• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spontaniczne namagnesowanie

  Przeczytaj także...
  Szereg – konstrukcja umożliwiająca wykonanie uogólnionego dodawania przeliczalnej liczby składników. Przykładem znanego szeregu jest dychotomia Zenona z EleiFunkcje hiperboliczne – funkcje zmiennej rzeczywistej lub zespolonej będących sumą, różnicą lub ilorazem funkcji eksponencjalnych określone następująco:
  Fluktuacje kwantowe – chwilowe zmiany ilości energii w pewnym punkcie przestrzeni. Możliwość istnienia kwantowych fluktuacji jest konsekwencją zasady nieoznaczoności.

  Namagnesowanie spontaniczne (pozostałość magnetyczna) – namagnesowanie przy zerowym zewnętrznym polu magnetycznym (ale po jego uprzednim nasyceniu materiału).

  Analiza matematyczna zjawiska[ | edytuj kod]

  Przybliżenie pola średniego polega na zaniedbaniu fluktuacji kwantowych:

  W ten sposób mamy i wtedy operator można zastąpić przez Model Heisenberga można w przybliżeniu średniego pola zapisać jako

  Model Heisenberga - model stosowany w fizyce ciała stałego, który opisuje układ oddziałujących spinów za pomocą hamiltonianu:Przemiana fazowa (przejście fazowe) – proces termodynamiczny, polegający na przejściu jednej fazy termodynamicznej w drugą, zachodzący w kierunku zapewniającym zmniejszenie energii swobodnej układu

  gdzie jest polem molekularnym

  Magnetyzacja (namagnesowanie) jest właściwością materiałów (m.in. magnesów), która opisuje pole magnetyczne wytwarzane przez materiał. Przez magnetyzację rozumie się także wielkość fizyczną określającą wytwarzane przez materiał pole magnetyczne, definiuje się ją przez określenie momentów magnetycznych wytworzonych w jednostce objętości. Głównymi składnikami magnetyzacji są orbitalne i spinowe momenty magnetyczne elektronów.Teoria przejść fazowych – dziedzina fizyki znajdująca się na pograniczu termodynamiki fenomenologicznej, fizyki materiałowej, chemii fizycznej, teorii pola. Jest to dziedzina zajmująca się doświadczalnym i teoretycznym opisem tak zwanych zjawisk krytycznych zachodzących podczas przejść fazowych.

  Gdy istnieje rozwiązanie, nawet gdy zewnętrzne pole magnetyczne

  ze średnim namagnesowaniem

  gdzie:

  Jest to samouzgodnione równanie na pole molekularne które można zapisać w postaci

  określa temperaturę przejścia fazowego

  Rozwiązaniem jest przecięcie prostej z funkcją tgh(x). Funkcja ma rozwinięcie w szereg

  Samouzgodnione równanie daje w tym przybliżeniu wynik teorii przejść fazowych Landaua

  Równanie to wyznacza minimum (dokładniej ekstremum) energii swobodnej

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa 1999.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 1.173 sek.