• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spawarka światłowodowa

  Przeczytaj także...
  Łuk elektryczny, wyładowanie łukowe – ciągłe wyładowanie elektryczne zazwyczaj w gazie pod ciśnieniem normalnym (atmosferycznym) lub wyższym. Cechą charakterystyczną jest bardzo mały wewnętrzny opór elektryczny. Wyładowanie zachodzi pomiędzy dwiema elektrodami z materiału przewodzącego prąd elektryczny lub między stykami łącznika elektrycznego mechanizmowego w trakcie wyłączania prądu elektrycznego. Światłowód – przezroczysta struktura (włóknista, warstwowa lub paskowa), w której odbywa się propagacja światła.
  Obcinarka służy do precyzyjnego przycinania światłowodów, np. przed ich spawaniem. Ze względu na kruchość włókien światłowodowych ze szkła kwarcowego nie można ich ciąć w zwykły sposób. Obcinarka wykonuje za pomocą ostrego nożyka rysę na włóknie, które jest jednocześnie rozciągane wzdłuż osi. Powoduje to precyzyjne pęknięcie światłowodu.
  Praca przy spawaniu włókien światłowodowych. Widoczna otwarta mufa światłowodowa z kablami (operator układa zespawane włókna w kasetach) oraz spawacz czyszczący włókna przed włożeniem ich do spawarki.
  Spawarka światłowodowa starego typu z ręcznym justowaniem włókien.

  Spawarka światłowodowa - (ang. fusion splicer) - urządzenie służące do łączenia włókien kabla światłowodowego poprzez zgrzanie specjalnie przygotowanych końcówek w łuku elektrycznym. Łuk elektryczny pozwala na wstępne wygrzanie włókien, wykonanie spawu i końcowe wygrzanie spawu celem eliminacji naprężeń. Zespawane włókna chroni się termokurczliwymi osłonkami a całość połączenia umieszcza w mufie światłowodowej lub odpowiedniej przełącznicy światłowodowej.

  Obiektyw mikroskopu – obiektyw zbudowany z soczewki czołowej o ogniskowej rzędu kilku milimetrów, oraz zespołu soczewek korygujących wady układów optycznych (im większe powiększenie i lepsza korekcja, tym więcej soczewek) umieszczonych wspólnie współosiowo w metalowym korpusie zakończonym gwintem. Wytwarza on powiększony obraz pośredni we wnętrzu mikroskopu. Często w miejscu powstania tego obrazu wstawia się dodatkową soczewkę zwaną soczewką polową. Obiektyw jest najważniejszą częścią całego mikroskopu i to właśnie od jego jakości zależy obraz końcowy zarejestrowany przez oko ludzkie w okularze (lub na ekranie projekcyjnym), bądź przez matrycę, lub błonę fotograficzną aparatu/kamery.Mufa światłowodowa – to kompletny zestaw osprzętu do trwałego połączenia metodą spawania włókien (patrz: Spawarka światłowodowa) dwóch (lub większej liczby) odcinków instalacyjnych kabli światłowodowych.

  Spawarki starego typu są wyposażone w okular i dwa obiektywy, które pozwalają na ręczne wyjustowanie (ustawienie) włókien we wszystkich płaszczyznach. Nowoczesne spawarki przeprowadzają justowanie automatycznie, zaś obraz z kamery jest dostępny na wbudowanym monitorze.

  Typowe spawarki wprowadzają tłumienie do toru transmisyjnego rzędu 0.1-0.3 dB (często możliwy jest szacunek tłumienności przez wbudowane w spawarkę urządzenie).

  Kabel światłowodowy (ang. Optical fiber cable) – kabel zawierający jedno lub więcej włókien szklanych prowadzących impulsy światła.Okular – jedna z podstawowych części budowy wielu urządzeń optycznych. Jest to element optyczny najbliższy oka obserwatora, służący do obserwacji obrazu tworzonego przez obiektyw danego urządzenia. Okular występuje w postaci pojedynczej soczewki lub układu optycznego. Każdy okular służy dla jednego oka.

  Zobacz też[]

 • Obcinarka do światłowodów
 • Kabel światłowodowy • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Połączenie spawane – rodzaj złącza powstającego w procesie fizycznym łączenia materiałów poprzez ich miejscowe stopienie i zestalenie. Stosowane np. do łączenia metali (głównie stali) i tworzyw sztucznych. Przy spawaniu zwykle dodaje się spoiwo spawalnicze, tj. stapiający się wraz z materiałem rodzimym materiał dodatkowy, wypełniający spoinę.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.