• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sprężone powietrze

  Przeczytaj także...
  Pneumatyka – nauka, będąca działem inżynierii mechanicznej, zajmująca się konstruowaniem i praktycznym wykorzystaniem urządzeń, w których przekazywanie energii i sterowanie realizowane jest za pomocą sprężonego powietrza (bądź innego gazu o podobnych właściwościach) jako czynnika roboczego.Paintball – rodzaj gry zespołowej, polegającej na prowadzeniu pozorowanej walki przy użyciu markerów, urządzeń zbliżonych kształtem i zasadą działania do broni pneumatycznej, które za pomocą sprężonego powietrza lub dwutlenku węgla wyrzucają kulki wypełnione farbą na bazie żelatyny spożywczej. Trafienie przeciwnika, podczas którego kulka rozbija się, pozostawiając kolorowy ślad (nazywany przez graczy splatem) na ciele, masce bądź markerze zawodnika, powoduje jego eliminację z gry.
  Powietrze (łac. aër) – mieszanina gazów i aerozoli składająca się na atmosferę ziemską. Pojęcie jest stosowane przede wszystkim w odniesieniu do tej części powłoki gazowej, której chemiczny skład jest wyrównany wskutek cyrkulacji gazów w troposferze (zob. homosfera, warstwa o grubości do 100 km), bywa jednak odnoszone również do wszystkich sfer ziemskiej atmosfery, o różnym składzie chemicznym i właściwościach fizycznych.

  Sprężone powietrze jest to powietrze utrzymywane pod pewnym ciśnieniem, które zwykle jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego. W krajach europejskich ok. 8-10% energii elektrycznej jest wykorzystywanej do wytwarzania sprężonego powietrza. Stanowi to liczbę 80 terawatogodzin w ciągu roku.

  Nurkowanie – przebywanie pod wodą przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu lub na tzw. zatrzymanym oddechu (freediving), w celach rekreacyjnych, sportowych, naukowych, technicznych, ratunkowych lub militarnych. Nurkowanie ze sprzętem (ang. scuba diving) oraz nurkowanie na zatrzymanym oddechu jest zaliczane do sportów ekstremalnych.Silnik o zapłonie samoczynnym (znany powszechnie jako silnik wysokoprężny lub silnik Diesla, ZS) – silnik cieplny spalinowy tłokowy o spalaniu wewnętrznym, w którym ciśnienie maksymalne czynnika jest znacznie większe, niż w silnikach niskoprężnych (z zapłonem iskrowym), a do zapłonu paliwa nie jest wymagane żadne zewnętrzne źródło energii, ma miejsce zapłon samoczynny. Do cylindra dostarczane jest powietrze, kiedy tłok zbliża się do swojego GMP następuje wtrysk paliwa, które następnie spala się po przekroczeniu w komorze spalania temperatury jego zapłonu. Do zainicjowania zapłonu nie są potrzebne tak jak w przypadku silnika o zapłonie iskrowym zewnętrzne źródła ciepła. Stopień sprężania w silnikach wysokoprężnych mieści się w przedziale 12-25.

  Zastosowanie[]

  Sprężone powietrze jest czwartym w kolejności najczęściej wykorzystywanym medium, zaraz po elektryczności, gazie ziemnym, i wodzie. W przeliczeniu na jednostki energii elektrycznej niezbędne do jego wytworzenia jest to medium najdroższe z wszystkich wcześniej wymienionych.

  Airsoft – gra zespołowa wykorzystująca pneumatyczne elektryczne, gazowe i sprężynowe repliki broni palnej strzelające plastikowymi kulkami o kalibrze 6 (rzadziej 8) mm, np.: AK, M16, M60.Osuszacz – urządzenie pneumatyczne, którego zadaniem jest usunięcie wilgoci ze sprężonego powietrza do wymaganego ciśnieniowego punktu rosy. Do zastosowań przemysłowych przyjmuje się jako powietrze wystarczająco suche mające wilgotność 21% (przy temp. 27 °C i ciśnieniu 0,7 MPa).

  Sprężone powietrze między innymi może być wykorzystywane w:

 • pneumatyce, gdzie energia sprężonego gazu wykonuje pracę.
 • systemach zasilania samochodów napędzanych silnikami pneumatycznymi
 • układach magazynujących energię
 • sportach nurkowych, jednostkach straży pożarnej do napełniania butli z powietrzem oddechowym.
 • przemyśle elektronicznym do czyszczenia komponentów elektronicznych, które nie mogą być czyszczone np. wodą.
 • systemach hamulcowych i zasilających pantografy lokomotyw elektrycznych
 • systemach hamulcowych pojazdów samochodowych
 • systemach rozruchowych silników wysokoprężnych (diesel) na statkach
 • zasilaniu wszelkiego typu karabinków pneumatycznych: paintball, airsoft, PCP,
 • zasilaniu narzędzi pneumatycznych (klucze, szlifierki, wkrętarki)
 • Zobacz też[]

 • Osuszacz powietrza
 • Sprężarka powietrza
 • Przypisy

  1. Paineilma hukkaa 15 hiilivoimalan tuotannon
  2. Yuan, C., Zhang, T., Rangarajan, A., Dornfeld, D., Ziemba, B., and Whitbeck, R. “A Decision-based Analysis of Compressed Air Usage Patterns in Automotive Manufacturing”, Journal of Manufacturing Systems, 25 (4), 2006, pp.293-300
  3. Wiliam Scales, David M. McCulloch Best Practices for Compressed Air Systems - second edition. 2003,2007 and 2009,The Compressed Air Challenge Inc. page 117

  Linki zewnętrzne[]

 • World's largest glossary of terms relating to compressed air
 • A source of original articles and information related to compressed air and pneumatics
 • Compressed Air and Gas Institute
 • Encyklopedia pneumatyki
 • Artykuł o sprężonym powietrzu i kompresorach
 • Ciśnienie – wielkość skalarna określona jako wartość siły działającej prostopadle do powierzchni podzielona przez powierzchnię na jaką ona działa, co przedstawia zależność:Zbiornik wyrównawczy ciśnienia – rodzaj akumulatora hydraulicznego energii występujący w urządzeniach pneumatycznych lub hydraulicznych. Ma on na celu:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sprężarka – maszyna energetyczna, której zadaniem jest podwyższenie ciśnienia gazu lub wymuszenie jego przepływu (nadanie energii kinetycznej).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.