• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sonda - www

  Przeczytaj także...
  PHP – obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.Logowanie na stronach WWW – powszechnie stosowany mechanizm uwierzytelniania użytkownika odwiedzającego stronę WWW.
  Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) – program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf, zwane często "plikami Flash" można odtwarzać na stronie za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Od wersji Flash 5, program wyposażony został w język programowania do obsługi zdarzeń (np. kliknięcie elementu myszą) – ActionScript. Dzięki temu we Flashu można tworzyć interaktywne animacje i programy, np. popularne w sieci WWW gry Flash. Oprócz tego, pliki Flash są wykorzystywane do internetowych reklam i prezentacji. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na plikach Flash.

  Sonda internetowa – jeden z interaktywnych elementów stron WWW. Sonda taka ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi). Po zagłosowaniu odwiedzający serwis może najczęściej od razu zobaczyć dotychczasowe wyniki ankiety (podane liczbowo lub procentowo).

  ASP (ang. Active Server Pages) – technika firmy Microsoft służąca tworzeniu dynamicznych stron WWW wykonywanych po stronie serwera, oparta na jednym z dostępnych języków skryptowych.Adres IP (ang. IP address) – w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej, służąca identyfikacji elementów sieci w warstwie trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci lokalnej oraz poza nią (tzw. adres publiczny).

  Techniczne możliwości zapobiegania nadużyciom[ | edytuj kod]

  Jak w każdym sondażu i tutaj istnieje możliwość nadużyć. W wypadku sond internetowych stosunkowo prosto jest zagłosować parę razy, jeśli nie są one odpowiednio zabezpieczone.

  Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.SQL (ang. Structured Query Language wym. /ɛskjuːˈɛl/) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.

  Najprostszą (i najmniej skuteczną) metodą jest użycie ciasteczek, którym wartości nadawane są podczas oddawania głosu. Jeżeli dane ciasteczko ma określoną wartość to odwiedzający już głosował. Nie jest to dobry sposób, bo ciasteczka są zapisywane na komputerze klienta i mogą być bezpośrednio modyfikowane, usuwane lub ich obsługa może być wyłączona w ustawieniach przeglądarki.

  W sieciach komputerowych termin server-side określa operacje wykonywane po stronie serwera w połączeniach klient-serwer.AJAX (ang. Asynchronous JavaScript and XML, asynchroniczny JavaScript i XML) – technika tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania całego dokumentu, w sposób asynchroniczny. Ma to umożliwiać bardziej dynamiczną interakcję z użytkownikiem niż w tradycyjnym modelu, w którym każde żądanie nowych danych wiąże się z przesłaniem całej strony HTML.

  Jedną z prostszych i stosunkowo skutecznych form zapobiegania wielokrotnemu głosowaniu jest sprawdzanie numeru IP głosującego i nie zezwalanie na dwukrotne głosowanie z tego samego adresu. Tu jednak istnieje ryzyko, że jakaś osoba będzie miała dynamiczny adres IP. Z jednej strony może to spowodować, że będzie mogła i tak zagłosować drugi raz po pewnym czasie, a z drugiej strony z dwóch osób mających ten sam adres IP w czasie trwania ankiety, tylko jedna będzie mogła zagłosować.

  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).

  Inną formą zabezpieczenia jest wymuszenie autoryzacji osób głosujących poprzez logowanie się (przed możliwością wzięcia udziału w ankiecie). Tu zabezpieczenie będzie tak skuteczne jak skuteczny będzie mechanizm autoryzacji. Skutkiem przesadnie rozbudowanych procedur autoryzacji może być jednak zniechęcenie użytkownika do oddania głosu.

  Definicja intuicyjna: Java (wym. „dżawa”) to język programowania. Programy napisane w Javie można uruchamiać na wielu urządzeniach, takich jak telefony komórkowe lub komputery oraz pod różnymi systemami operacyjnymi, przy użyciu Wirtualnej maszyny Javy, która musi być w danym środowisku zainstalowana.

  W praktyce nie ma technicznej możliwości by być pewnym, że dana osoba zagłosowała tylko raz. Pewność taka nie musi być jednak konieczna, ponieważ sondy internetowe mają zazwyczaj charakter zabawowy, mający na celu raczej urozmaicenie statycznych stron WWW, niż przeprowadzenie wiarygodnych badań.

  Tworzenie sond[ | edytuj kod]

  Sondy zwykle napisane są w jednym ze skryptowych języków programowania (PHP, Server-side Java, ASP itp.). Darmowe zwykle oparte są na języku PHP oraz prostych, plikowych bazach danych, bądź bazach SQL. Sondy takie mogą też być oparte na technologii Flash czy Java i wówczas nie wymagają przeładowania strony (ta ostatnia jednak mocno obciąża komputer odbiorcy). Ciągle rzadko spotykana, ale możliwa do wykorzystania jest również technologia AJAX, która zadziała na podobnej zasadzie jak Flash – przesyłając dane do serwera w tle i aktualizując tylko wybrany fragment strony.

  Praktyczny wybór rozwiązania często powiązany jest z technologią, w której został stworzony dany serwis (może to być powiązane z ograniczeniami serwera, na którym się znajduje) oraz możliwościami programistów, bądź właściciela strony.

  Istnieją również serwisy, które pomagają (często za darmo) w zainstalowaniu sondy na stronie. Nawet jeśli dany serwer nie daje możliwości dynamizowania stron, to wówczas użytkownik (po użyciu formularza służącego do głosowania) jest przenoszony na inny serwer, który obsługuje skrypt zliczający głosy i wyświetlający wyniki.

  Prosta sonda internetowa[ | edytuj kod]

  Jedną z prostszych form sondy internetowej jest „Sonda Tak/Nie” – nazywana tak ze względu na to, że na zadane pytanie są tylko dwie możliwe do wyboru odpowiedzi: „Tak” lub „Nie”.

  Taki element strony WWW ma często postać prostokąta, w którym znajduje się jakieś pytanie (np. Czy lubisz włoską kuchnię?) oraz dwa linki (odpowiedzi): „TAK”, „NIE”. Bieżące wyniki, oprócz podanych procentów, może obrazować pasek, który składa się z dwóch kolorów: zielonego dla TAK i czerwonego dla NIE. W stanie równowagi (50/50%) oba kolory mają jednakową długość, ich proporcje są modyfikowane odpowiednio do zmiany wyników.

  Przykład[ | edytuj kod]
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.