sprawdzian różni się od klasówki tym, że jest zwykle znacząco krótszy i jest bardziej nastawiony na sprawdzenie bieżących wiadomości nabytych na ostatnich lekcjach. Forma sprawdzianu może być różna: rozwiązanie zadania, napisanie rozprawki, odpowiedzi na pytania lub uzupełnienie testu.

  Kartkówka – krótka forma sprawdzianu wiedzy, obowiązująca w szkołach na poziomie: szkoły podstawowej, gimnazjum, technikum i liceum. Nazwa pochodzi od tego, że kartkówki zazwyczaj pisze się na kartkach wyrwanych z zeszytu. Przeważnie trwa od 5 do 20 minut. Porusza zwykle zakres tematyczny z około trzech ostatnich lekcji, choć może być większa (do jednego tematu obejmującego kilka ostatnich lekcji), jak i mniejsza (ostatnia lekcja, praca domowa na dzień bieżący). Zwykle nie jest zapowiedziana, przez co w wielu szkołach oceny z kartkówek są równoważne ocenom z odpowiedzi ustnej.Jerzy Karol Buzek (ur. 3 lipca 1940 w Śmiłowicach na Zaolziu) – polski polityk, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji oraz premier rządu RP w latach 1997–2001, od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, w latach 2009–2012 jego przewodniczący. Kawaler Orderu Orła Białego.

  Czasami jednak słowo to może być tożsame ze słowem klasówka.

  Sprawdzian przeprowadzany w 6. klasie szkoły podstawowej[]

  Sprawdzianem nazywany był też egzamin zewnętrzny, do którego do roku szkolnego 2015/2016 włącznie przystępowali obowiązkowo wszyscy absolwenci polskich sześcioletnich szkół podstawowych. Po raz pierwszy przeprowadzono go w 2002, co związane było z reformą systemu oświaty wprowadzaną w ramach programu czterech reform przez rząd Jerzego Buzka. Nieprzystąpienie do sprawdzianu wiązało się z koniecznością powtórzenia klasy szóstej.

  Praca klasowa (potocznie klasówka, zwrot używany częściej niż jej bardziej formalny źródłosłów) – pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Klasówka sprawdza wiedzę zwykle całej klasy szkolnej a jej uczniowie piszą ją przeważnie w tym samym czasie i miejscu (zwykle w klasie szkolnej, w której mają zajęcia z danego przedmiotu). Nie stosuje się tego terminu dla sprawdzianu ustnego.Wikipedia – wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii działającej w oparciu o zasadę otwartej treści. Funkcjonuje wykorzystując oprogramowanie MediaWiki (jęz. hawajski: wiki wiki = „szybko”), wywodzące się z koncepcji WikiWikiWeb, umożliwiające edycję każdemu użytkownikowi odwiedzającemu stronę i aktualizację jej treści w czasie realnym. Słowo Wikipedia jest neologizmem powstałym w wyniku połączenia wyrazów wiki i encyklopedia. Slogan reklamowy Wikipedii brzmi: „Wolna encyklopedia, którą każdy może redagować”.

  Sprawdzian miał na celu ocenienie umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Miał on formę ponadprzedmiotowego, pojedynczego testu z zestawem pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz otwartych. Oceniany był w skali od 0 do 40 punktów.

  Szkoła podstawowa – pierwszy etap formalnej edukacji. W większości krajów nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. Nauczanie poza szkołą tzw. edukacja domowa legalne jest m.in. w krajach anglosaskich, w Chile i na Tajwanie.Egzaminy zewnętrzne w Polsce – system egzaminów zewnętrznych wprowadzany jest w Polsce od roku 1999. Egzaminy przeprowadzane są na zakończenie każdego szczebla edukacji. Części pisemne tych egzaminów są oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych zatrudnianych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

  Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian składał się z dwóch części. Pierwsza sprawdzała opanowanie wiadomości i umiejętności z języka polskiego i matematyki, a druga – z języka obcego.

  Sprawdzian ten nie miał prawnego statusu egzaminu, a powszechny proces dokonywania na jego podstawie rekrutacji do szkół gimnazjalnych był nielegalny. Sprawdzianu nie można było nie zdać – nie był wyznaczony limit punktów potrzebnych do uzyskania zaliczenia. Wynikało to z faktu, że w założeniu sprawdzian miał być przede wszystkim źródłem wiedzy na temat aktualnego stanu edukacji początkowej w Polsce, a nie narzędziem selekcji uczniów do gimnazjów.

  Komisja Edukacji Narodowej (KEN, pełna nazwa: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) – centralny organ władzy oświatowej, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, za zgodą ambasadora rosyjskiego Ottona Magnusa von Stackelberga.

  Błędy w treści sprawdzianu[]

  W 2007 r. w treści sprawdzianu znalazł się błąd. Według autorów testu „pierwszym ministerstwem oświaty w Polsce i w Europie była Komisja Edukacji Narodowej powołana w 1773 r. przez Sejm Czteroletni”. Autorzy powołali się na Wikipedię jako na źródło tej informacji, choć w rzeczywistości w Wikipedii taki błąd nigdy nie zaistniał. Mirosław Orzechowski przeprosił uczniów za błąd w teście. Według postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną za błąd okazał się być odpowiedzialny jeden z autorów testu, wobec którego wyciągnięto konsekwencje służbowe.

  Przypisy

  Zobacz też[]

 • egzamin maturalny
 • egzamin gimnazjalny
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona CKE o sprawdzianie • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.