• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technologiczny  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Specjalna strefa ekonomiczna (SSE) – wydzielona część terytorium kraju, w której działalność gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach, tj. przedsiębiorstwom, które uzyskały zezwolenie na działalność w strefie przysługuje pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.
  Siedziba Krakowskiego Parku Technologicznego przy ul. Podole 60 w Krakowie

  Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. (KPT) – wyspecjalizowana instytucja otoczenia biznesu działająca od 1997 roku i zarządzająca krakowską specjalną strefą ekonomiczną i parkiem technologicznym. Inicjatorami powstania spółki oraz jej udziałowcami są: Skarb Państwa, województwo małopolskie (od 1999 roku) , Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Gmina Kraków, a także ArcelorMittal Poland.

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Teleinformatyka, ICT (akronim od ang. Information and Communication Technologies) – dział telekomunikacji i informatyki, zajmujący się technologią przesyłu informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz transmisją danych za pomocą różnych medium. Jest obecnie uznawane za jedną z ważniejszych gałęzi IT.

  Spółka oprócz zarządzania krakowską specjalną strefą ekonomiczną i parkiem technologicznym oferuje usługi dla firm na różnych etapach rozwoju oraz dla innych środowisk zainteresowanych rozwojem technologicznym. Misją Krakowskiego Parku Technologicznego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski i pobudzanie innowacyjności w regionie. Celem jego działania jest tworzenie narzędzi wspierających rozwój firm i aktywne reagowanie na potrzeby biznesu. Z usług KPT rocznie korzysta ponad 1500 przedsiębiorstw. Wśród jego obecnych i byłych klientów znajdują się zarówno przedsiębiorstwa działające w sektorze tradycyjnego przemysłu (Valeo, Nidec, Woodward, Mabuchi i inne), jak i firmy związane z innowacjami technologicznymi w różnych branżach (Comarch S.A., CD Projekt Red, Synerise, Revolut, Visiona i inne).

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Akredytacje[ | edytuj kod]

  Krakowski Park Technologiczny jest zrzeszony w międzynarodowych organizacjach zajmujących się innowacjami w gospodarce: EBN, IASP (International Association of Science Parks and Areas of Innovation), ENOLL (European Network of LivingLabs). Na poziomie krajowym spółka jest członkiem SOOIPP (Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce) oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

  Park technologiczny (także park naukowo-technologiczny, technopark) – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Na ich terenie znajdują się zazwyczaj inkubatory technologiczne.Comarch S.A. (GPW: CMR) – jedna z największych polskich spółek informatycznych z siedzibą w Krakowie założona w 1993 przez profesora Akademii Górniczo-Hutniczej Janusza Filipiaka i jego dwunastu studentów, jest on obecnie głównym akcjonariuszem, posiadane przez niego udziały w spółce dają 2/3 głosów na walnym zgromadzeniu.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Skarb Państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (m.in. funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych). Jako osoba prawna w obrocie prawnym jest równoprawna z innymi osobami prawnymi i fizycznymi (w przeciwieństwie do uprawnień władczych państwa).
  Inwestycje greenfield – forma bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Inwestycje greenfield podejmowane są przez firmy, które finansują utworzenie w kraju docelowym zupełnie nowej jednostki poprzez budowę obiektów instalowanie urządzeń i uruchamianie działalności gospodarczej.
  ArcelorMittal Poland S.A. (dawniej Polskie Huty Stali SA) – powstały 6 maja 2002 roku koncern (holding) polskich hut z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. W chwili utworzenia spółka należała w całości do Skarbu Państwa i obejmowała cztery huty:
  CD Projekt Red – polski producent gier komputerowych, powstały w 2002 roku jako spółka zależna od CD Projekt (pierwszej spółki o tej nazwie, obecnie CDP). Studio należało do holdingu CDP Investment, połączonego później ze spółką Optimus. Siedziba firmy znajdowała się w Warszawie. W ramach późniejszych licznych przekształceń spółki-matki, CD Projekt Red stało się oddziałem prawnie będącym częścią spółki CD Projekt SA (do listopada 2012 CD Projekt Red SA).
  Startup lub start-up – tymczasowa organizacja lub młode innowacyjne przedsiębiorstwo poszukujące modelu biznesowego, który zapewniłby mu zyskowny wzrost.
  Technika informatyczna, technika informacyjna, technologia informatyczna, technologia informacyjna, TI, IT (od ang. information technology) – całokształt zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji.
  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - państwowa wyższa uczelnia o profilu technicznym w Krakowie. Politechnika Krakowska lokuje się w czołówce polskich uczelni technicznych. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 7. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 825. pośród wszystkich typów uczelni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.