• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Społeczeństwo wiedzy

  Przeczytaj także...
  Peter Ferdinand Drucker (ur. 19 listopada 1909 k. Wiednia, zm. 11 listopada 2005 w Claremont, k. Los Angeles) – ekspert ds. zarządzania. Badacz procesów organizacji i zarządzania w korporacjach oraz organizacjach non-profit. Profesor Katedry Nauk Społecznych i Zarządzania Uniwersytetu w Claremont (Claremont Graduate University) w Kalifornii. Nazywany ojcem-założycielem zarządzania lub papieżem zarządzania.Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.
  Cybernetyka (gr. kybernetes "sternik; zarządca" od kybernán "sterować; kontrolować") – nauka o systemach sterowania oraz związanym z tym przetwarzaniu i przekazywaniu informacji (komunikacja).

  Społeczeństwo wiedzy – model społeczny, w którym kluczową rolę odgrywa nauka i kapitał intelektualny.

  Społeczeństwo wiedzy cechuje się:

 • dominującą rolą sektora usług w gospodarce,
 • rozwój sektora finansów i ubezpieczeń, a także ochrony zdrowia, oświaty i nauki,
 • wzrastającą rolą specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej,
 • dużą rolą ekspertów w podejmowaniu decyzji o charakterze indywidualnym,
 • wiedza teoretyczna posiada centralne znaczenie jako źródła innowacji,
 • tworzenie technologii intelektualnych, jako podstawy podejmowania decyzji społecznych.
 • Termin społeczeństwo wiedzy został po raz pierwszy użyty w 1947 roku przez Norberta Wienera w książce dotyczącej relacji między cybernetyką i społeczeństwem. W 1969 roku tego terminu użył również Peter Drucker. Powszechnie wykorzystywano go od lat 90. XX wieku.

  Kapitał intelektualny może być rozumiany jako pochodna terminów kapitał i intelekt. W wyniku koniunkcji tych dwóch znaczeń może powstać następująca definicja kapitału intelektualnego: kapitał intelektualny to wytworzone bogactwo, powstałe z wiedzy zatrudnionych pracowników przedsiębiorstwa zaangażowanych w stały proces przyrostu jego wartości.Język francuski (fr. langue française lub français) – język pochodzenia indoeuropejskiego z grupy języków romańskich. Jako językiem ojczystym posługuje się nim ok. 80 mln ludzi: ok. 65 mln Francuzów, ok. 4,5 mln Belgów (czyli 42%), ok. 1,5 mln Szwajcarów (czyli 20%), a także ok. 8 mln mieszkańców kanadyjskich prowincji Québec, Ontario i Nowy Brunszwik. Ok. 201 milionów osób na całym świecie używa francuskiego jako języka głównego (oszacowanie z 2009 r. według Organisation mondiale de la Francophonie), a 72 miliony jako drugiego języka codziennego (w tym krajach Maghrebu). Wiele z tych osób mieszka w krajach, w których francuski jest jednym z języków urzędowych, bądź powszechnie używanych (54 kraje). Paradoksalnie, w Algierii, Maroku, i Tunezji, gdzie nie ma statusu języka urzędowego, jest bardziej rozpowszechniony niż w wielu krajach Czarnej Afryki, w których jest jedynym językiem urzędowym.

  Przypisy

  1. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz: Społeczeństwo wiedzy Instytucjonalna analiza czynników promujących nowy model społeczny (pol.). Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ. [dostęp 2014-10-17].
  2. Michel Foucault, Gry władzy, tłum. T. Komendant, [w:] Literatura na świecie, nr 6/1988
  3. Janusz Morbitzer: Od motyki do komputera, czyli droga do społeczeństwa informacyjnego (pol.). [dostęp 2014-10-17].
  4. Philippe Breton: La “société de la connaissance” : généalogie d’une double réduction (fr.). [dostęp 2014-10-18]. s. 45-57.
  5. UNESCO: Towards Knowledge Societies. 2005, s. 20. ISBN 92-3-204000-X.
  6. Sally Burch: Société de l’information /Société de la connaissance (fr.). 29.05.2006. [dostęp 2014-10-18].
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Norbert Wiener (ur. 26 listopada 1894 r. w Columbii - zm. 18 marca 1964 r. w Sztokholmie) — amerykański matematyk pochodzenia polsko-żydowskiego, twórca cybernetyki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.