• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Splot szyjny

  Przeczytaj także...
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL – polskie wydawnictwo istniejące od 1945 roku, wydające literaturę fachową dla pracowników systemu opieki zdrowotnej, podręczniki szkolne i akademickie i publikacje popularnonaukowe. Do 1993 roku państwowe wydawnictwo istniało pod nazwą Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich (PZWL). W 1998 roku nastąpiła prywatyzacja, aktualnie stanowi część grupy wydawniczej PWN.Nerwy nadobojczykowe (łac. nervi supraclaviculares) – nerwy człowieka będące gałęzią splotu szyjnego. Odchodzą one od kręgów szyjnych C3 i C4 lub tylko od C4.
  Nerw poprzeczny szyi, nerw skórny szyi (łac. nervus transversus colli, nervus cutaneus colli) – gałąź splotu szyjnego. Wychodzi spod mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, zawija się poziomo dokoła tylnego brzegu tego mięśnia, biegnie następnie do przodu krzyżując od tyłu żyłę szyjną zewnętrzną i kieruje się do góry przebijając mięsień szeroki szyi.
  Splot szyjny według Graya

  Splot szyjny (łac. plexus cervicalis) – tworzą go gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych od C1 do C4. Łączą się ze sobą łukowatymi pętlami, które przebiegają bocznie od wyrostków poprzecznych trzech pierwszych kręgów szyjnych. Sam splot leży bocznie i do przodu od wyrostków poprzecznych górnych kręgów szyjnych, przed głębokimi mięśniami szyi. Od strony przedniej przykryty jest blaszką przedkręgową powięzi szyjnej, którą przebijają gałęzie biegnące do przodu.

  Pętla szyjna (ansa cervicalis) - jedna z gałęzi długich splotu szyjnego; składa się z dwu gałęzi: górnej i dolnej, przy czym gałąź dolna odchodzi od splotu bezpośrednio, a gałąź górna na znacznej długości biegnie w obrębie nerwu podjęzykowego.Mięsień czworoboczny (łac. musculus trapezius) – mięsień częściowo pokrywający mięsień najszerszy grzbietu. Mięsień czworoboczny ma wiele miejsc przyczepu, począwszy od podstawy czaszki do wyrostków kolczystych dwunastu kręgów piersiowych. Dolne włókna mięśnia są przyczepiane do grzebienia łopatki; włókna pośrednie do wyrostka barkowego, a położone najwyżej włókna do zewnętrznej jednej trzeciej obojczyka. Górna część zbliża łopatki do siebie, a środkowa i dolna obraca łopatkę w stosunku do klatki piersiowej.

  Gałęzie skórne (czuciowe):

 • Nerw potyliczny mniejszy (łac. nervus occipitalis minor),
 • Nerw uszny wielki (łac. nervus auricularis magnus),
 • Nerw poprzeczny szyi (łac. nervus transversus colli),
 • Nerwy nadobojczykowe (łac. nervi supraclaviculares).
 • Gałęzie mięśniowe (ruchowe):

 • Gałąź do mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego,
 • Gałąź do mięśnia czworobocznego,
 • Nerw przeponowy (łac. nervus phrenicus),
 • Pętla szyjna (łac. ansa cervicalis).
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Adam Krechowiecki, Florian Czerwiński: Zarys anatomii człowieka. Szczecin: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004. ISBN 83-200-3362-4.
 • Ryszard Aleksandrowicz, Jerzy Gielecki, Witold Gacek: Anatomia topograficzna przewodnik anatomiczny do ćwiczeń prosektoryjnych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1998. ISBN 83-200-2269-X.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Nerw potyliczny mniejszy (łac. nervus occipitalis minor) – jest najwyższą gałęzią splotu szyjnego. Biegnie ku górze wzdłuż mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego a następnie dzieli się na gałązki wytwarzające w okolicy potylicy połączenia z nerwem potylicznym większym.Ryszard Aleksandrowicz (ur. 1926, zm. 1 lipca 2020 w Warszawie) – polski chirurg, anatom, profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych, autor licznych publikacji naukowych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Nerw przeponowy (łac. nervus phrenicus) – najdłuższy parzysty nerw wychodzący ze splotu szyjnego. Biegnie ku dołowi po mięśniu pochyłym przednim i przechodzi przez otwór górny klatki piersiowej.
  Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy (łac. musculus sternocleidomastoideus) - jeden z powierzchownych mięśni szyi. Jest to silny mięsień, dobrze widoczny u żywego człowieka - zarysowuje się on bardzo wyraźnie na szyi przy obrocie głowy w prawo lub w lewo. W praktyce klinicznej często określany skrótem MOS (akronim od Mostkowo-Obojczykowo-Sutkowych).
  Adam Krechowiecki (ur. 15 listopada 1913 we Lwowie, zm. 8 października 1991 w Szczecinie) – lekarz specjalista w dziedzinie anatomii prawidłowej, nauczyciel akademicki i naukowiec.
  Nerw uszny wielki (łac. nervus auricularis magnus) – gałąź skórna splotu szyjnego odpowiedzialna za unerwienie czuciowe skóry małżowiny usznej, przewodu słuchowego zewnętrznego tylnej części policzka oraz skóry kąta żuchwy.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.697 sek.