• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Speex

  Przeczytaj także...
  Vorbis - stratny kodek dźwięku z rodziny Ogg. Bardzo często używany jest w połączeniu z kontenerem Ogg i nosi wtedy nazwę Ogg Vorbis (często błędnie zapisywaną tylko jako Ogg, czy nawet jako OGG). Ogg Vorbis potrafi obsłużyć do 255 kanałów i ponad 16-bitowy dźwięk w zakresie 6-48 kHz.Kompresja danych (ang. data compression) – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć redundancję i tym samym objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów.
  Próbkowanie (dyskretyzacja, kwantowanie w czasie) - proces tworzenia sygnału dyskretnego, reprezentującego sygnał ciągły za pomocą ciągu wartości nazywanych próbkami. Zwykle jest jednym z etapów przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy.

  Speex – format stratnej kompresji dźwięku z rodziny kodeków Ogg. Jest przeznaczony tylko do kompresji mowy ludzkiej. Jego częstotliwość próbkowania to 8–32 kHz.

  Jest używany w telefonii VoIP, korzysta z CELP i w zależności od warunków zajmuje pasmo 2,15 – 22,4 kbit/s. Może być używany z kontenerem ogg lub przesyłany bezpośrednio przez UDP/RTP

  Speex jest rozwijany przez Xiph.Org Foundation na licencji BSD. Projektanci traktują go jako uzupełnienie do projektu Vorbis – kompresora audio ogólnego zastosowania.

  Kompresja stratna — metoda zmniejszania liczby bitów potrzebnych do wyrażenia danej informacji, które nie dają gwarancji, że odtworzona informacja będzie identyczna z oryginałem. Dla niektórych danych algorytm kompresji stratnej może odtworzyć informację w sposób identyczny.Ogg - format kontenera strumieni danych, opracowany przez fundację Xiph.org, stworzony by wspierać inicjatywy związane z rozwojem wolnego oprogramowania do kodowania i dekodowania multimediów.

  Opis[ | edytuj kod]

  W przeciwieństwie do innych kodeków mowy, Speex nie jest przeznaczony do użycia w telefonii komórkowej lecz raczej w VoIP i zapisu do pliku. Celami projektowymi było stworzenie kodeka zoptymalizowanego pod kątem dobrej jakości mowy oraz niskiej przepływności danych (bit rate). W tym celu kodek używa wielu różnych przepływności: ultra-szerokie (częstotliwość próbkowania 32 kHz), szerokie (16 kHz) oraz wąskopasmowe (8 kHz; jakość telefoniczna).

  Mowa – używanie języka w procesie porozumiewania się, czyli konkretne akty użycia systemu językowego (złożonego ze znaków i reguł).VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) – technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana "telefonią internetową". Dane przesyłane są przy użyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe" i np. wymianę informacji gdy rozmówcy milczą.

  Jako zaprojektowany do VoIP, kodek ten musi być odporny na zgubione pakiety, ale niekoniecznie na popsute. Jest tak ponieważ UDP zapewnia, że pakiety dojdą nienaruszone albo wcale. Spowodowało to wybór Code Excited Linear Prediction (CELP) na technikę kodowania dla Speex-a. Jedną z przyczyn jest skalowalność CELP-a tak w niskich (DoD CELP @ 4,8 kbit/s) jak i wysokich przepływnościach danych.

  RTP (ang. Real-time Transport Protocol) – protokół transmisji w czasie rzeczywistym. Pakiet protokołu RTP zawiera informację o typie przesyłanych danych, numer seryjny oraz znacznik czasu. RTP nie gwarantuje jakości usługi (QoS).UDP (ang. User Datagram Protocol – protokół pakietów użytkownika) – jeden z protokołów internetowych. UDP stosowany jest w warstwie transportowej modelu OSI.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kompresja stratna
 • Ogg
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona projektu Speex • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Licencja BSD (Berkeley Software Distribution License, BSDL) – jedna z licencji zgodnych z zasadami Wolnego Oprogramowania. Powstała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.