• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spowolnienie psychoruchowe

  Przeczytaj także...
  Napęd (niem. Antrieb) – pojęcie stosowane w psychiatrii na określenie wyjściowego tempa procesów psychicznych i ruchowych danej osoby, składające się na jego temperament, utożsamiane zazwyczaj z aktywnością złożoną, spontanicznością. Zaburzenia napędu występują jako objaw zaburzeń psychicznych. Do najczęstszych zaburzeń napędu psychoruchowego należą:

  Spowolnienie psychoruchowe- obniżenie napędu psychoruchowego, obejmuje spowolnienie myślenia oraz zmniejszenie ruchliwości chorego. Spowolnienie psychoruchowe może powodować widoczne spowolnienie fizycznych i emocjonalnych reakcji, w tym mowy i uczuć. Najczęściej występuje u osób z dużą depresją, jak również w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, a także wiąże się z niekorzystnymi skutkami niektórych leków, takich jak benzodiazepiny. Szczególnie w placówkach lecznictwa zamkniętego, spowolnienie psychoruchowe może wymagać zwiększenia opieki pielęgniarskiej w celu zapewnienia odpowiedniego nawodnienia i karmienia chorego. Spowolnienie psychoruchowe może znacznie utrudniać uzyskanie od chorego świadomej zgody na leczenie.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.