• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów

  Przeczytaj także...
  Szkoła – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.Internat (łac. internus – wewnętrzny) – prowadzony przez szkołę zakład opiekuńczy dla młodzieży uczącej się poza miejscem zamieszkania.
  Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy (skrót: SFOS) utworzony w 1945 roku, miał na celu wspomóc odbudowanie wojennych zniszczeń w Warszawie.
  Szkoła przy ul. Słowackiego 54/60 w Poznaniu zmodernizowana dzięki środkom Funduszu

  Społeczny Fundusz Budowy Szkół i Internatów - polski fundusz stworzony w 1966, celem budowy nowych lub modernizacji istniejących szkół i internatów. Gromadził środki społeczne.

  Fundusz powstał z połączenia dwóch wcześniej istniejących funduszy:

  Fundusz - zasób środków finansowych bądź majątkowych przeznaczonych na jakiś cel. Także instytucja rozporządzająca tymi środkami.
 • Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i Kraju (SFOSiK) - działającego od 1945,
 • Społecznego Funduszu Budowy Szkół Tysiąclecia - działającego od 1959.
 • W 1973 przekształcony został w Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia.

  Przypisy

  Bibliografia[]

  1. wp.pl Encyklopedia - dostęp 14.8.2012  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.