• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spodnje Bohinjske

  Przeczytaj także...
  Grzbiet górski – obszar położony wzdłuż linii grzbietowej łączący znaczące szczyty i przełęcze danego pasma górskiego (formacji górskiej).Kser – szczyt górski o wysokości 1900 m n.p.m. w Alpach Julijskich w Słowenii. Znajduje się na grzbiecie górskim Spodnje Bohinjske, pomiędzy szczytem Mahavšček, a Tolminskim Kukiem.
  Tolminski Kuk – najwyższy szczyt górski grzbietu Spodnje Bohinjske o wysokości 2085 m n.p.m. znajdujący się w Alpach Julijskich w Słowenii.
  Szczyt górski Rodica

  Spodnje Bohinjske, także Bohinjsko-Tolminske góry – najdłuższy grzbiet górski w Słowenii, w Alpach Julijskich, na terenie Triglavskiego Parku Narodowego.

  Znajduje się tam 30 szczytów górskich:

 • Bogatin (1977 m n.p.m.)
 • Mahavšček (2008 m n.p.m.)
 • Vrh Škrli (1924 m n.p.m.)
 • Kser (1900 m n.p.m.)
 • Vrh Planje (1971 m n.p.m.)
 • Tolminski Kuk (2085 m n.p.m.)
 • Szczyt górski Črna prst
  Szczyt górski Novi vrh
  Zeleni vrh (2051 m n.p.m.)
 • Mali vrh (2015 m n.p.m.)
 • Podrta gora (2061 m n.p.m.)
 • Vrh Konte (2014 m n.p.m.)
 • Vrh nad Škrbnino (2054 m n.p.m.)
 • Meja (1996 m n.p.m.)
 • Zahodni Rušnati vrh (1923 m n.p.m.)
 • Vzhodni Rušnati vrh (191 m n.p.m.)
 • Snežni vrh (1863 m n.p.m.)
 • Vrh Krnic (1896 m n.p.m.)
 • Vogel (1922 m n.p.m.)
 • Vrh Dlani (1862 m n.p.m.)
 • Šija (1880 m n.p.m.)
 • Zadnja Suha (1796 m n.p.m.)
 • Lepa Suha (1776 m n.p.m.)
 • Mala Rodica (1901 m n.p.m.)
 • Rodica (1966 m n.p.m.)
 • Novi vrh (1944 m n.p.m.)
 • Raskovec (1967 m n.p.m.)
 • Szczyt górski Rodica
  Matajurski vrh (1936 m n.p.m.)
 • Poljanski vrh (1897 m n.p.m.)
 • Konjski vrh (1877 m n.p.m.)
 • Četrt (1832 m n.p.m.)
 • Črna prst (1844 m n.p.m.)
 • Fauna i flora[ | edytuj kod]

  Występują tam gatunki rzadkie oraz endemiczne m.in. obuwik pospolity, Bohinjska perunika, czy goryczka krótkołodygowa. Na szczytach powyżej 2000 m n.p.m. występuje pięciornik lśniący, Eritrichum nanum, Gentiana terglouensis, czy Crepis terglouensis.

  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Endemit – takson (najczęściej gatunek) unikatowy dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym obszarze, nigdzie indziej nie występujący naturalnie.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

   Wykaz literatury uzupełniającej: Spodnje Bohinjske.
 • Acta geographica, tom 26. SAZU., 1987.
 • Justi Carey: The Julian Alps of Slovenia: Mountain Walks and Short Treks. Cicerone Press Limited, 2015. ISBN 1-78362-194-X.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dobrodošli na strani pespoti.si :: Pešpoti, www.pespoti.si [dostęp 2019-11-19].
  2. Bojan Ambrožič, Prečenje Spodnjih Bohinjskih gora, Bojan Ambrožič, 13 października 2018 [dostęp 2019-11-19] (słoweń.).
  3. Trenutne razmere, hribi.net [dostęp 2019-11-20].
  4. Botanične posebnosti Bohinja, Bohinj.si, 6 stycznia 2017 [dostęp 2019-11-20] (słoweń.).
  Vrh Planje – szczyt górski o wysokości 1971 m n.p.m. w Alpach Julijskich w Słowenii. Znajduje się w paśmie górskim Spodnje bohinjske, pomiędzy szczytem Mahavšček, a Tolminskim Kukiem. Vogel – szczyt o wysokości 1922 w południowo-wschodniej części Alp Julijskich w Słowenii, w granicach Triglavskiego Parku Narodowego. Jest znany przede wszystkim z ośrodka narciarskiego tej samej nazwy, który sięga do szczytu bocznego o nazwie Šija i wysokości 1880.
  Warto wiedzieć że... beta

  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.
  Szczyt – w ścisłym znaczeniu: najwyższy punkt wypukłej formy terenu: góry, grzbietu, grani, wzgórza, wydmy itp. Powszechnie jednak stosuje się określenie "szczyt" jako synonim całej góry, zwłaszcza o dużej wysokości względnej i stromych stokach. W fachowej literaturze dla określenia najwyższej części, czyli czubka góry, czy turni, stosuje się określenie wierzchołek. I tak np. przez pojęcie Śnieżnica rozumie się całą górę Śnieżnica mającą 3 wierzchołki: Na Budzaszowie, Wierchy i Nad Stambrukiem.
  Park Narodowy Triglav (słoweń. Triglavski narodni park) – jedyny park narodowy w Słowenii, położony w Alpach Julijskich. Nazwa parku pochodzi od góry Triglav, najwyższego szczytu w Słowenii, który wznosi się niemal w samym środku parku, górując nad całym jego obszarem.
  Alpy Julijskie (słoweń. Julijske Alpe, wł. Alpi Giulie) – część Alp Wapiennych rozciągające się równoleżnikowo na długości ok. 100 km od północno-wschodnich Włoch, do Słowenii. Ograniczone są od północy doliną Sawy, a na zachodzie dolinami Tagliamento i Felli. Od Alp Karnickich oddziela je rejon Pontebba-Tarvisio.
  Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus L.) – gatunek rośliny z rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Polska nazwa obuwik nadana została ze względu na charakterystyczny kształt warżki. Pod nazwą trzewika trzewiczlika roślinę tę opisał polski botanik Jan Krzysztof Kluk.
  Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.